Föreningsbrev november 2019


Nominera till fritidsnämndens stipendier senast 13 januari

Det är dags att nominera årets kandidater till fritidsnämndens fyra olika stipendier:

- aktiv idrottsutövare
- idrotts- och/eller ungdomsledare
- årets eldsjäl
- lång och trogen tjänst.

Sista dag för nominering är 13 januari.

Ta chansen att uppmärksamma någon som gör bra saker för Umeås levande föreningsliv! Årets stipendier delas ut under Umeå idrottsgala 20 februari 2020.

Läs mer om stipendierna på www.umea.se/fritidsstipendier

Läs mer om idrottsgalan på  www.umeaidrottsgala.se

Hur skickar jag in en nominering?
För att nominera en person fyller du i ansökan via webben Ansökan, Idrotts- och ungdomsledarstipendium  

Nomineringar kan också skickas till Fritid, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Nominera din kandidat senast 13 januari.


Ansök om stöd för aktiviteter riktade mot rörelserikedom

Vill din förening göra något gott för att främja rörelse? Det finns fortfarande medel kvar att söka i våra projektstöd för folkhälsa, mångfald och ungdom.

Rörelserikedom är ett begrepp som används flitigt just nu. Kanske vill din förening erbjuda barn och ungdomar rörelserikedom med hjälp av drop-in verksamhet? Under ett eller flera tillfällen, som då även kan genomföras under våren 2020. Ett exempel på drop-in kan vara att boka en hall eller lokal flera timmar och bygga upp en hinder- eller rörelsebana. Tag hjälp av kunniga i din närhet och skapa något tillsammans som kanske inte finns med i er verksamhet sedan tidigare.

Ansökan görs via länken Projekt, Ansökan om bidrag  

Vänligen inkom med din ansökan senast den 30 november 2019.


Sök bidrag för arrangemang och aktiviteter under jullovet

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för att arrangera aktiviteter riktade mot skollediga barn och unga på jullovet.

- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå

- Verksamheten ska vara alkohol och drogfri

- Arrangemanget ska vara öppet för alla och marknadsföras i Händer på lovet-kalendern

- Ersättning ges för kostnader i samband med aktiviteterna som t.ex. lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan.

Deadline för att söka är söndag 24 november. Namnge ansökan Jullov 2019: (projektets namn)

Ansökan görs via länken Projekt, Ansökan om bidrag  

Vid frågor kontakta Eva Lindgren  eva.lindgren.2@umea.se  

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

24 november
Bidrag för jullovsaktiviteter

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Ansök om lokal för arrangemang senast 15 december

15 december är sista dag för att ansöka om att ha ett arrangemang i våra inomhusanläggningar. Ansökan gäller för arrangemang från 1 juli 2020. 

Har du frågor kontaktar du Lokalbokningen, Föreningsbyrån på fritid.bokning@umea.se  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook