Skriv ut

2021-01-22

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Covid-19 - Kommunen öppnar upp kommunala inomhusanläggningar för födda 2005 eller senare

Med anledning av Regeringens uppdaterade restriktioner (som presenterades 21/1) kommer Skurups kommun med start måndag 25 januari, öppna upp kommunala inomhusanläggningar till verksamhet som bedrivs för barn födda 2005 eller senare. Detta gäller fram till den 7 februari och gäller kommunens samtliga uthyrningsbara lokaler. Kommunens utomhusanläggningar är öppna för alla åldrar likt tidigare.

Omklädningsrummen vid sportanläggningarna får inte användas för omklädning och dusch. Däremot kan man använda toaletterna i omklädningsrummen.  

Enligt Folkhälsomyndigheten ska idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det innebär att:

- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra,
- när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- resa till och från aktiviteten individuellt
- utföra aktiviteten i mindre grupper.

Viktigt att föreningar inkommer med besked om man tänker använda sina sedan tidigare bokade tider (säsongsbokningar) som avser barn födda 2005 eller senare. Detta görs via mail till kulturfritid@skurup.se. Övriga tider kommer att tas bort fram till 7 februari (gäller för bokningar som avser kommunens inomhusanläggningar).

Klicka här

 


Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

254 000 kronor extra har betalats ut till de 24 föreningar som ansökte om extra föreningsstöd med anledning av Covid-19 avseende 2020. Vid fördelningen av stödet prioriterade kommunen barn- och ungdomsföreningar och de föreningar som har egna lokaler/anläggningar.

I årets budget (2021) som kommunfullmäktige har beslutat om finns 200 000 kronor extra till föreningslivet med anledning av Covid-19. Det innebär att vi har förhoppningar att detta extra stöd återkommer lite längre fram under året.

Klicka här


Bidrag/Stöd

Lokalbidrag

Den 1 februari är sista ansökningsdag för stödet "Lokalbidrag". Föreningar har där möjlighet att ansöka om stöd för sina lokalkostnader som föreningen hade förgående år.

Stödet är avsett att stödja föreningar som äger eller förhyr lokal, i vilken man bedriver regelbunden verksamhet. Stöd utgår dock ej för kommunala lokaler, som redan är subventionerade.

Klicka här

Lokalt aktivitetsstöd

Sista ansökningsdag för att ansöka om lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december 2020 är den 25 februari. Ansökan görs via kommunens ApN (Aktivitetskort på nätet).

Kommunstyrelsen har beslutat att de föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras. Detta görs för att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset.

Klicka här   


Dags att ansöka/nominera till kommunens olika priser/stipendium

Idrottspris

Nu är det dags att nominera en aktiv eller ledare som gjort särskilt värdefulla insatser inom det idrottsliga verksamhetsområde. Sista dag för nominering är den 25 april.

Klicka här

Kulturpris

Priset utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård, eller andra jämförbara områden. Sista dag att nominera till kulturpristagare är den 25 april.

Klicka här

Kulturstipendium

Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran. Sista dag att ansöka om kulturstipendium är den 25 april.

Klicka här

Arkitekturpris

Utdelas till person, grupp eller organisation för att uppmuntra god arkitektur i kommunen. Arkitekturpriset utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun. Pristagaren utses av kultur- och fritidsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga former. Sista dag att nomnera är den 25 april.

Klicka här


Bokning av kommunala lokaler/anläggningar

Mellan 25 januari - 7 februari kan endast verksamhet för barn födda 2005 eller senare bedrivas i kommunens inomhusanläggningar/lokaler. 

 

Klicka här

 

 

Från och med 1 januari 2021 införs nya avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar.

Taxor och avgifter - Idrottshallar och möteslokaler, 2021


INBJUDAN TILL WEBBINARIUM - Arvsfonden ger stöd till projekt i hela Sverige

Info från Arvsfonden:

Känner du till att föreningar kan ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden? Arvsfonden ger stöd till nyskapande och utvecklande projekt i föreningslivet, till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

 

Klicka här


BRIS stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

Klicka här


Råd och tips kring årsmöte från RF-SISU Skåne 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras/beslutas om viktiga frågor för föreningen. Årsmötet är föreningens och medlemmarnas viktigaste möte. På vår samlingssida om råd och tips kring årsmöte har vi samlat allt ni behöver veta, även tips om att genomföra årsmötet digitalt.

Klicka här


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

LÄMNA – LÅNA – GÅ

Måndagen den 25/1 öppnar Skurups bibliotek med begränsade tider. Välkommen att låna, lämna och reservera böcker/andra medier.

Med anledning av de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten så kan vi inte erbjuda sittplatser. Vi hjälper inte till vid datorn eller kopiatorn.

Utlån och återlämning sker vid våra självbetjäningsautomater. Tag med dig lånekort och pinkod.

Det får vistas max 8 besökare i lokalen samtidigt.

 

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf är tills vidare stängd med anledning av Covid-19.

Biorama - Pärlan i Skurup


Fritidsgårdarnas verksamhet kommer fram tills den 31/1 fortsätta ha stängt den öppna verksamheten och fokusera på att arbeta digitalt och uppsökande ute i Skurups kommun.

Fritidsgårdar - Skurups kommun 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Fritidsstrateg

 

 

Släpp innehåll här