Skriv ut


Barnhälsovård
Nyhetsbrev

april 2021

 

Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

Hur uppfattar femåriga barn och deras vårdnadshavare de bildstöd som skickas hem vid hälsobesök fem år?

Emma Koskinen och Jessica Arvidsson är studenter på sista terminen på Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet och har i sitt examensarbete intervjuat barn och deras vårdnadshavare i samband med femårsbesöket på några BVC i Västra Götalandsregionen.

Du är välkommen att ta del av resultaten från deras studie kring vad barnen och de vuxna uppfattar och berättar om att använda bildstöd.
Det är digitalt den 1 juni kl. 13.00-14.00. Du hittar anmälan och information här  

 

 
 

Risker med att ge morotsstavar till små barn

Livsmedelsverket skriver
Vi har fått uppgifter om allvarliga tillbud som orsakats av morotsstavar till barn 1-2 år. Vi har därför gjort ändringar i våra webbtexter och broschyrer om mat för barn 1-2 år. Det finns dock tryckta broschyrer kvar ute i regionerna där det fortfarande finns tips om att ge barnet morotsstavar medan det väntar på maten. Ändringarna är inte heller gjorda i de olika översättningarna av broschyren. Vi ber er att uppmärksamma föräldrarna om risken för att barnet sätter morotsstavar i halsen, om ni delar ut broschyrer som inte är ändrade.

 

 

Barnets ät- och drickutveckling - Vad händer i munnen

Nu finns en ät-trappa som beskriver barnets förväntade ätutveckling på hemsidan. Den kan användas som underlag i samtal om ätande och även lämnas till föräldrar.

Barnets ät- och drickutveckling Vad händer i munnen

 

Mat och kultur genom livet

Torsdagen den 22 april genomförde dietisternas riksförbund ett webbinarium tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Transkulturellt Centrum.

Webbinariet riktade sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med migrationsbakgrund och hade fokus på hur vi på bästa sätt kan främja hälsosamma matvanor. Du kan ta del av föreläsningarna genom att klicka på rutan.

Mat och kultur genom livet förelasningarna

 
 
 

Vill du vara med och påverka central barnhälsovårds hemsida?

Vi har påbörjat ett arbete med att strukturera om CBHVs hemsida. Alla hälsobesök görs om och relevant information ligger under respektive hälsobesök. Som exempel finns information om Knacka på och tandhälsa under hälsobesök 8 månader. För att sidan ska bli så användarvänlig som möjligt behöver vi dina åsikter. Vi behöver dig som bollplank, är du intresserad maila petra.jufalk@vgregion.se  

 

Hur kan jag snabbt hitta dokument på hemsidan?

 

Du kan söka efter dokument i sökfältet längst upp till höger. Skriv in namnet på dokumentet  och tryck på förstoringsglaset. Då kommer det upp en lista över var du kan hitta dokumentet. Se bilden vid sidan.

 

Sunda solvanor

Webbutbildning om Barn och sol

I samband med att solen börjar titta fram och budskapet om sunda solvanor blir aktuellt, har strålsäkerhetsmyndigheten och Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbutbildning, Solråd för barn 0-6 år. Utbildningen vänder sig till personal inom förskola och barnhälsovård. Det är en webbutbildning som bland annat ger tips på hur du kan prata om barn och sol med familjen och fakta kring solskyddsmedel och strålning. Webbutbildningen är inte öppen ännu den öppnas 7 maj på den här länken, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/solvanor/webbutbildning-solrad-for-barn-0-6-ar

Du kan kan också passa på att beställa flyers för att ha i samtalet med familjerna eller lägga i väntrummet. Ni kan beställa affischer och flyers kostnadsfritt, på CBHVs webbsida  

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

 

 
 

Ny verksamhetsutvecklare

Veronica Bohlin är ny verksamhetsutvecklare inom Central barnhälsovård och sitter i Göteborg.

Här  kan du läsa mer om Veronica.

Kontaktuppgifter,

Veronica Bohlin, veronica.bohlin@vgregion.se  
Mobil, 072-245 26 37

 
 
 

Uppdaterad rapport från FOHM om covid bland barn och unga

Det här är den tredje kunskapssammanställningen om barn, unga och covid-19. Rapporten beskriver utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och sammanfattar kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga med fokus på skola utifrån forskning publicerad från 1 oktober 2020 till 10 mars 2021.

Sammanfattningsvis drabbas barn och unga generellt inte av allvarlig sjukdom och död i covid-19 pandemin. Däremot har pandemins konsekvenser i det omgivande samhället stor inverkan på barn och unga, som exempelvis distansundervisning i stället för närundervisning, oro för föräldrars arbetslöshet samt saknad av vänner och familj.

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 3) — Folkhälsomyndigheten

 

Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga

Under våren ökar besvär hos barn och unga kring pollenallergi. Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi på grund av pollen inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola. Se information på Folkhälsomyndigheten  

 

Pep-rapporten 2021 - Coronapandemin har påverkat våra barns hälsa negativt

Gen-pep har släppt sin årliga rapport, Pep-rapporten 2021. Rapporten bygger på svar från över 8000 barn i åldern 4-17 gällande frågor om sina levnadsvanor. Svaren visar bland annat att ett av fem barn svarar att de rört sig mindre under pandemin och nästan ett av tre barn svarar att de har haft mer skärmtid under pandemin.

Pep-rapporten 2021

 
 
 

Barnsäkerhetsmattan

Vi har fått mycket positiv feedback på barnsäkerhetsmattan som är ett samarbete mellan Karins döttrar och central barnhälsovård. Ett viktigt och enkelt redskap att använda i vårt arbete med barnsäkerhet. Mattan är tillverkad av återvunnen textil, oftast jeanstyg och därefter utvecklad i olika färger och utseende. Varje matta är unik. CBHV har tills nu delat ut barnsäkerhetsmatta och cykelhjälm med hjälp av statsbidragsmedel.
Barnsäkerhetsmattan kan fortfarande beställas, BVC-enheten får själva stå för kostnaden eftersom barnhälsovården inte längre erhåller statliga medel.

Information om beställning

Barnsäkerhetsmatta utan cykelhjälm med grönt spänne: 875 kr
Barnsäkerhetsmatta och cykelhjälm med grönt spänne: 1 144 kr.

Beställning görs direkt till Karins döttrar, via mail: karinsdottrar@vagenut.coop eller via telefon 031-7017717  /  0736-883251. Kontaktperson är Johanna Bäckström

Du kan läsa mer om Karins döttrar på vagenut.coop

 
 
 

Fortsatt utvecklingsarbete med barn-HLR inom barnhälsovården

Alla föräldrar ska ha möjlighet att utföra livräddande åtgärder på sitt barn. Målsättningen är att barnhälsovården i VGregionen ska erbjuda alla föräldrar som får sitt första barn, sitt första barn i Sverige eller är nyinflyttad till Sverige att få utbildning i barn-HLR inom barnets första fyra månader.

Ni som BHV sjuksköterskor är viktiga och en förutsättning för att vårt mål ska gå att genomföra. Planeringen för utbildningar till S-HLR instruktör samt huvudinstruktör i höst pågår. Är ni intresserade så hör gärna av er till våra samordnare.

Göteborg och södra Bohuslän
Kirsi Andersson, kirsi.andersson@vgregion.se BHV sjuksköterska, NH Mölnlycke vårdcentral

Fyrbodal, Skaraborg och Södra Älvsborg
Cecilia Holm, cecilia.i.holm@vgregion.se BHV sjuksköterska, NH Vänerparken
Marie Haksten, marie.haksten@vgregion.se BHV sjuksköterska, NH Vänerparken

 
 
 
 
 

Information om forskningsprojektet

 
 

Central Barnhälsovård 


centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se