Logotyp

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb                                          JUNI 2017


Så kan vi samverka i sommartid

 

Välkommen till detta nummer av nyhetsbrevet, nu i ny form. I detta nummer bland annat:

 • Om kriminellas sedelbyte
 • Samverkan mot välfärdsbrott. Får Ekobrottsmyndigheten en ny roll?
 • Intensivt arbete mot ID-stölder, bluffakturor och framtida hackerattacker
 • Detta händer i Almedalen 2017
 • Delningsekonomins utmaningar

 

Vintergäck

                                                                                            Stefan Lundberg, ansvarig utgivare och BF-samordnare

 

Kom ihåg den fjärde juli. Ekobrottsmyndigheten vill vara ett kunskapscentrum när det handlar om ekobrott och ekobrottsbekämpning. Under Almedalveckan i Visby den 2-9 juli kommer jag och flera kollegor från myndigheten att delta i samhällsdebatten och bidra med expertkunskap.

EBM är medarrangör till ”Rättsväsendets dag” som går av stapeln tisdagen den 4 juli på konferensanläggningen ”Wisby Strand” där vi medverkar i tre seminarier: ”Så arbetar rättsväsendet i utsatta områden”, ”Nätbrottslighet” ”GD-seminarium” (medverkande generaldirektörer bl.a. Eva Håkansson/riksåklagaren/rikspolischef)

Vidare kommer vi att medverka som experter i andra seminarier arrangerade av olika samverkanspartner, till exempel SSF (Stöldskyddsföreningen). Hoppas vi ses i Almedalen! /Stefan

Här finns det officiella programmet för Almedalsveckan


AKTUELLT

Risk för penningtvätt när gamla sedlar "växlas" in

Så ser de nya pengarna ut

KONTANTER. Den 31 juni upphör en rad  sedlar och mynt att gälla. Kriminellas förkärlek för kontanter är vida känd och nu är det kort tid kvar innan gamla sedlar blir obrukbara.

 

 Det är inte olagligt att handla kontant men det är olagligt att ägna sig åt penningtvätt. Det finns fortfarande stora summor gamla och otvättade sedlar i omlopp som nu ska handlas upp eller växlas in, säger Karin Sigstedt, åklagare och penningtvättsexpert hos Ekobrottsmyndigheten.

 

Just nu driver Riksbanken och bankerna kampanjer för att uppmärksamma allmänheten på att bland annat de gamla 100- och 500-lapparna bör handlas upp eller växlas in.

 

– Vi har sett att öppet köp av dyra kapitalvaror används som ett sätt att bli av med dessa svarta pengar. Här riskerar den som tagit emot pengarna i första läget att medverka i penningtvätt när hen ger pengarna tillbaka då köparen ångrar sitt köp senare, säger Karin Sigstedt.

 

  SR: Varning för fiffel när sedlar blir ogiltiga  

 

Får jag be om kvitto? Tack!

KASSAREGISTER. Sedan den 1 maj måste även utlandsregistrerade torghandlare ha kassaregister och även lämna kvitto. Därmed har en lucka i lagen täppts till.

Sedan 2014 är det lag på att ha kassaregister för torghandel, mässor och liknande. I samband med skärpningen flyttade flera företag utomlands, i synnerhet till Estland, för att undgå krav.

Olika krav och prestanda på kassaregister för inom- respektive utomhusbruk, samt utvecklingen av mobila lösningar som går att köra offline har inneburit att handeln fortfarande väntar på gemensamma och kostnadseffektiva lösningar.

Se Skatteverkets gamla klassiker. Gäller än!


Nu kan bluffakturor ge max sex års fängelse

Bolagsverket sätter stopp för bolagskapning

BEDRÄGERI. Den 1 juli träder ny lagsstiftining i kraft. Grovt fordringsbedrägeri kan framöver ge sex års fängelse.

 

Förutom den nya brottsrubriceringen "Grovt fordringsbedrägeri"  har polisen fått större möjlighet att komma åt bedragarna. Uppsåtet att skicka ut bluffakturor har kriminaliserats.

 

Samtidigt pågår arbete ute i näringsliv och offentlig sektor för att hitta sätt att skydda sig mot bedragarna. Bästa skyddet får man med tydliga rutiner och systematisk rapportering av bedrägeriförsök. Leverantören Inyett AB råder exempelvis sina kunder att skapa rutiner och process som gör att leverantörer kontrolleras både före, under och efter köp.  Alla som jobbar med inköp ska kunna kontrollera företag och dela information med sina kollegor för att minimera eventuell skada.

 

Upptäcker du en bluffaktura så stoppa betalningen och bestrid fakturan genast samt anmäl till Svensk Handel. Fortsätter påminnelser att komma så bestrid fakturan på nytt, råder Inyett.

BEDRÄGERI. Bolagsverket förvårar möjligheten att "kapa ett bolag" och därefter använda företaget som brottsverktyg.

 

– Med stöd av en förändrad lagstiftning ser vi nya möjligheter att förändra de tjänster vi har på verksamt.se. En sådan möjlig lagändring kan innebära att en gammal styrelse måste godkänna en ny innan en ändring registreras hos Bolagsverket.

 

– I och med att riskerna förändras så tycker vi att vi behöver se över det, säger Bolagsverkets generaldirektör Inga Otmalm till Sydsvenska Dagbladet.

 

Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket samverkar sedan en längre tid kring både operativa och brottsförebyggande frågor.

 

 

Så skapar Bolagsverket en fördröjning på verksamt.se

 

Förebyggande tips till företagare

 

 

Fler branscher får personalliggare

Rapportering månadsvis hjälper till...

KONTROLL. Skatteverket har lämnat förslag på att personalliggare ska gälla för fler branscher från juli 2018. Kropps- och skönhetsvård, fordonsservice, livsmedels- och tobakshandeln kommer då att använda p-liggare.

Förlorade skatteintäkter, snedvriden konkurrens och otrygga anställningsvillkor blir konsekvensen av arbetsgivare som jobbar svart. I många tjänstenäringar är både skattefusket utbrett och okunskapen om svartjobbets konsekvenser stor. För att komma till rätta med problemen ser Skatteverket personalliggare som ett effektivt verktyg för komma tillrätta med problem. Förslagen ska träda i kraft i juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Skatteverket uppskattar att förändringen ska göra svarta jobb vita. 1300 nya vita jobb skapas, enligt gjorda beräkningar.  Skatteintäkterna ökar även med drygt 200 miljoner kronor. Det uppskattar Skatteverket som fick regeringens uppdrag i april 2016 att utveckla och utvidga systemet för p-liggare.

 

Skatteverket: Senaste nytt om p-liggare

 

KONTROLL. Utbetalda löner och avdragen skatt ska redovisas separat för varje anställd och månad från den 1 juli 2018. Först ut är företag med mer än 15 anställda. 2019 införs reglerna för alla landets 400 000 företag.

 

Skatteverket, liksom Ekobrottsmyndigheten, ser arbetsgivardeklaration på individnivå som en viktig åtgärd för att återställa sund konkurrens i en rad branscher. Svarta jobb blir vita och anställdas trygghet ökar. Månadsrapporteringen kommer att bli ett bra komplement till personalliggarlagstiftningen.

 

Sammantaget skapas förutsättningar för en mer effektiv brottsbekämpning. I dag redovisar arbetsgivare avdragen skatt som en klumpsumma där beloppet inte delas upp på specifika anställda. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner och avdragen skatt redan från början till respektive anställd. Redovisningen sker månadsvis och gör det lättare för både arbetsgivare och anställda att snabbare få koll på att det blir rätt.

 

Skatteverket: Mer om arbetsgivaredeklarationen


Byggbranschen varnar: Mer svartjobb efter ROT-ändring

SVARTA PENGAR. Sju av tio byggföretag påverkas negativt av försämrat ROT-avdrag. Det visar den årliga ROT-enkät som genomfördes i mars av Sveriges Byggindustrier.

Årsskiftet 2015/16 försämrades skattereduktionen från 50 till max 30 procent av arbetskostnaden.Samtidigt halverades maxbeloppet för rutavdrag från 50 000 kronor per år till 25 000 kronor. Byggbranschen ser att ROT gör skillnad.

– Rotavdraget har gjort svarta jobb vita. Nu riskerar vi en utveckling där den positiva trenden vänder och vissa medlemsföretag tvingas till uppsägningar, säger  Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

– Hela 68 procent av företagarna tycker att kunderna blivit mer avvaktande. Det är en varningssignal från branschen, menar Björn Wellhagen

Den vanligaste effekten är att hushållen väljer att vänta med ROT-jobbet, eller inte göra det alls. Men två av tio medlemsföretag uppger också att kunderna blivit mer benägna att vilja köpa svarta tjänster.

ROT-enkäten genomfördes mars månad i år och 523 medlemsföretag har svarat på enkäten.

 


Legitimerad adressändring hos fler höjer säkerheten

ID-INTRÅNG. Nu kan du spärra adressen även hos Svensk Adressändring. Sedan förra året är det möjligt att med e-legitimation spärra såväl folkbokföringsadress som särskild postadress. I mitten av april blev det möjligt att göra samma sak hos Svensk Adressändring.

Svensk Adressändring: Ny adress på säkert sätt

Skatteverket: Spärra obehörig adressändring  


 

SAMVERKAN MOT BROTT

 

Ekobrottsmyndigheten deltog vid Brottsförebyggande rådets konferens i Malmö.  På bild (fr vänster): Carina Telsing, Gunilla Olsson, Stefan Lundberg, Tony Jacobsson och Eva Håkansson.

 

Goda råd för framtiden på nationell konferens

SAMVERKAN. Brottsförebyggande rådets stora konferens om brottsförebyggande "Råd för framtiden" gick av stapeln den 21-22 mars i Malmö. 600 personer med brottsförebyggande arbetsuppgifter möttes. Ekobrottsmyndigheten var också på plats med en egen monter.

 

– Ett utmärkt tillfälle att nätverka och mobilisera ny kraft i det brottsförebyggande arbetet. Att förebygga brott är ett viktigt uppdrag som Ekobrottsmyndigheten har, säger myndighetens generaldirektör Eva Håkansson.

 

Det nya programmet "Tillsammans mot brott" visar att regeringen prioriterar det brottsförebyggande arbetet framöver.

– Det är stort fokus på samverkan och att hela samhället behöver engagera sig i det brottsförebyggande arbetet. Det är också tydligt att arbetet ska vara kunskapsbaserat. Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete går väl i linje med det och vi välkomnar programmet, sa Carin Sundhage, kriminolog och brottsförebyggande strateg hos Ekobrottsmyndigheten

YouTube: Vi ska förstöra jordmånen för kriminaliteten  Så sade justitieminister Morgan Johansson när han presenterade ett nytt nationellt program.

Brottsförebyggande rådet: Hela dokumentationen om konferensen

 

POLITIK & STYRNING. I det nya nationella programmet Tillsammans mot brott formulerar regeringen sitt mål med det brottsförebyggande arbetet. I första hand ska det ske i situationer eller på platser där risken för brott är hög.

Programmet ska bidra till att öka kunskaperna om brottsförebyggande arbete och stimulera till samverkan mellan olika intressenter i samhället.

Brottsförebyggande rådet har fått en utökad roll för att stötta och samordna.  Länsstyrelserna har fått en ny uppgift att stötta arbetet ute i landet. Totalt handlar det om resurstillskott på 40 miljoner kronor per år. Regeringen har även beslutat att tillsätta en nationell samordnare. Tillsättningen förväntas ske inom kort.

 

Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

 


 

Kom igång med det förebyggande arbetet!

Ekobrottsmyndigheten följer en årlig handlingsplan för sitt brottsförebyggande arbete. Årets plan innehåller cirka 25 aktiviteter på regional och nationell nivå.  Vi arbetar aktivt med samverkan och kunskapsspridning. Tillhör du ett företagsnätverk och vill arbeta förebyggande så ta gärna kontakt med det närmaste kontoret i din region!

 

EBM jobbar med följande:

 

Individualprevention riktar sig mot personer och företag som begått ekobrott. 2017 pågår aktiviteter som i första hand berör så kallade målvakter.

 

Riskbaserad prevention riktar sig till grupper och branscher där risken är större för ekonomisk brottslighet. Här pågår aktiviteter gentemot särskilt prioriterade områden och stora infrastrukturprojekt, som byggande av väg och järnväg. Dessutom kommer flera aktiviteter ske som berör den jämställdhetsintegrering som Ekobrottsmyndigheten gjorde under 2016.

 

Allmänprevention riktar sig till allmänheten och kommer fortsatt att vara ett stort fokusområde. Ekobrottsmyndigheten fortsätter att genom utbildning och samverkan öka kunskapen och förståelsen för ekobrottens struktur och brottsverktyg. Vill du också arbeta tillsammans med Ekobrottsmyndigheten?

 

Hör av dig!

 

Kontakta Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggare i din region

 

 

 

 

TRENDER & REGELVERK

Så kan vi förebygga och lösa fler välfärdsbrott!

POLITIK & STYRNING. I en färsk offentlig utredning föreslås Ekobrottsmyndigheten få ett utökat uppdrag. Tillsammans med Försäkringkassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Polisen föreslås myndigheten se till att brotten mot den gemensamma välfärden utreds och lagförs.  Till välfärdsbrotten  räknas bedrägeri och bidragsbrott.

 

Ekobrottsmyndigheten samverkar redan med de utbetalande myndigheterna, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

  Regeringens pressmeddelande och utredningens förslag  


Bättre kontrollmöjligheter krävs vid samåkning

LAGSTIFTNING. Den så kallade taxiutredningen har kommit med sitt betänkande. Ekobrottsmyndigheten vill i sitt remissyttrande se en tydlig uppdelning mellan samåkning utan vinstintresse och taxiverksamhet som affärsverksamhet.

Med delningsekonomin har nya affärsmodeller sett dagens ljus och hårt reglerade branscher fått konkurrens från oväntat håll. Taxirörelsen som Über först började driva i New York ändrade konkurrensförutsättningarna över en natt. Andra tjänster som AirBnb har skapat utmaningar för  traditionell hotellnäring. Delningstjänsterna med nya affärsmodeller har inte passat in i befintliga regelverk. Det ger upphov till nya frågeställningar för både företag, skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter. Hur ska tjänsterna, som inte sällan är internationella, hanteras?

Avvaktar bättre kontrollmöjlighet

Att i olika appar bygga in direktrapportering av skatter och avgifter är en väg som diskuteras, men eftersom lösningarna ännu är i sin linda, vill Ekobrottsmyndigheten avvakta till dess att bättre kontrollmöjligheter finns på plats. EBM delar inte utredningens uppfattning om att fördelarna med ökad samåkning överväger riskerna. Behovet av reglering av samåkning är inte tillräckligt analyserat, enligt EBM, som skriver i sitt remissvar:

”En rad utredningar om delningsekonomi pågår just nu och Ekobrottsmyndigheten vill gärna se att man grundar sina beslut om att ändra kontroll- och skattesystem till dess att man vet mer. Hur utvecklingen inom transportområdet kommer att utvecklas i framtiden är svårt att säga något om. ”

Utredningen föreslår också att man tar bort möjligheten till taxameterundantag. Det ska inte heller vara möjligt att köra taxi med dispens. Det håller EBM med om i sitt yttrande.

Yttrande: Taxi och samåkning- idag, imorgon och övermorgon (2016:86)

 

 


Privatbostäder hyrs ut flitigt – men många missar skatten

SKATT. Åtta av tio som hyrde ut sin bostad 2015 redovisade inte de hyresintäkter som översteg det skattefria beloppet.

 Det finns många personer som tjänat mer än 40 000 kronor utan att betala skatt på sin uthyrning av bostäder till turister och andra gäster. Det visar en gransking som Skatteverket har gjort med anledning av den framväxande delningsekonomin.

 

 

Vanligt med oredovisade hyresintäkter


Bankinformation hos tredje part innebär nya risker

Nordiskt bankforum förebygger cyberbrott

FINANS. Det nya betaltjänstdirektivet PSD2, (Payment Service Directive 2), öppnar upp för nya smarta och konsumentvänliga tjänster för Europas bankkunder. Men myntets baksida av att tredje part använder bankernas information på nytt sätt är en ökad risk för brottslighet.

Genom att använda bankernas appar och gränssnitt kan andra aktörer komma in på finansmarknaden utan den omfattande efterlevnadskontroll och tunga infrastruktur som krävs av bankerna själva. Finansbranschen ser själva över riskerna som uppstår när informationen delas till andra parter. Tekniska innovationer riskerar att föra med sig brottslighet eftersom regelverken inte alltid hänger med.

– Det ligger i allas vårt intresse, men vi kommer också att följa denna fråga noga, eftersom vi redan har fått indikationer på att det förekommer brottslighet i gränslandet mellan banker och tredjepartsaktörer,  säger Stefan Lundberg  på Ekobrottsmyndigheten.

 

Konsultrapport från företaget Evry Klicka här  

FINANS. NordicFinancial CERT är ett nytt nordiskt samarbetsforum för banker och finansiella institut som vill höja IT-säkerheten. Förebyggande arbete är prioriterat i branschen för både kundernas och bankernas bästa.

FinansCERT var till en början ett norskt initiativ som nu inkluderar hela Norden. Bankerna och deras kunder riskerar att utsättas för en rad olika cyberbrott, bland annat stöld, hacking, bedrägeri etc.

Danske Bank, Nordea, DNB, Sparebank 1, Eika Group, med flera nordiska banker, kommer att dela relevanta data för att bekämpa cyberbrottsligheten, som på senare år blivit allt mer innovativ, aggressiv och organiserad.

Nordic Financial CERT vill stärka de nordiska bankernas förmåga att skydda sina kunder mot cyberbrott och skapa ett skyddsnät för alla finansinstitut, stora som små.

Om nytt cybercenter i norsk press  


"Friendly fraud" får kompis på fall

BEDRÄGERI. Kompisars kompisar som lovar snabba pengar om du ställer upp och lånar pengar för deras räkning med rådet att säga ”Det var inte jag!". Nu varnar polisen för att fenomenet blommat upp igen.

– De som går på det riskerar att skuldsätta sig för livet, säger Jan Olsson, polis vid Nationellt Bedrägericenter, NBC. Han förklarar här för Expressen hur ett brott som framför allt drabbar unga vuxna går till

Bedrägeripolisen:

Om Friendly Fraud

Om andra vanligt förekommande bedrägerier. Så skyddar du dig från att bli lurad

– Chip och pinkod på körkortet kommer att vara verklighet inom ett par år, säger Jan Olsson.


Wannacry och Somalia-samtal. Så skyddar du dig mot nästa attack!

 

ID-INTRÅNG. Wannacry, ett ransomware, det vill säga skadlig kod, som drabbade minst 200 000 Windowsanvändare i början av maj. Kort därefter började telefonerna ringa från Somalia. Klicka ej på okända länkar i sms och mejl och svara inte på telefonnummer du inte alls känner igen.

Wannycry blev vårens största attack där ransomware spreds och användarnas datorer låstes och hackarna krävde betalning för att ge tillbaka kontrollen över datorerna till användarna. Microsoft var snabba och släppte uppdateringar även för äldre programversioner för att täppa till en lucka i operativsystemet.

Här laddas programvaran MS17-010 ned

Vad behöver du göra hemma?

Det enskilt bästa sättet att skydda sig är automatiska uppdateringar. Om du av någon anledning inte kört Windows Live Update på din dator hemma sedan i mars är viktigt att göra det så snart som möjligt.

Snabbguide inför attacker liknande Wannacry:

 • Klicka inte på suspekta länkar eller bilagor i mail.
 • Lägg på samtliga uppdateringar som är möjliga via Windows Update – då får du det skydd som behövs för att datorn i sig inte ska sprida smitta vidare. Se till att uppdatera ditt antivirusskydd så att du har senaste versionen och senaste virusdefinitionerna.
 • Se till att ha en backup på dina viktiga filer. Skulle det värsta inträffa kan du återskapa ditt system och dina filer om du har säkerhetskopior

Fler förebyggande tips finns hos Nationellt bedrägericenter, NBC, Polisen.

Polisen: Här finns tips om ID-intrång

 • Klicka inte på länkar som skickas med mejl och med mobilmeddelande.Ring upp avsändare och gör en dubbelkontroll.
 • Om du får meddelande via Messenger från banker eller företag där du uppmanas legitimera dig med e-legitimation är det troligen ett bedrägeriförsök.
 • Ring bolaget i fråga och dubbelkolla innan du utsätter dig för onödig risk.
 • Svara inte på utländska telefonnummer som du inte känner igen
 

 

Tyck till om nyhetsbrevet!

Tipsa och dela!

 

 Tycker du att nyhetsbrevet är intressant och relevant?

Kommer det lagom ofta? Ser det tillräckligt bra ut? Vi vill veta vad du tycker.  Ge oss två minuter och du hjälper oss att vidareutveckla nyhetsbrevet.

  Tyck till om nyhetsbrevet här!  

 

 

 

 

 

Ju fler vi är tillsammans... Tipsa gärna andra läsare som kan ha nytta och glädje av Ekobrottsmyndighetens nyhetsbrev. 

 

Bli NY prenumerant här och läs tidigare nummer

 

Har du ett tips om brottsförebyggande arbete? Mejla till kommunikation@ekobrottsmyndigheten.se Märk tipset med BF i ämnesraden.

 
 

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se

 

Nyhetsbrevet produceras av Ekobrottsmyndigheten. Ansvarig utgivare: Stefan Lundberg.  Produktion: Ellen Karlberg, redaktör (vik)