Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - December 2020

 
 
 

Tack för året som gott och en förhoppning om bättre tider 2021

 
 

Vi vill nu tacka er för 2020 som blev ett år som ingen kunnat föreställa sig. Även om det finns lysande undantag så har många av våra företag tvingats ställa om och göra allt för att hålla ut. 
Vårt hopp står nu naturligtvis till vaccinet som är på väg, men ännu är krisen inte över och det kommande kvartalet kommer bli synnerligen tufft för många.

Även om året inte blev som vi tänkt oss och många har fått ställa om så har det varit ett lärorikt år, många har fått digitalisera sig och upptäcka nya vägar. Vi har kunnat genomföra en del seminarier och aktiviteter som varit intressanta.

Nu fortsätter vi att hålla i, hålla ut och hålla avstånd och så ser vi fram emot ett ljusare 2021!

Några saker som vi planerar för är:
• En näringslivsgala på ett annat sätt än vad vi är vana vid.
• Friluftslivets år 2021
• Företagsträffar och företagsbesök på nya sätt

Vi önskar er nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

 

Hur har coronapandemin påverkat ditt företag?

 

De stödåtgärder som flest företag i Tingsryds kommun har tagit del av är "korttidspermitteringar" och "sänkt arbetsgivaravgift", enligt svaren i enkätundersökningen som Tingsryds kommun har gjort. (antal i %)

 

Under perioden 15 oktober till 15 november bad vi er företag att svara på en enkät där vi undrade hur coronapandemin har påverkat er som företagare och ert företag. Med svaren kan vi egentligen bara konstatera det vi redan visste, de näringar som drabbats hårdast av den pågående pandemin är besöksnäringen och detaljhandeln.

42% av företagen som svarade har tagit del av någon/några av de stödåtgärder som erbjudits under coronapandemin. De två stödåtgärder som har varit mest träffsäkra hos företagen har varit sänkt arbetsgivaravgift och korttidspermittering. Enkäten visar att flera av de företag som sökt stöd har sökt och tagit del av flera stödåtgärder.

Av de företag som svarat har 18% permitterat personal på grund av pandemin och 10% planerar att permittera eller varsla personal under det närmaste halvåret. Glädjande är ändå att 24% svarar att de planerar att nyanställa personal det närmaste halvåret, det är då främst inom tillverkning/industri och jord/skog.

Vi kommer fortsätta att utvärdera enkätsvaren och även använda detta i vårt samarbete med Region Kronoberg för att få en rättvis bild på hur läget ser ut i hela länet.

Vi vill tack er som tog er tid och deltog i undersökningen. Detta gör att vi enklare kan se vad vi kan göra för er för att underlätta under denna svåra tid!

 

 

Målet med 100 nya bostäder är uppfyllt

 
 

Målet att tillsammans med privata aktörer bygga 100 nya bostäder i kommunen under en femårsperiod är uppfyllt. Kommunfullmäktige har nu tagit ett nytt beslut om mål för antal bostäder som ska byggas mellan 2021 och 2024.

Ett av kommunens mål har varit att bygga 100 nya bostäder till år 2020, tillsammans med privata aktörer. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 20 juni 2016 och tanken var att bostäderna skulle finnas på platser med goda kommunikationer. I april var målet uppfyllt. År 2019 var ett år då många bostäder byggdes. Tingsrydsbostäder skapade 27 lägenheter och den privata marknaden byggde sex villor och två lägenheter.

- I alla undersökningar vi gör kan vi konstatera att efterfrågan av fler bostäder fortfarande är aktuellt. Dessutom ser vi att allt fler från andra delar av landet söker boende hos oss. Detta är väldigt glädjande, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det känns bra att det nu finns 100 nya bostäder i Tingsryds kommun! Nya bostäder är viktigt för inflyttningen och för att få vårt Tingsryd hållbart inför framtidautmaningar, säger Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef.

Nu har kommunfullmäktige tagit ett nytt beslut om mål som gäller över fyra år istället för fem år.

- Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige tagit ett nytt beslut gällande bostäder. Från och med 2021 och till 2024 så är målet att ytterligare 100 nya bostäder i samverkan med lokala aktörer skall byggas, säger Mikael Jeansson.

 

 

Medborgarkontoret erbjuder utbildning inför digitala möten med kommunen

 
 

I de tider som råder så behöver vi ställa om och använda digitala möten i största möjliga utsträckning.

För att underlätta för företagare och medborgare som är osäkra på tekniken inför ett möte med Tingsryds kommun, så erbjuder medborgarkontoret möjligheten att genomföra ett testmöte där man går igenom de vanligaste funktionerna och säkerställer att tekniken fungerar innan ni ska ha det ”riktiga mötet” med exempelvis en bygglovshandläggare.

Kontakta medborgarkontoret på 0477-441 00 eller medborgarkontoret@tingsryd.se för att boka en tid för testmötet/utbildningen.

För att genomföra mötet kommer du att behöva:

• En dator eller surfplatta med internetanslutning
• En e-postadress
• Ett headset, oftast funkar det bra med det som du använder till din mobiltelefon

Observera att det oftast går utmärkt att genomföra mötet utan att du har en egen kamera

Under testmötet kommer du att få lära dig att:

• Ansluta till mötet
• Lära dig att själv kontrollera ljud och bild
• Titta på delade dokument och även dela dina dokument på skärmen om du önskar

 

 

 

Kostnadsfri kompetensmäklare

 
 

Ni har väl inte missat den kostnadsfria tjänsten som vi på Tingsryds kommun, tillsammans med övriga kommuner och Regionen i Kronobergs län, erbjuder.
Det är en slags kompetensmäklare för er företagare som vill och behöver kompetensutveckla er personal.
Kompetensmäklare, Agneta Klingenvik, hjälper er att hitta rätt utbildningar och kurser för era medarbetare.

Kontakta gärna Agneta direkt på agneta.klingenvik@kronoberg.se

Det har även tagits fram en app där man kan se vilka utbildningar som finns i regionen.

Ladda ner appen Business Region Kronoberg på GooglePlay eller AppStore eller gå in på www.businessregionkronoberg.se  

 

 

Kostnadsfria webinar i januari 2021

 

Egenanställning – ett alternativ till att starta eget?

Många har nog hört talas om egenanställning men vad innebär det i praktiken? Vad behöver du som funderar på att bli egenanställd tänka på? Vad finns det för för-och nackdelar och hur funkar det egentligen? Torsdagen den 21 januari anordnar Almi ett kostnadsfritt webinar där du får svar på dessa frågor. 

För mer information och anmälan

 

Föreläsningsserie om: Nya förutsättningar/Nya möjligheter

 

Omvärlden förändras snabbare än någonsin. Under pandemin har nästan alla företag behövt göra stora anpassningar, snabbt. Almi bjuder in till en kostnadsfri föreläsningsserie där du vid tre tillfällen får ta del av inspiration och tips på hur andra har ställt om. Första tillfället är tisdagen den 12 januari.

 

För mer information och anmälan

 

 

Grattis Malva gård, årets äppelmust 2020

 
 

Vi vill gratulera Björn Idlinge och Charlotte Parsland på Malva Gård, Vemboö Urshult, som fredagen den 20 november vann Must-SM 2020.

Malva Gård vann med sin sortrena ofiltrerade äppelmust: Holsteiner Cox, i konkurrens med 27 andra musterier/aktörer. Totalt 55 olika tävlingsbidrag hade lämnats in och bedömdes av en välrenommerad jury.

Malva Gård var med även i 2019 års tävling. Då blev det bronsmedalj med sorten Aroma.

 


 

Välkommen att kontakta oss!

 

Eddie Hansson

Näringslivsutvecklare

 

eddie.hansson@tingsryd.se

Telefon: 0477-441 77

Rose-Marie Svensson

Näringslivsutvecklare

 

rose-marie.svensson@tingsryd.se

Telefon: 0477-441 65

 


 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se  
0477-441 00
Hemsida

 


 
 

Du får detta nyhetsbrev för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här