Skriv ut

December 2020. Prenumerera och läs tidigare nummer


Årets Fair Trade City 2020

Årets Fair-Trade City-kommun är utsedd. Vinnaren blev Trollhättan. 

– Det är väldigt glädjande och en stor uppmuntran till alla aktörer i Trollhättan som på olika sätt bidrar till en rättvisare värld, säger Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Läs merDags att förbereda donation?

Donation räddar liv. I donations-registret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.

Läs mer

 

 


Tuffa klimatmål antagna

 

Trollhättans kommunfullmäktige antog 2020-11-23 klimatmål som gäller för den geografiska kommunen Trollhättan. Målen är anpassade till de globala målen enligt det s.k. Parisavtalet. Inför antagandet har en koldioxidbudget tagits fram som visar hur mycket mer koldioxid som kan släppas ut från Trollhättans kommun ifall vi ska klara vår del av det globala målet.

 

Läs merKommuner antar klimatlöften

Västra Götaland ska bli fossiloberoende 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den 16 december lanserades Kommunernas klimatlöften där Trollhättan tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antar löften för att skruva upp vårt klimatarbete. Med i filmen är Trollhättans kommunstyrelseordförande Paul Åkerlund.

 

Läs om Klimat 2030 och se film från lanseringen

 

Läs Trollhättans klimatlöften här


Pilotkommun för bättre klimatplanering

Under hösten har Trollhättan startat ett samarbete med företaget Climate View, som utvecklat det digitala uppföljningsverktyget Panorama. Det kommer att göra det möjligt att tydligare visa hur Trollhättans klimatmål ska uppfyllas. Panorama används även av Klimatpolitiska Rådet för att visualisera Sveriges utsläpp och de minskningar som behöver göras.

 

Se film om Panorama 

 

  


2021 - ett riktigt sopår

Under våren lanseras fullsortering av avfall nära hemmet i fyra av det kommunala bostadsbolaget Eidars största områden och i flera kvarter i centrum. Målet är att år 2024 ska alla kvarter med minst hundra lägenheter ha en anläggning för fullsortering och att Eidars hyresgäster både kan och vill sortera sina sopor så att de kan återvinnas eller återanvändas.

Läs mer

 


Beslut om åtgärder för likvärdig skola

Utbildningsnämnden beslutade den 27 oktober att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stads skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och minska skolsegregationen i Trollhättan.

 

Läs mer

 

 


Friluftsplan antagen

Kommunfullmäktige har antagit en ny Friluftsplan för Trollhättan. –Vi är glada att den nya planen nu antagits och ser fram emot att fortsätta skapa goda förutsättningar för invånare och besökare att ta del av Trollhättans unika möjligheter till naturupplevelser. Friluftslivet skapar en stark attraktionskraft! säger Robert Stenberg, områdeschef för idrott och friluftsliv.

 

Läs mer

 

 


Det livsviktiga surret

Våra pollinerare hyllas av Trollhättans Stad i nya filmen "Det livsviktiga surret". För att trivas behöver de käk (pollen och nektar), vatten, boplatser (död ved, bihotell eller solbelysta sandytor) och att vi undviker bekämpningsmedel. Trollhättan Stad har de senaste åren anlagt perennrabatter och utvecklat blommande ängar på några platser där det tidigare varit gräsmattor. 

 

Läs mer och se film

 

 


Först med sociala lån

Hösten 2020 blev Eidar tillsammans med Botkyrkabyggen allra först att godkännas för ”Lån för social hållbarhet” från Kommuninvest. Pengarna gick till att flytta Eidars huvudkontor till Lextorp, vilket gett tryggare och mer livfull miljö där.

- Sociala lån är en möjlighet för oss att satsa mer på detta viktiga område som gör positiv skillnad i våra bostadsområden. Att vi är först i landet med att beviljas sociala lån är såklart en glädjande bekräftelse på att vi gör rätt saker, säger Anna Wänblom, Eidars chef för Social hållbarhet.

Läs mer

 

  


Engångsplast i fokus

Kommunfullmäktige har pekat ut arbetet med att minska engångsplast som ett viktigt fokusområde. I ett första steg har kartlagts hur mycket engångsplast som köps in av Trollhättans Stad. Under 2019 var det drygt 6 miljoner exemplar av 13 produkttyper. Största produkttypen är engångshandskar. Under 2021 fortsätter arbetet med att ersätta engångsplast med andra alternativ där det är lämpligt.

 

Läs mer

 


Eidar Akademi - Minskar utanförskap

Adhanet, Anit, Genet, Nasro och Sendous, här tillsammans med projektledaren Nina Andersson. Det är fem kvinnor som genomgått utbildning inom Eidar Akademi som nu lett till arbete hos Eidar. Det är en av Eidars satsningar på social hållbarhet för att bryta ojämlikhet och utanförskap.

 

Läs mer

 

 


Riksbanken larmar

Riksbanken höjer tonläget om att klimatförändringar under detta århundrade kan riskera landets finansiella stabilitet. I en aktuell rapport visas att havsnivåhöjning kan leda till att bostadspriser på delar av bostadsmarknaden faller, att försäkringskostnaderna för kustnära bostäder blir högre och att bostäder översvämmas och förstörs. Värst utsatt är Skåne.

 

Läs mer

 

 


Målet - Inget våld i nära relationer

Under vecka 48 deltog Trollhättans Stad i det nationella initiativet "En vecka fri från våld". Under veckan uppmärksammades att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och det förebyggande arbetet som sker för att motverka det. Under veckan pågick olika aktiviteter i Trollhättan såsom informationskampanj, digitala föreläsningar och en digital ljusmanifestation.

Läs mer om Trollhättans förebyggande arbete här

 


Stor omställning av stålproduktion

Klimatkrisen är akut och kräver en radikal omställning av det sätt vi producerar varor och energi. Det vi kan göra var och en är självfallet viktigt men kommer inte ensamt att lösa problemet. 

 

I detta nyhetsbrev kommer vi framöver att rapportera om många glada nyheter som tyder på att en rejäl omställning har startat. Dagens exempel: En revolution är på gång i hur vi producerar stål. 

 

SSAB, LKAB och Vattenfall avser att skapa en helt fossilfri produktion av stål med hjälp av ny teknik (hybrit) där kol och koks ersätts av vätgas producerat av el. Därmed blir biprodukten vanligt vatten istället för koldioxid. Nu ska 100-tals miljarder investeras. Den förändring som nu inleds innebär minskade koldioxidutsläpp med 7 % i Sverige och 10 % i Finland. Den globala stålproduktionen står för 7 % av världens utsläpp, så potentialen för denna teknik är enorm. 

 

Läs mer

 

 


Trollhättan värdkommun för WHO-nätverk

Trollhättans Stad är sedan några månader värdkommun för det svenska nationella nätverket Healthy Cities. Det är ett WHO-nätverk som startade 1988 i Europa med syfte att förbättra folkhälsan genom bättre levnadsförutsättningar och möjligheter för alla. Den 8-10 december arrangerades en digital konferens för medlemmarna med temat hur hälsoarbetet kan bedrivas under en pandemi.

Läs merMålet - Minskad kriminalitet

– ”Ni skulle ha stoppat mig vid första brottet, snatteriet”, är ett vanligt svar som behandlingssekreterare fått av ungdomar. Trollhättans Stad har nu beviljats stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som kan innebära en viktig kursändring för ungdomar som är på väg in i kriminalitet. – Det skulle kunna leda till att vi tar fram stödinsatser som kanske saknas idag, säger Johanna Nyman, projektledare på Resursforum.

 

Läs mer

 

 


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!


]