2020-11-27

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun initierat ett extra stöd till föreningslivet under 2020 för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall med anledning utav Covid-19.

Från och med måndag 30/11 kan föreningar söka detta stöd. Sista ansökningsdag är den 20 december.

Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Stödet kan endast sökas digitalt


Skärpta råd - Covid-19

Med anledning utav Region Skånes skärpta allmänna råd kring covid-19 som nu införts så har kommunen beslutat att ställa om och stänga en del verksamheter.

Gällande kommunala lokaler och idrottsanläggningar gäller följande:

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar. Det är föreningen som är arrangör som ansvarar för att de nya skärpta råden och att ordningslagen, om max 8 personer, följs.

De nya skärpta reglerna innebär konkret:

• Verksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras ꟷ Gäller träning, matcher och tävling ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har utövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt

• Verksamhet för personer födda 2005 eller senare ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks, ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Skärpta allmänna råd

 


Bidrag/Stöd

Utöver kommunens extra föreningsstöd som införts tillfälligt under 2020 har kommunen beslutat att de föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras. Detta görs för att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset.

Utöver kommunens olika stödåtgärder kan föreningar söka stöd från andra organisationer. Via länkarna nedan finner ni några av dessa organisationer:

Boverket - Extra stöd till allmänna samlingslokaler

Region Skåne - Samtliga bidrag som kan sökas från Region Skåne

RF-SISU Skåne - Stöd för anpassad träning (idrottsföreningar)

Kulturrådet - Om krisstöd och ordinarie bidrag

 


Kommunala lokaler/anläggningar

Via kommunens bokningssida finner ni lediga tider i kommunens anläggningar/lokaler. Där har ni även möjlighet att göra bokningsförfrågan på önskad lokal/anläggning.

 

Klicka här

 

 

Från och med 1 januari 2021 införs nya avgifter och taxor för kommunens lokaler och anläggningar.

Taxor och avgifter - Idrottshallar och möteslokaler, 2021


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

Från och med den 28 oktober, och tillsvidare håller samtliga folkbibliotek i Skurups kommun stängt för allmänheten. Det gäller också filialbiblioteken i Abbekås, Rydsgård och Skivarp.

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf är tills vidare stängd med anledning av Covid-19.

Biorama - Pärlan i Skurup


Nedan finner ni fritidsgårdarnas öppetider för hösten.

Gummifabriken:
Måndagar: (Stängt)
Tisdagar: 15:00-21:00
Onsdagar: 15:00-21:00
Torsdagar: ​15:00-21:00 
Fredagar: 16:00-22:00
Lördagar (udda veckor/var annan vecka):  ​16:00-22:00

Rydsgård - Rydsgårds Arena:
Torsdagar: 17:30-21:00

Skivarp:
Fredagar 19:00-00:00

Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Tf Kultur- och fritidschef  

 

 

Släpp innehåll här