2020-08-27

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Uppföljningsenkät - Föreningslivet angående Covid-19

Under våren fick föreningarna i kommunen möjlighet att svara på en föreningsenkät gällande Covid-19. Detta gjordes för att kommunen skulle få en överblick över hur Covid-19 har eller kommer att påverka kommunens föreningar. Utifrån inkommande svar beslöt kommunstyrelsen följande:

• För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under våren 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.

• Förvaltningen får i uppdrag att göra en ny kartläggning när föreningslivet har återgått till ordinarie verksamhet. Detta för att få en överblick över hur coronapandemin totalt sätt påverkat föreningslivet i kommunen.

Vi vet att merparten av föreningarna inte återgått till ordinarie verksamhet, dock vill vi redan nu göra en ny kartläggning för att få en överblick över hur Covid-19 har påverkat kommunens föreningsliv, därav hoppas vi att ni vill ta er tid att svara på uppföljningsenkäten gällande Covid-19.

Vi behöver ert svar senast den 19 september, tack på förhand!

Föreningsenkät


Bidrag/Stöd

 

Skurups Sparbanks Miljonen  - I spåren av Corona
Det finns fortfarande möjlighet att söka Skurups Sparbanks miljonen - I spåren av corona.

Skurups Sparbanks miljonen

Kulturbidrag - Region Skåne

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturbidrag - Region Skåne


Boka kommunala lokaler/anläggningar

Nu är det möjligt att boka kommunens idrottsanläggningar och övriga lokaler för hösten. Ni finner lediga tider via kommunens bokningssystem, där har ni även möjlighet att göra bokningsförfrågan på önskad lokal/anläggning.

 

Klicka här

Skurups kommun stänger i dagsläget inte några anläggningar med anledning utav Covid-19. Dock vill vi förtydliga gällande föreningarnas matcher eller tävlingar:

  Matcher, träningsmatcher och tävlingar genomförs under förutsättning att ert förbund godkänner det och att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tagit fram. Föreningen som är arrangör ansvarar för att ordningslagen, om max 50 personer, följs.

 


Kulturevenemang

Med anledning av corona-situationen har merparten av kommande evenemang ställts in, ni finner aktuella evenemang via länken nedan.

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

Biblioteksfilialerna i Abbekås, Rydsgård (meröppet i Rydsgård är öppet som vanligt) och Skivarp öppnar upp igen efter sommaren. Ni finner öppettider och övrig information via bibliotekets hemsida.

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Biorama har öppnat igen.!

Biorama - Pärlan i Skurup


Nedan finner ni fritidsgårdarnas öppetider för hösten.

Gummifabriken:
Måndagar: (Stängt)
Tisdagar: 15:00-21:00
Onsdagar: 15:00-21:00
Torsdagar: ​15:00-21:00 
Fredagar: 16:00-22:00
Lördagar (udda veckor/var annan vecka):  ​16:00-22:00

Rydsgård - Rydsgårds Arena:
Torsdagar: 17:30-21:00

Skivarp:
Fredagar 19:00-00:00

Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Tf Kultur- och fritidschef  

 

 

Släpp innehåll här