Skriv ut

Hej!

 

Med vårt nyhetsbrev vill vi lyfta fram värdeskapande innovationer och berätta om goda exempel på samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Dagligen får vi in förfrågningar från life science-aktörer som vill utveckla och testa innovationer i kliniska verksamheter. Vi är en del av hälso- och sjukvården i VGR och arbetar för att innovationssamverkan ska skapa ömsesidigt värde för alla parter. Med vår förståelse för hur hälso- och sjukvården fungerar kan vi bidra till att kliniska verksamheters samverkan med externa parter sker på ett tryggt och effektivt sätt. Hör gärna av er till oss för vägledning och guidning i dessa frågor.

 

Trevlig läsning!

Lina Strand Backman
Enhetschef, Innovationsplattformen i VGR


Innovationsfonden blir en permanent satsning på innovation

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att Innovationsfonden blir en bestående satsning, med 20 miljoner kronor per år, för att främja innovation inom hälso- och sjukvården.

Nyligen avslutades den första utlysningen och de ansökningar vi har fått in visar på en stor innovationskraft i hälso- och sjukvården. Sökande förväntas få svar under vecka 51.

 

Nästa utlysning öppnar den 21 januari, 2019.

 

Läs mer  

 

Kartläggning av VGR:s testbäddar i hälso- och sjukvården

 

Innovationsplattformen har påbörjat en kartläggning av testbäddsverksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Med en ökad kunskap om de olika testbäddsverksamheterna är förhoppningen att en enhetligare innovationsprocess ska utvecklas och verksamheterna kan dra nytta av effektivare kompetensöverföring och resursfördelning.

 

Läs mer

 

Vad är vägen framåt för ett 3D-kompetenscentrum i VGR?

 

Ett hundratal personer samlades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att delta i seminariet om behov och användning av 3D-teknik i hälso- och sjukvården. Seminariet bjöd på givande samtal kring vårdens behov och utmaningar, samt presentationer kring de lösningar och möjligheter som 3D-teknologin erbjuder. Dagen avslutades med en paneldiskussion om potentialen för ett framtida 3D-kompetenscentrum i Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer

 

 

Nulägeskartläggning för att tydliggöra innovationsprocessen i hälso- och sjukvården

 

Innovationsplattformen arbetar med en nulägeskartläggning av innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i VGR. Kartläggningen ska identifiera behov, styrkor, brister och hinder inom systemet och syftar till att lägga en grund för en solid innovationsprocess, utreda behovet av en innovationsstrategi, samt ge andra rekommendationer som kan stärka innovationssystemet.

 

Läs mer

 

Regionservice testar hjälpmedelskonsultation online

 

Regionservice testar hjälpmedelskonsultation via videosamtal där hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter deltar. Testet pågår under 2018 och har fått pengar från Innovationsfonden för att utvärdera metoden. Förhoppningen är bland annat att digitaliseringen förenklar för patient, samt innebär mindre miljöpåverkan.

 

Läs mer  

 

Tidningen Arbetslust skriver om tjänstedesign och hur metodiken används för att förbättra förlossningsvården

 

Arbetslust är en tidskrift som ges ut fyra gånger om året av Hälsan & Arbetslivet, Arbetsmiljödelegationen och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Tidningen har intervjuat Kajsa Söderblom, tjänstedesigner på Innovationsplattformen, och Agneta Patriksson, regionutvecklare på Koncernstab Hälso- och sjukvård, som beskriver hur viktigt det är att involvera användaren i utvecklingsarbetet och hur de använder tjänstedesign i ett projekt som ska förbättra kvinnosjukvården i VGR.

Läs mer

 

Tjänstedesign i fokus när VGR vässar verktygen för innovation

 

Framtid Västra Götaland är en årlig konferens och en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Årets konferens handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland.

 

Under eftermiddagen hålls ett antal intressanta seminarier kring innovation. Bland annat bjuder Innovationsplattformen och programkontoret för Omställningen av vården in till ett gemensamt seminarium om tjänstedesign för innovationer i en förändrad hälso- och sjukvård.

Läs mer

 

Användarnas behov styr utvecklingen av digitala vårdmötestjänster i VGR

 

Västra Götalandsregionens vill skapa smartare digitala vårdmötestjänster som gör nytta för både invånare och medarbetare. Just nu pågår ett projekt som undersöker vilka befintliga vårdmötestjänster som kan digitaliseras och hur de ska utformas för att fungera bra för alla användargrupper – vårdpersonal, patienter och deras närstående. Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov. Under 2019 kommer tre olika prototyper att testas och utvärderas för vidare implementering i hälso- och sjukvården.

 

Läs mer

 

 

Omställning, digitalisering och innovation i gemensam trupp på kvalitets- och utvecklingsdagar

 

Vill du veta mer om Innovationsfonden eller hur Innovationsplattformen kan stötta din verksamhet i arbetet med att utveckla en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisationsförändring? Eller har du frågor kring Omställningen i vården - VGR:s gemensamma strategi för att bland annat utveckla digitala vårdformer och tjänster? Passa då på att träffas oss vid kommande kvalitets- och/eller utvecklingsdagar.

 

Läs mer

 

Missa inga innovationsnyheter!

Registrera din e-post och se till så du inte missar innovationsnyheter från oss i framtiden. GDPR-säkra din prenumeration - det tar bara några sekunder!

 

Ja, håll mig uppdaterad!

 

Passa också på att...

Följa oss på Twitter och LinkedIn

Gilla oss på Facebook

Se våra YouTube-filmer

eller
Läs mer på vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här