Skriv ut

 

Swedac har ett antal olika uppdrag som alla syftar till att bidra till ett fungerande samhälle där vi kan lita på saker och ting. Två av dessa uppdrag finns inom området reglerad mätteknik och kontroll av ädelmetallarbeten.

 

 
 

Hur kontrolleras framtidens tankstation?

Swedac är liksom de flesta instanser i samhället delaktiga i energiomställningen; från fossil till förnyelsebar energi. En förändring som färgar de flesta av myndighetens ansvarsområden och i högsta grad påverkar arbetet.

— En fråga som landar på vårt bord är hur framtidens tankstationer för fordon ser ut, säger Mikael Schmidt, avdelningschef, Avdelningen för reglerad mätteknik.

— Idag ställer vi krav bara på fossila bränsledon, alltså vi har ett regelverk för att kontrollera bränslepumpar, men hur ska en tankstation i framtiden fungera? Hur kontrollerar vi mätdon när man tankar natur-, bio- och vätgas? Eller laddar sin elbil? Det jobbar vi med, säger han.

 

 

Varifrån ska vi hämta energi i framtiden? Swedac tar en titt på en av samhällets viktigaste frågor. Läs mer här

 

 

Ingen höjning av avgifter 2021

Under ett antal år har verksamhetsområdet reglerad mätteknik gått med överskott. Som ett sätt att beta av det samlade överskottet sänktes avgifterna inför 2020. I kombination med pandemins påverkan på samhällets ekonomi förblir avgifterna oförändrade under 2021. Att exempelvis få en våg kontrollerad kostar alltså fortfarande 156 kronor.

Läs mer här

 

 
163

Så många spannmålsmått användes i Tyskland runt år 1800. Handel med varor har varit en källa till konflikter i alla kulturer under mänsklighetens historia och man har på olika vis försökt skapa ordning genom att mäta och väga.

 

 

Från sjömackar till ädelmetall

Under 2020 har reglerad mätteknik gjort tillsyn av 20 sjömackar i Skåne och södra Halland, varav 16 fick någon form av anmärkning. Avdelningen har också genomfört marknadskontroll av ädelmetallarbeten som säljs på nätet. Resultatet visade att alla inköpta ädelmetallarbeten hade de stämplar som lagen kräver samt uppfyllde de angivna finhalterna.

 

 
 

Nya medarbetare

Under hösten 2020 har avdelningen för reglerad mätteknik välkomnat två nya medarbetare: Thomas Franzén, som tidigare arbetat med mätinstrument hos SP och Göteborg Energi, ska hos Swedac jobba med bränslemätdon och föreskrifter. Erman Kelmendi tog nyligen sin examen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås, har innan dess arbetet på Ericsson och ska hos Swedac samordna avdelningens resurser när det gäller tillsynsverksamhet.

 

Följ oss på:

 
 

swedac.se