Skriv ut

 

Så kan kontrollprocesser anpassas

Information från Swedac till kontrollorgan med ansvar för bränslemätare och vågar med anledning av coronapandemin

Covid-19 påverkar allas vardag. Här följer kortfattad information om hur kontroll av bränslemätare och vågar kan anpassas. Swedac informerar också om vilka processer som måste fortlöpa utan justeringar, trots pandemin.

Generellt rekommenderar Swedac och avdelningen för relgerad mätteknik att kontrollorgan, under rådande omständigheter, i första hand följer direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten och att ni som arbetsgivare gör kloka anpassningar av er verksamhet.

I den här extrema situationen är det möjligt att skjuta fram återkommande kontroller av vågar och bränslemätare. Framöver kommer Swedac att vara förstående inför sådana anpassningar. För att vårt system ska fortsätta att fungera, trots anpassningar, blir dialogen mellan er som kontrollorgan och myndigheten Swedac nu viktigare än någonsin. För att Swedac ska behålla en överblick över myndighetens tillsynsobjekt ber vi er kontrollorgan att informera oss om vilka kontroller som skjuts upp. 

När det gäller nya vågar och bränslemätare som ska sättas på marknaden, måste dessa uppfylla alla föreskrivna krav. De måste därför genomgå bedömning av överensstämmelse, precis som vanligt. För närvarande kan inga undantag göras.

 

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss! Hör av er till er kontaktperson på Swedac, alternativt till registrator via mejl registrator@swedac.se eller telefon 0771 - 99 09 00

 

Följ oss på:

 
 

swedac.se