Skriv ut

 
 
 

Uppdatering med anledning av covid-19:

Till kontrollordningsägare och myndigheter som berörs av Swedacs verksamhet

 

Swedac följer utvecklingen med anledning av virusspridningen och gör fortlöpande en bedömning av läget och behov av åtgärder. Myndigheten går nu över till att utföra mer arbete på distans.

Trots de extrema omständigheter som världen nu befinner sig i arbetar Swedacs fortsatt med att upprätthålla myndighetens funktion, och på så sätt bidra till att ackrediteringssystemet och tilliten till viktiga samhällsfunktioner bibehålls.  

I relation till ackrediterade organisationer och andra myndigheter innebär de aktuella justeringarna i Swedacs arbetsprocesser bland annat: 

• Swedac upprätthåller myndighetens arbete med bedömningar av ackrediterade organ. Swedac utför, i så hög grad som möjligt, bedömningar på distans. 

 

• Myndighetens nuvarande arbetssätt, med normalt 16 månaders bedömningssintervall, tillåter att en del bedömningar skjuts fram. De internationella reglerna, med bedömningar inom 24 månader, ska upprätthållas. 

 

• Swedac gör risk- och behovsbedömningar från fall till fall, för att säkerställa att samhällets krav på kvalitet och säkerhet inte äventyras.  

Swedac rekommenderar alla att följa samhällsinformationen på www.krisinformation.se
För uppdateringar om hur landets ackrediterade verksamheter påverkas av covid-19 uppmuntrar Swedac till regelbundna besök på www.swedac.se.
För specifika frågor välkomnar Swedac en direkt-kontakt med myndigheten. Antingen via er ordinarie handläggare, eller via registraturet som alltid är bemannat. Mejla till registrator@swedac.se eller ring på telefonnummer 0771-990900. 

För att läsa Swedacs FAQ angående hur verksamheten påverkas av covid-19, klicka här.
Swedac följer utvecklingen och gör kontinuerligt uppdateringar på myndighetens webbplats, läs mer här.

 
 

 

Håll dig uppdaterad om världsläget och ackreditering

De internationella paraplyorganisationerna för ackrediterande myndigheter, ILAC och IAF, uppdaterar regelbundet sina webbplatser med anledning av covid-19. Deras webbplatser nås via ilac.org samt iaf.nu

 

Följ oss på:

 
 

swedac.se