Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap 2019

Nu är det dags att boka en plats i utbildningen Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap 2019. Introduktionsdagen i maj startar upp arbetet med feedback och underlag inför det Ledarskapsbokslut som också lägger grunden för din individuella coachning som pågår parallellt med utbildningsdagarna.

Utbildningen pågår under närmare ett år och avslutas i maj 2020, med åtta utbildningsdagar samt mellanliggande utmaningar/uppgifter som har ledarskapet och utvecklingen på den egna arbetsplatsen i fokus.

Klicka här för mer information och anmälan. 

 

Vilka effekter ser våra deltagare av utbildningen?
Vi har för vana att utvärdera vårt arbete, så även ledarskapsutbildningen. Vi ser med glädje några svar som återkommande framträder tydligt;

 - Bra modeller och verktyg
 - Tryggt forum för reflektion och dialog
 - Erfarenhets- och kunskapsutbyte
 - Strukturerad reflektion utifrån forskning kring positiva effekter och resultat
 - Ökad förståelse, självinsikt och medvetenhet i ledarskapet
 - Ökad kunskap och förståelse för grupputvecklingsprocesser
 - Ökad beslutskvalitet och kompetens som ledare
 - Går från tanke till handling
 - Ökad medvetenhet
 - Blivit stärkt och tryggare i ledarskapet


Hälsofrämjande ledarskap på Vård- och äldreförvaltningen

Första utbildningsomgången, fördelad över tre grupper, är nu avslutad och utvärderad. Både resultat och kommentarer är genomgående positiva. Några exempel;

- Bra upplägg på utbildningen. Kändes skönt att kunna vara fokuserad vid träffarna, ett bra tillfälle att reflektera. Viktigt!
- Jag tycker utbildningen var toppen, fick lära mig om grupper, mitt egna ledarskap och ta del av andras erfarenheter.
 - Mod och redskap. För mig handlar det om att vara tydlig och vara ledare på mitt sätt men utifrån en god kunskapsbakgrund. Jag har blivit stärkt i mitt ledarskap.
 - Har fått redskap i mitt ledarskap och stort utrymme för konstruktiv reflektion och dialog.
 - Chefs-/erfarenhetsutbyte samt fått verktyg med mig som jag kan jobba med i min arbetsgrupp.
 - Rekommenderar till alla chefer då man får bra grund att stå på. 


Vi arbetar både med individuell coachning och grupputveckling. Att ta vara på och utveckla ledarskap och medarbetarskap på arbetsplatserna skapar möjligheter till ökad hälsa, trivsel och prestation. Vi använder oss av forskningsbaserade verktyg och anpassar uppdragen till den aktuella situationen på respektive arbetsplats.

Hur kan vi vara ett stöd på din arbetsplats?
Hör av dig till oss för mer information och boka ett möte! 
Christian, ChrisTina, Gerd & Göran


Medarbetarcentrum Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås info@medarbetarcentrum.se