Föreningsbrev mars 2020


Med anledning av coronaviruset: Detta gäller för föreningsstöden

Vi har stor förståelse för att spridningen av coronaviruset kan påverka era projekt, arrangemang, investeringar och er verksamhet. Nedan följer information kopplat till våra olika föreningsstöd.

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd
Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Vi kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset under vårterminen 2020.

Vi på Föreningsbyrån ser gärna att ni håller oss uppdaterade om hur er verksamhet påverkas.

Genomlysning av aktivitetsstöd och lokalstöd
Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av fritidsnämnden att göra en genomlysning av vilka effekter spridningen av coronaviruset haft på aktivitetsstödet vårterminen 2020.

Aktiviteter för denna period kan rapporteras till och med 25 augusti. Mer information om genomlysningen kommer senare.

Angående tillfälliga stöd samt avbokningar av lokaler
Kontakta Föreningsbyrån om din förening har:

- Beviljats bidrag för aktiviteter/projekt/investeringar vars genomförande påverkas av spridningen av coronaviruset. Till exempel om ni måste ställa in, vill senarelägga datum eller har fått oförutsedda kostnader.

- Skickat in en ansökan om stöd för aktiviteter som kan bli svåra att genomföra och vill justera innehållet i ansökan. 

- Behov av att avboka lokal med kort varsel på grund av inställda aktiviteter. Vi ber er dock göra dessa avbokningar så snart som möjligt via mejl. Vi kan inte ta bort bokningar som redan passerat i tid.

Kontakta oss
För bidragsfrågor/rådgivning via fritid.bidrag@umea.se
För avbokningar i lokaler via fritid.bokning@umea.se 

Mer information
Vår rekommendation är att alltid följa Folkhälsomyndighetens och Polisens råd när det kommer till genomförandet av aktiviteter och arrangemang.

Läs mer om riskbedömning av evenemang och sammankomster på folkhalsomyndighetens webbplats

Läs mer om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar på Polisens webbplats

Se Umeå kommuns samlade information på www.umea.se/coronavirus  


Ansök om stöd till utveckling på landsbygd

Umeå kommun har under året som gått beviljat totalt 576 437 kronor till projekt som stärker och främjar lokal utveckling på Umeå landsbygd via projektstödet Stöd till lokalt ledd utveckling. Syftet med stödet är att skapa möjligheter att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som på olika sätt bidrar till lokal utveckling på landsbygden.

Stödet går att söka under hela 2020 och ansökningar från orter/byar som tidigare inte sökt uppmuntras lite extra. Om du eller någon i din bygd har en idé om ett utvecklingsprojekt som bidrar till nytta för bygden så kan ni skicka in en ansökan.

Ett axplock av de 23 projekt som beviljats under 2019 är bl.a. ett hälsoprojekt i Furunäs, Sörmjöle Vision 2030, grillstuga och vandringsstig i Bodbyn, cykelbod på Holmön, orienteringskarta till Äventyrsparken Rödåsel, båtnerläggningsramp i Skeppsvik, tillgänglighetsanpassning kring Café Storudden i Gravmark, samt skördemarknad i Stöcke.

Läs mer om stödet på  www.umea.se/landsbygdsstod  


Webbutbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning från Folkhälsomyndigheten som handlar om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Gå utbildningen via Folkhälsomyndighetens webbplats


De blev fritidsnämndens stipendiater

Stipendiaterna är ungdomsledare, eldsjälar eller idrottsutövare i någon av Umeås föreningar som utmärkt sig speciellt under året eller de som arbetat i det tysta i många år.

Årets stipendiater blev:

Årets ledare
Edvin Erfanian Mehr, UFC akademi

Årets idrottsutövare
A3 Basket Umeå
Moa Lundgren, IFK Umeå längdskidor

Årets eldsjäl
Kjell Forssell, Botsmark SK

Lång och trogen tjänst
Alf Söderlund, Rödåbygdens IK
Bo Andersson, IKSU


Dags att söka lokaltider för säsongen 2020/2021

Nu är det dags att söka återkommande lokaltider för den kommande inomhussäsongen 2020/2021. Din ansökan behöver lämnas senast torsdag 30 april. Enstaka tider kan bokas när som helst under året.

Gör din ansökan via webben 

Du kan även hämta en blankett hos fritid, Södra flygeln på stadshusområdet.

För mer information kontakta Föreningsbyråns lokalbokning fritid.bokning@umea.se  eller via telefon 090-16 18 55 (telefontid vardagar kl. 10-12).


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Ansök om Miljöskjutsen

Dags igen att söka stöd för en grönare framtid! Fram till 30 april kan ideella föreningar söka upp till 20 020 kr hos Föreningsbyrån på Umeå kommun. Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

Läs mer om stödet och gör er ansökan


Dags att söka stöd för samlingslokaler

Föreningar som äger och driver samlingslokaler kan senast den 30 april söka stöd för sin verksamhet för föregående år.

Målsättning med stödet är:

- att uppmuntra föreningar att driva samlingslokaler företrädesvis i kommunens ytterområden

- att skapa ett mervärde för kommuninvånarna och en sammanhållande faktor för de boende i området

- att skapa möjlighet till ett utbud av både kultur och friskvårdsaktiviteter i hela kommunen och för alla åldrar

- att ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv

Stödet består av ett grundbidrag samt ett bidrag för kostnader för uppvärmning, vatten/el, sophämtning och försäkring av fastigheten.    

Vilka kan söka?
Föreningar som tillhör någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Husrörelsen.

Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse.

Gör din ansökan via webben 

Vid frågor kontakta Föreningsbyråns bidragsgrupp fritid.bidrag@umea.se 

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 mars
Lokalstöd ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Funktionshinderföreningar verksamhetsstöd
Etniska föreningar verksamhetsstöd

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

5 maj
Lovsatsning: sommarlov

15 augusti-15 oktober
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

5 oktober
Lovsatsning: höstlov

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

30 november
Lovsatsning: jullov

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Projektstöd Utsatta EU-medborgare
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/kontakt  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook