Nyhetsbrev #8 augusti 2019


Kontakta samordnaren för kustvattenrådet om du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Avanmäl  

 

Rådslag 2019

I våras var det Ängelholms kommun som stod som värd och vi hade temat Klimatanpassning av kusten. Ett intressant program där vi fick mycket ny kunskap. Mötet avslutades med ett grupparbete med fokus på kustvattenrådets roll. Dokumentation från rådslaget finns på hemsidan. Klicka här .

 

Höstens rådslag blir fredagen den 25 oktober på Strandbaden i Falkenberg - temat blir Nedskräpning och plast i havet. Boka dagen redan nu - inbjudan med program skickas ut inom kort.

 

 

Strandstädarkarta Kattegatt

Fältvandring Sjärnarpsdalen 22 augusti

Friska jordar ger friskt vatten - föreläsning 20 september

Nu är vi igång med strandstädarkarta för kusten ända ner till Kullaberg i Skåne. På kartan kan du flagga för planerade städinsatser, städbehov och när det är städat och klart. Länk till strandstädarkartan  

LEVA - Kattegatts kustnära vatten och Hushållningssällskapet bjuder in till fältvandring om multifunktionella åtgärder mot övergödning. Inbjudan  

Suseåns Vattenråd har bjudit in forskaren Nick van Eekeren och lantbrukaren Anders Carlsson till seminariet på Laxbutiken i Heberg. Det blir en heldag med fokus på markkvalitet och markstruktur och hur det går att minska näringsförluster, översvämningar och förbättra vattenkvaliteten i vattendragen. Inbjudan  

 

Västerhavsveckan 2019

Ängelholms Vattendag inledde veckan. Tina Nordström lagade mat från havet och berättade om sina tankar om hållbara livsmedel. Det var utställningar och föredrag vid badhuset Vattnets hus och olika utomhusaktiviteter längs Rönne å. Under dagen var det flera olika grupper som städare längs ån i hamnen och på stranden.

Under tre dagar i Torekov, Halmstad och Båstad arrangerade vi tillsammans med Havsnätverket för Laholmsbukten turer med forskningsbåten Sabella. Deltagarna fick vara med om provtagning och blev guidade om de organismer som hittades i Laholmsbukten. Totalt gjordes sju turer som alla var fullbokade.

 

 

 

Läs gärna mer om Kattegatts kustvattenråd på vår hemsida  

Facebook

Twitter

Instagram