Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 3, oktober 2020

 

Det senaste året har vi fått lära oss att hålla avstånd till varandra. Men avståndet har inte inneburit att vi samverkat mindre, tvärtom visar vår statistik att vi tagit hjälp av varandra vid ännu fler tillfällen! Det är i ansträngda situationer som samverkan verkligen testas och vi får beviset på att den samverkansplattform vi byggt upp verkligen håller!

 

I år är det tio år sedan bygget på denna samverkansplattform påbörjades och det tillsammans med Götapris och Årets brobyggarpris vill vi fira tillsammans med er alla! Vi bjuder in till ett digitalt firande där vi tillsammans får känna stolthet och glädje över det fantastiska arbete som pågått de senaste tio åren och som vi hoppas ska fortgå och utvecklas genom kommande år. Hoppas att vi ses den 19 november!

 

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 

 

 
 

Häng med på 10-års jubileum!

 

I år är det 10 år sedan Samverkande sjukvårds startade. Då som ett pilotprojekt i Strömstad och Tanum. Och nu 10 år senare arbetar alla kommuner i Fyrbodal efter denna samverkansmodell eller är på gång att börja göra det.

 

Merparten av alla projekt som startas fullföljs aldrig eller läggs ner efter en tid. Men inte Samverkande sjukvård!

- Att Samverkande sjukvård efter 10 års tid fortfarande leder ett arbete framåt och dockar in fler kommuner, även om man tycker att det har tagit lång tid, så är det väldigt speciellt att man under så lång tid gör ett arbete som blir hållbart. Det tycker jag är en styrka och något man ska ta till sig! säger Hans Svensson som var en av initiativtagarna till Samverkande sjukvård för tio år sedan då han var områdeschef för ambulansen och akuten i NU-sjukvården.

 

Hans kommer tillsammans med andra kollegor som varit med genom åren ge oss en kort tillbakablick och ge sin syn på framtiden för Samverkande sjukvård. Det är ett av inslagen under det digitala 10 års jubileet som går av stapeln 19 november kl 14-16.  

 

Höjdpunkter under jubileet kommer vara en specialskriven hyllningslåt till vårdpersonalen i vårt område framförd av bandet Sjömila tillsammans med Tommy Nilsson samt en inspirationsföreläsning av Christer Olsson, årets manliga talare 2019, där han delar med sig av sina erfarenheter och klokskaper. Missa inte! Vi ses 19 november! 

 

Mer information om 10-års jubileet

 


Trollhättan gör Fyrbodal komplett

Reviderad plan ska tillgodose behoven

Som femtonde kommun i Fyrbodal kommer Trollhättan starta med samverkansuppdrag i april 2021. Just nu pågår arbetet med planering inför utbildnings- och faciliteringsdagar, uppstart av arbetsgrupp och informationsmöten i personalgrupper.

 

Att alla kommuner i Fyrbodal kommer arbeta efter samma modell är en styrka för hela området och säkrar lika vård för alla invånare oavsett bostadsort.

 

Samverkande sjukvårds utbildningsplan har reviderats löpande genom åren. Den senaste utbildningsplanen godkändes av vår operativa samverkansgrupp i mitten av oktober. I utbildningsplanen kan du läsa om hur nya medarbetare ska utbildas för att snabbt kunna börja utföra samverkansuppdrag och hur befintlig personal ska få påfyllnad och refresh. Större delen av utbildningsplanens innehåll riktar sig till medarbetare i hemsjukvård i de kommuner som utför IVPA-uppdrag.

 

Länk till utbildningsplan

 


Scenarion ger övning inför verkligheten

Som tur är inträffar allvarliga incidenter där sjuksköterskor i hemsjukvården larmas ut på IVPA-uppdrag, I Väntan På Ambulans, inte varje dag. Men då det väl inträffar behöver sjuksköterskorna vara väl förberedda och inövade på hur de ska agera.

 

För att sjuksköterskor i hemsjukvård som utför IVPA-uppdrag ska få träna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt utbildar Samverkande sjukvård D-HLR-instruktörerna i kommunerna till att leda scenarioövningar. En scenarioövning är ett förutbestämt patientfall där en person eller docka agerar patient och sjuksköterksorna får träna under ledning av en scenarioledare. Årets nätverksträff där nya scenariofall presenteras för D-HLR-instruktörerna fick ske digitalt och själva scenariot hade filmats inför nätverksträffen. En av fördelarna med detta är att filmen finns kvar som stöd då scenrioövningen ska genomföras på hemmaplan i kommunerna.

 


Vårt budskap fortsätter spridas - men digitalt

Många konferenser och event har ställts in eller flyttas på framtiden i år. Men en del väljer att genomföra sina planerade sammankomster - fast digitalt.

 

Samverkande sjukvård presenterade i augusti vår modell med IVPA-uppdrag på Vitalis, en konferens med fokus på e-hälsa.

 

I början av november kommer vi att föreläsa på Kvalitetsmässans Vinnarkonferens, en konferens där vinnarna av de fem prisen som delas ut vid Kvalitetsmässan får möjlighet att presentera sin verksamhet lite mer djupgående. Vi är med som vinnare av Götapriset.

 

I början av december kommer vi vara med på Esther-konferensen, eller Esthers digitala släktträff som den också kallas, en nationell konferens som i  år handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare.

 

 
 
 

Nu är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se