Miljösamverkan Stockholms län

Nyhetsbrev augusti 2019

 

Efter sommaren tar MSL:s samverkansprojekt nya tag med många spännande och lärorika aktiviterna. Här får du några tips!

Läs här och på miljosamverkanstockholm.se.

 

 
Bassängnätverket
 
 
Dricksvattengrupp livsmedel
 
 
Provtagning livsmedel
 
Hus- och ventilationsnätverket
 
 
Miljösamverkan
 
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson - utbildning
 
 
 
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
 
 
Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen
 
 
Tillsyn på lantbruk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassängnätverket startar legionellaprojekt

Bassängnätverket startar ett legionellaprojekt med syftet att utreda om legionella är vanligt förekommande i bassängbad och om bassängverksamheterna är medvetna om riskerna för tillväxt i pool- och duschvatten.  Projektet startar 22 oktober med en utbildningsdag. Läs här.

 

Dricksvattengruppen bjuder in till utbildning om hygien vid läcklagning

Nystartad samverkan kring dricksvatten (livsmedel). Fokusområde 2019 är hygien vid läcklagning (NKP-mål 3) där en checklista har tagits fram. Som kick-off ordnas en utbildning inklusive studiebesök, med preliminära datum 28, 29 eller 30 augusti. Läs här.

 

Provtagningsplan för livsmedel

Arbetet med länets provtagningsplanen är igång och provtagningsperioden är fram till 31 oktober. Läs här.

 

Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober

Hus- och ventilationsnätverket bjuder in till en dag om mögellukt i förhållande till fukt, mögel och impregneringsmedel. Syftet är att öka kunskapsnivån samt att ge underlag för samsyn i kommunernas bedömning av klagomål när det gäller mögellukt i bl.a. bostäder, förskolor och skolor. Läs här.  

 

350 handläggarstöd framtagna genom miljösamverkan i landet

Sveriges miljökontor och länsstyrelser samverkar genom 10 regionala miljösamverkan. Resultatet blir en mångfald av handläggarstöd, checklistor och kunskapsunderlag. Ta del av dem via miljosamverkan.se!

 

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning

Nästa tillfälle för denna populära tredagarsutbildning är 30 september, 1 och 21 oktober 2019. Därefter 4-5 februari och 3 mars 2020. Läs här.

 

Nyckeltal för verksamhetsutveckling

Se hur de gemensamma verksamhetsnyckeltalen för länets miljökontor har utvecklats under elva år. Läs här,  där även inbjudan till nyckelttalsworkshop 22 november finns.

 

Samsyn gällande tomgångskörande bussar – ny samverkan

Bussföretagen vill ofta genom dispensansökan kunna tomgångsköra för att få upp värmen i bussarna. Vissa kommuner beviljar undantag och vissa avslår ansökan. Denna samverkan ska diskutera vad som är viktigt vad gäller bedömningen av dispensansökan. Samverkan startar till hösten, mer information kommer. Läs här.   

 

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Genom ett revisionsutbyte hjälper miljökontoren varandra att hitta förbättringsmöjligheter och att sprida goda exempel på arbetssätt. Utbytet får även fram områden där bedömningar och tolkningar av reglerna skiljer sig mellan myndigheterna, så en gemensam tolkning kan tas fram. Läs här.

 

Tillsyn på lantbruk

Ett länsgemensamt tillsynsprojekt kring gödselhantering pågår. Syftet är en likriktad och effektiv tillsyn av stallgödselhantering i länet.

Nästa samverkansmöte är 24 september. Läs här.

 

 

MSL:s kalender


Augusti
27   Tillsyn av fritidsbåtar

28, 29 eller 30 Dricksvatten, utbildningsdag och studiebesök kring hygien vid läcklagning.
       Läs här.

September
 3   Hus - och ventilationsnätverkets styrgrupp

 4   Bassängnätverkets styrgrupp 

 4   MSL styrgruppsmöte

12   Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen   

19   Nätverk förbränningsanläggningar  

24   Tillsyn på lantbruk  

30   Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning  

Oktober
 1   Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning

 9   Mögellukt i byggnader, Hus- och ventilationsnätverket  

21  Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning  

22  Projektstart legionella, Bassängnätverket  

November
13  Miljöchefsträff

22  Nyckeltalsworkshop  

28  Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen 


 

Avregistrera utskick

 

Kontakt!

 

2019-08-05