Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap

Vår uppskattade ledarskapsutbildning är nu igång och de första utbildningsdagarna har hållits. Med utgångspunkt i aktuell forskning, feedback och reflektion jobbar våra chefer med utveckling av både sitt eget ledarskap och den egna arbetsgruppen. Klicka här för mer information och intresseanmälan.

 


 

Att skapa organisatorisk klarhet och samsyn kring; Varför finns vi? Vilka är våra värderingar? Vilka är våra viktigaste mål? och Vilken är vår strategi? ger både ledare och medarbetare bättre förutsättningar att lyckas med sina uppdrag och samtidigt uppnå en god hälsa och hög trivsel för både individ och organisation.

Detta är något som Torbjörn Georgsson, tf. Verksamhetschef Funktionsnedsättning och Socialt Stöd, Tranemo kommun, tagit fasta på och därför initierat en insats för att tillsammans med verksamhetens enhetschefer och verksamhetsledare skapa klarhet och tydlighet i just dessa frågor.

Vi på Medarbetarcentrum ger tummen upp för initiativet och ser med spänning fram emot att få coacha Torbjörn och hans ledningsgrupp under denna process.

 

 

Höstens första styrgruppsmöte har hållits med nya ordföranden Karolina Wikmyr, personalchef i Svenjunga och Tranemo kommuner. Borås Stad representeras av Annika Dahlén, som nu tillträtt som personalchef. Sara Turebro, Marks Kommun, var ersättare för Roger Haglund.

 


Väkommen till oss!

Christian, ChrisTina, Gerd & Göran


Medarbetarcentrum, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås
info@medarbetarcentrum.se