Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              28 januari

 

Svensk fintech


Antalet fintechföretag växer snabbt och nya aktörer utmanar de etablerade finansiella företagen. I en unik studie har Tillväxtanalys analyserat innovationskraften i den svenska fintechsektorn och tagit fram förslag på åtgärder som kan bidra till vidare innovation och entreprenörskap.

Ta del av rapporten

 

Nystartade företag kvartal tre 2020


Under det tredje kvartalet 2020 startade 18 105 nya företag jämfört med 16 344 företag motsvarande period 2019, en ökning med 11 procent. Under de tre första kvartalen ökade nyföretagandet med 9 procent.

Ta del av vår statistik över nystartade företag

 

Hallå där Peter

Peter Frykblom är avdelningschef för "Internationalisering och strukturomvandling" och projektledare för regeringsuppdraget om pandemistödens effekter på företagen. Läs intervjun med honom, där han berättar mer om Tillväxtanalys nya uppdrag.

Möt Peter och läs mer om uppdraget

Tillväxtanalys digitaliseringsresa

Aldrig har så många verksamheter tvingats anpassa sina sätt att kommunicera och samarbeta som under 2020. Orsakerna stavas corona och lagen om digital tillgänglighet. På en myndighetsspaning delade vi med oss av våra framgångar och klavertramp på temat digitalisering.

Här kan du se inspelningen (tillgänglig 10 dagar)

Följ vår konkursstatistik

I december 2020 inleddes konkurser bland 671 företag jämfört med 529 företag december 2019, en ökning med 27 procent. Antalet anställda i företagen var 950 personer i jämförelse med 1 869 personer december 2019, en minskning med 49 procent.

Ta del av vår konkursstatistik

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se