Föreningsbrev 10, 2018


Nominera till fritidsnämndens stipendier till ledare och aktiva idrottsutövare senast 13 januari

Det är dags att nominera årets kandidater till fritidsnämndens fyra olika stipendier:
- aktiv idrottsutövare,
- idrotts- och/eller ungdomsledare,
- årets eldsjäl
- lång och trogen tjänst.

Sista dag för nominering är 13 januari.

Ta chansen att uppmärksamma någon som gör bra saker för Umeås levande föreningsliv! Årets stipendier delas ut under idrottsgalan 21 februari 2018.

Läs mer om stipendierna på  www.umea.se/fritidsstipendier  

Läs mer om idrottsgalan på:  www.umeaidrottsgala.se  

Hur skickar jag in en nominering?
För att nominera en person fyller du i blanketten i Umeå kommuns blankettbank. Nominera din kandidat senast 13 januari.

Nomineringar kan också skickas till Fritid, Umeå kommun, 901 84 Umeå

 


Demokratiskjutsen – tillfällig satsning för att stärka demokratin

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 000 kr för att genomföra demokratiprojekt under 2019. Den nya satsningen kallas för demokratiskjutsen. Fram till 31 januari 2019 kan stödet sökas hos Umeå kommuns Föreningsbyrå.

Syftet med demokratiskjutsarna är att öka kunskapen om demokratiska processer, stärka demokratin och öka medborgarnas inflytande i olika samhällsfrågor.

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs i Umeå kommun.

Stödet ges till följande verksamhet:

- Kunskapshöjande aktiviteter kring demokratiska processer

- Kontaktskapande aktiviteter mellan beslutsfattare och medborgare.

- Aktiviteter som riktar sig till målgrupper som inte aktivt deltar i demokratiska processer

- Projekt och arrangemang som ökar samarbete och samverkan.

Vid fördelning av stödet prioriteras projekt som sker i samverkan mellan olika föreningar/aktörer. Bidraget går inte att söka för partipolitiska aktiviteter. 

Vilka som får bidragen beslutas av Föreningsbyrån. Handläggningstiden beräknas till fyra veckor från och med 31 januari.  

Stödet söks via blankett för projektbidrag

För mer information, kontakta Föreningsbyrån fritid.bidrag@umea.se


Nu är det dags att söka bidrag för aktiviteter för barn och unga på jullovet

Nu är det dags att söka bidrag för aktiviteter för barn och unga på jullovet.

- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå.

- Verksamheten ska vara alkohol och drogfri.

- Arrangemanget ska vara öppet för alla och marknadsföras.

- Ersättning ges för kostnader i samband med aktiviteterna som t.ex. lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring m.m.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m.

Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan. Deadline för att söka är söndag 25 november. Namnge ansökan Jullov 2018: (projektets namn)

Läs mer om att arrangera under jullovet

Gör er ansökan

För frågor kontakta Eva Lindgren eva.lindgren.2@umea.se


Grande Gizmo från Musikforum (Folkuniversitetet) på Öppen scen september 2017. Foto: Malin Grönborg

Öppen scen våren 2019

Vävens populära koncept "Öppen scen" öppnar upp för en ny säsong! Vi har nu glädjen att få bjuda in alla Umeås scengrupper och artister inom alla genrer till vår fina kaféscen med Fika! vid Umeälven. Kom in senast den 10 december med er anmälan för att vara säkra på att få vara med våren 2019!

Öppen scens upplägg ser ut som följer:

- Som scengrupp lånar ni gratis kaféscenen för ett publikt arrangemang med fri entré. Vid program som kräver ommöblering för t ex dans sköter gruppen själva av- och på-dukning.

 

- Gruppen svarar för egen teknik, utöver scenens PA med slutsteg som vi lånar ut. Mot en mindre avgift kan ni hyra kompletterande ljudutrustning, liksom Vävens fina akustiska piano.

 

- Ert program annonseras på Vävens hemsida och digitala skärmar samt i Allt om Västerbotten, förutsatt att vi får en kort text plus högupplöst bild från er senast tre veckor före bokad tid.

 

- Övrig marknadsföring utanför Väven och i sociala medier ansvarar scengruppen för. I all marknadsföring ska det tydligt framgå att Umeå kommun är medarrangör.

 

- Söndagar kl 12-16 är avsatt för Öppen scen. Uppstår det konkurrens om tider förbehåller vi oss rätten att prioritera grupper och artister som inte tidigare framträtt på Öppen scen.  

Vill ni vara med på Öppen scen våren 2019?

Välj ut en söndag med en reservdag under perioden februari-juni och mejla in det senast den 10 december. Konkurrensen är stor och vi bokar in er allteftersom anmälningarna kommer in. Ju förr vi har er anmälan desto större chans att ni får just den dag som ni önskar!

Välkomna med er anmälan och eventuella frågor!

Helge von Bahr, Vävens programavdelning, tel 090-16 33 67, helge.von.bahr@umea.se

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Påminnelse om Skatteverkets webbseminarier om föreningen som arbetsgivare

Ämnet som behandlas ska framförallt täcka in det nya kontrolluppgiftssystemet som innebär att man ska lämna kontrolluppgifter löpande i stället för en gång per år, från och med 1 jan 2019. Dessa webbseminarier är kostnadsfria och vänder sig till samtliga idrottsföreningar, så sprid gärna inbjudan vidare i era egna kanaler.

Det finns seminarier att anmäla sig till både i november och december. Anmälan sker direkt på skatteverket.se/infotraffar  Sök på informationsträffar: Webbseminarium: Idrottsföreningen som arbetsgivare.


Nominera till Årets eldsjäl

Dags att nominera till individ- och familjenämndens utmärkelse Årets eldsjäl. Med utmärkelsen vill Umeå kommun uppmärksamma och visa uppskattning till allt det fina frivilligarbetet som görs i Umeå. Priset delad ut av individ- och familjenämnden under Internationella frivilligdagen.

Sista dagen att nominera är 21 november

Nominera till Årets eldsjäl

Läs mer om utmärkelsen  


Hur söker jag bygdemedel?

Du söker bygdemedel med hjälp av e-tjänsten Min ansökan på Länsstyrelsens webbplats. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag. Du loggar in i Min ansökan med hjälp av ett användarkonto eller e-legitimation.

Observera att ingen pappersansökan ska skickas in.

(E-tjänsten och en manual för denna publiceras 1 januari 2019).

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. Ansökan ska innehålla:

- Syftet med projektet

- Kostnads- och finansieringsbudget

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook Gilla oss på facebook  


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid