Föreningsbrev 2, 2018


Påminnelse: Sista dagen för synpunkter på utredningarna 28 februari

28 februari är sista dag för att lämna synpunkter på bidragsutredningen och utredningen om lokalsubventioner.

Läs utredningarna och lämna föreningens synpunkter  


Sportlovet är på gång – glöm inte att marknadsföra era evenemang!

Nu är det dags för sportlovet och vi hoppas att ni inte glömmer att lägga in era aktiviteter som rör barn och unga i lovkalendern www.umea.se/handerpalovet. Det kan vara ett bra sätt att nå ut till nya målgrupper.

Vi kommer att marknadsföra webbsidan veckan innan lovet med annonser på facebook.

Läs om vad som är viktigt att tänka på när du lägger in dina arrangemang

Lovkalendern hittar du på www.umea.se/handerpalovet

 


Tips på läsning om den nya dataskyddsförordningen, GDPR

GDPR, den nya dataskyddsförordningen, trär i kraft 25 maj och påverkar alla branscher, företag, organisationer som hanterar personuppgifter. Vi har fått många frågor kopplat till hur det kommer att påverka era föreningar. Vi undersöker möjligheten att anlita en föreläsare som kan beskriva detta med koppling till föreningsliv. 

Fram till dess tipsar vi om följande läsning:

Dataskyddsförordningen/GDPR, kort film framtagen av Sundsvalls kommun

Dataskyddsreformen, information från datainspektionen.se  

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Vad är det?, artikel från svenskidrott.se

Vad är GDPR? artikel från laget.se 

 


Förändringar i lösenordshanteringen, APN

Sedan 10 januari har det skett förändringar rörande lösenordshanteringen. Förändringen innebär alltså att föreningsadministratörer inte längre kan hjälpa ledare som glömt lösenord eller liknande. Vi rekommenderar därför att ni, på det sätt som är tillbörligt i er kommun, informerar era användare om denna förändring.

I korthet innebär förändringen att:

- Ledare och föreningsadministratörer som har en mejl kommer att kunna återställa sitt lösenord genom en "glömt lösenord"-funktion.

- Ledare och föreningsadministratörer får tillgång till en sida "mina uppgifter", där de själva kan redigera lösenord, mejl och telefonnummer.

- Föreningsadministratörer kan inte längre ändra lösenord eller andra uppgifter för andra ledare/föreningsadministratörer. Om det är första gången ledaren läggs in, kan föreningsadministratören välja lösenord och skriva in mejl.

- Mejladress blir en obligatorisk uppgift vid tillägg av ny ledare.

- Ledare och föreningsadministratörer kommer en gång per år att uppmanas att kontrollera att deras uppgifter stämmer. Denna uppmaning kommer att gå ut till alla en första gång när den nya lösenordshanteringen sätts i drift.

- Användare kan ringa APN:s support (090-16 16 60) för att ändra sin mejl, om de kan verifiera sin identitet med bank-ID.

Andra förändringar

- Övriga bidrag: Kontroll mot obligatoriska fält sker nu inte vid "spara", utan endast vid "skicka in".

- APN för mobil: Det går inte längre att ladda ner APN:s app. Alla användare hänvisas till https://aktivitetskort.se/m .


Uppdatera era uppgifter i Föreningsregistret

Har ni haft årsmöte? Glöm inte att ändra kontaktuppgifter i föreningsregistret. Alla föreningar ska logga in varje år för att ändra eller godkänna uppgifterna om föreningen.

Vi på Föreningsbyrån behöver ett register med aktuella uppgifter för att bidragsbesked, fakturor och information ska skickas till rätt person. Det är också viktigt att vi har rätt kontonummer för föreningar som får bidrag från kommunen. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter på två år raderas ur registret. Vi kommer inte heller att betala ut några bidrag förrän föreningen uppdaterat sina uppgifter i registret.

www.umea.se/foreningsregister


Nominera till rese- och kulturstipendium 2018

Varje år delar Kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur.

Nu har du möjlighet att nominera de du tycker är värda att få lite extra uppskattning.

Nomineringstiden är 1–28 februari.

Nominera till kultur- och resestipendiet  


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun

Sök verksamhetsstöd för er pensionärsförening

Föreningar som är anslutna till PRO, SPF, SPRF, Svenska Kommunalpensionärers Riksförbund, RPG eller Sverigefinska pensionärer kan söka stödet. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer.

Stödet består av tre delar:

- ett grundbidrag på 2000 kr,

- ett medlemsbidrag, föreningen får en summa för varje medlem i föreningen. Storleken på medlemsstödet kan variera från år till år och beror på redovisat antal medlemmar i alla föreningar.

- ett verksamhetsbidrag som baseras på föreningens antal besök i månadsmöten, kulturarrangemang, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter arrangerade av föreningen. Verksamhet som bedrivs i studiecirkelform är inte bidragsberättigad.

Av ansökan ska framgå antal deltagare i månadsmöten, kulturarrangemang, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter. Till ansökan ska också bifogas senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, och revisionsberättelse

Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Fyll i ansökningsblanketten

För frågor kontakta Jennie Jonsén, jennie.jonsen@umea.se, 090-16 21 45


Dags att söka lokalbidrag

Lokalstödet finns till för att tillgodose föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Lokalstöd kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet i.

Ansökan om bidraget görs via aktivitetskort på nätet (ApN). Ansökan görs av föreningens administratör i ApN under menyvalet Bidragsansökan.

Ansökan ska göras senast 31 mars.

Läs mer om lokalstödet och Apn

 


Stöd till etniska föreningar

Etniska föreningar fyller en viktig funktion bland annat för nyanlända medborgare. De etniska föreningarna fungerar som ett socialt stöd till sina medlemmar. De är också viktiga för den kulturella mångfalden i Umeå.

Sök bidrag till din etniska förening senast 1 april.

Mer information och blanketter för bidragsansökan hittar du på www.umea.se/foreningsbidrag

Vid eventuella frågor, kontakta föreningsbyrån fritid.bidrag@umea.se

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

25 februari
Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar
Stöd till politiska ungdomsförbund

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Handikappföreningar verksamhetsbidrag
Etniska föreningar verksamhetsbidrag

30 april
Stöd till samlingslokaler
Stöd till skoterleder
Stöd till fiskevårdande åtgärderFinska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller.

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv

 


Återkoppling från informationskvällen 23 januari

Den 23 januari hölls en informationskväll för er föreningar för att berätta om bidragsutredningen och förändringar i aktivitetsstödet utifrån den nya datskyddsförordningen (GDPR).

Avtalet för nyttjande av APN håller just nu på att behandlas. Vi återkommer med information till föreningar som nyttjar systemet när detta är klar.

Läs hela presentationen från informationskvällen


Ett tryggt föreningsliv för alla!

I Sverige deltar nio av tio barn någon gång i idrottsverksamhet i föreningsregi. Idrott är för de allra flesta glädje, sammanhållning och kamratskap. Men, precis som i övriga samhället förekommer mobbing, kränkningar och diskriminering. Utbildningen hjälper dig att skapa en tryggare idrottsmiljö för barn och ungdomar.

Rädda Barnen i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och Umeå kommun bjuder in till två utbildningskvällar.

Att upptäcka och identifiera mobbing, 14 mars, kl. 18.30-20.30

Att förebygga och hantera mobbing, 11 april, kl. 18.30-20.30

Läs hela inbjudan och anmäl dig  


Barnens spelregler – en bok från Riksidrottsförbundet och BRIS

Riksidrottsförbundet har tillsammans med BRIS tagit fram boken Barnens spelregler. Boken ger vägledning i barns rättigheter inom idrotten. Sju idrottsstjärnor från lika många idrotter delar med sig av sina erfarenheter kring varsitt område:

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna

4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

5. Inget barn ska bli utsatt för våld

6. Inget barn får bli utsatt för mobbning och övergrepp

7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Boken finns att ladda ned på www.barnensspelregler.se

Där hittar ni även mer information om Riksidrottsförbundet och Bris stöd. Det går även att se filmer med idrottsprofilerna.


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid