Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef ISM

Professorn har ordet

Det är mycket kring ordet ”stress” just nu. Jag reflekterar över hur olika innebörd det har beroende på kontexten. Egentligen skulle vi använda ordet stress mycket mindre.

Vi skulle kunna prata mer om psykosocial arbetsmiljö och hur vi organiserar vårt arbete. Hur vi är mot varandra och hur vi mår. De flesta mår ganska bra men det finns mycket vi kan göra på våra arbetsplatser, för att ännu fler skall må bra på jobbet. Vår nya rapport Hälsa på arbetsplatsen kan vara till hjälp. Framför oss har vi den tid på året som många tycker är jobbig. Höstmörker och regniga dagar. Har till och med hört ordet höststress. Men hösten har sin charm med sina färger, varm choklad, teater, promenader och levande ljus. Hoppas att ni andra också passar på att uppleva denna fina årstid.

Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef

Hälsa på arbetsplatsen

 
Omslagsbild ISM-rapport 21

Stort intresse för ISM-rapport 21

ISM-rapport 21, Hälsa på arbetsplatsen, har rönt stort intresse. Där kan du läsa om

• Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

• Verktyg, metoder och goda exempel

• Chefs- och ledarskap & medarbetarskap

Rapporten finns att ladda ned på ISM:s hemsida, men även att beställa i tryckt version. Ett nytryck har redan gjorts på grund av en strykande åtgång. Arbetet med att ta fram kompletterande stödmaterial pågår. 

ISM-rapport 21  

 

Arbetsmiljösatsningen vad händer just nu?

Arbetsmiljö

ISM driver sedan 2017 ett uppsökande arbete i ett antal verksamheter inom VGR, i syfte att minska sjukskrivningarna och förbättra arbetsmiljön. Insatser pågår ännu, men är på väg att avslutas som projekt. Tillsammans med verksamheterna och FHV vill vi nu säkerställa att arbetet fortsätter, för att kunna ge bestående resultat.

Arbetsmiljösatsningen i VGR

 

 

 

AFA- medel till forskningsprojekt

Föreläsning hälsocoacher

Nyligen startade ett treårigt projekt, som med forskningsmedel från AFA kommer att utvärdera och utveckla nya arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. Man kommer särskilt att djupdyka i tre förvaltningar som deltar i den uppsökande verksamheten inom Arbetsmiljösatsningen.

AFA-medel till forskningsprojekt

Vad menas med en hälsofrämjande arbetsplats? Vilka är de viktigaste friskfaktorerna? Hur sätter man gränser i ett gränslöst arbetsliv? Detta är några av de frågor som tas upp när Annemarie Hultberg från ISM presenterar ISM-rapport 21 på en inspirationsdag för VGRs hälsocoacher den 11 oktober. 

 

Webföreläsning om aktivitetsbaserat arbetssätt

ISM har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Nu finns den även som en webföreläsning. Se bildspelet och hör Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på ISM, berätta om vad den senaste forskningen kring aktivitetsbaserat kontor säger.

Vad säger forskningen om aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Film om aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Stress, råd och behandling

 
MetabolismPatientmöteYoga i solnedgång

Metabola förändringar hos patienter med UMS

Ny studie kan göra sjukintygen bättre

Rörelse - bra vid psykisk ohälsa och utmattningssyndrom

Patienter med utmattningssyndrom lider av trötthet och minskad energinivå. Det skulle kunna bero på förändringar i ämnesomsättningen. Studien har undersökt om det finns avvikelser i metabolismen hos dessa patienter.

 

Metabola förändringar hos patienter med utmattningssyndrom

Att bedöma sjukskrivning och arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom är svårt. Det anser läkare i både Sverige och utomlands. Bedömning sker genom tidigare erfarenheter. Genom en ny studie ska kvalitén på sjukintygen.

 

Ny studie ökar läkares kunskap om arbetsförmågebedömning

Det är inte bara gym och löpträning som får oss att må bra. Forskningen visar att en lagom dos av fysisk aktivitet, oavsett form, påverkar oss positivt och kan förebygga risken att utveckla utmattning till följd av stress.

 

Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattningssyndrom

 

Aktuellt

Forskning om fysisk aktivitet uppmärksammas i holländsk studie

Cykeltur i solnedgång

En holländsk forskargrupp har i en systematisk översikt undersökt om det finns evidens för att fysisk aktivitet kan ha betydelse för individer med utbrändhet/utmattning. ISM:s bidrag i sammanställningen är tongivande och studierna bedöms hålla god kvalitet.

 

Forskning om fysisk aktivitet uppmärksammas internationellt

Loga MynakOmslag arbetslustFredrik Bååthe, medicine doktor

ISM inbjuds till Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Bästa offentliga arbetsgivare

Hyllad artikel om värdebaserad vård

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har bjudit in ISM och andra forskare inom området till en workshop den 7 november. Det kommer att handla om "friska och välmående arbetsplatser" respektive "friskfaktorer som kan mätas och följas över tid".

Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Vad görs för att på sikt nå dit? Läs mer i senaste numret av Arbetslust. Läs även om om kirurgkliniken på NU-sjukvården, som arbetat för att skapa hälsosamma scheman. 

Arbetslust nr:3 2018

 

Artikeln ”Value-based healthcare as a trigger for improvement initiative” har blivit uppmärksammad som en av de mest lästa under 2018, där den publicerats i Emerald Publishing. Det innebär att du nu kan ta del av den alldeles gratis fram till årsskiftet.

 

Hyllad artikel om värdebaserad vård

 
Caroline Bergman Ett hjärta i två händer

Licentiatseminarie om medarbetarskap

ISM i samarbete med hjärtintensiven

Caroline Bergman, ISM kommer den 23 november att presentera och försvara sin licentiatavhandling om medarbetarskap. Avhandlingen bygger på två artiklar som beskriver hur ett medarbetarskap formas i en arbetsgrupp samt hur man kan använda APT som en hälsofrämjande arena.

Licentiatseminarium om medarbetarskap

ISM kommer att tillsammans med sköterskor på HIA - Hjärtintensiven på Östra sjukhuset ta fram en folder om stress, som en del i ett projekt kring ett strukturerat sätt att samtala om levnadsvanor hos inneliggande patienter.

 

  ISM i samarbete med hjärtintensiven  

Annemaries hälsokrönika - Skolgården kan vara ett hälsosamt äventyr  

Annemarie

 

Barn behöver röra på sig både via idrottslektioner och spontant på raster och fritid.  Annemarie ger personliga exempel och reflektioner på detta i sin senaste krönika i Strömstads tidning och Bohusläningen, där temat är hälsosamma skolgårdar.

 

Skolgården kan bli ett hälsosamt äventyr

 _______________________________________

 

Följ oss på sociala medier

 
 
Höstlöv

ISM:s nyhetsbrev nr 3 2018