SRHR-nytt

Ett nyhetsbrev från Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

2016 är snart till ända och vi kan konstatera att det varit ett händelserikt och i viss mening omtumlande år.

På Sexualmedicinskt centrum (SMC) har den besvärande långa väntetiden länge varit ett svårhanterligt faktum. En väntetid som räknas i år är inte bara djupt oetiskt utan också ett arbetsmiljöproblem som skapat en känsla av otillräcklighet hos medarbetarna. Under 2016 har enheten genomfört ett digert kvalitetssäkringsarbete, optimerat ekonomin, sett över administrationen, fått ett nytt journalsystem och anställt nya medarbetare. Sammantaget har detta lett till att vi nu är glada att berätta att de som söker oss idag erbjuds bedömningssamtal inom 4 veckor. Dessutom har regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse gett oss extra medel kommande verksamhetsår för att säkerställa det vi uppnått och för att ytterligare utveckla verksamheten.

På Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) var vi klara med det mesta av planeringen för 2017 när vi i mitten på september nåddes av beskedet att regeringen i budgetpropositionen halverat det statliga bidraget och att resterande medel skulle gå till frivilligorganisationer. I kontakt med socialdepartementet framgick det att de menade att det preventiva arbetet avseende hiv borde finansieras av landstingen själva. Ett rimligt uttalande kan tyckas, men det kom för sent i landstings och regioners budgetprocess. I praktiken innebar detta att vi på KSH blev av med tre fjärdedelar av vår budget nästa år och framtiden har minst sagt varit oviss under hösten. Dessbättre verkar vi i en region som ser betydelsen av en god sexuell hälsa så även i detta fall har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillfört regionala medel som täcker förlusten av det statliga bidraget och gett oss ett utökat uppdrag att förbättra förutsättningarna för en god sexuell hälsa i regionen.

Till detta bör nämnas att regionfullmäktige för några veckor sedan beslutat om en regional handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Det gör mig både stolt och glad att få vara verksam i en region som inte bara ser vikten och behovet av en god sexuell och reproduktiv hälsa utan också tar viktiga politiska beslut i den riktningen.

Med önskan om God Jul och ett Gott Nytt År

Stefan Laack
Enhetschef
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Närhälsan Sexualmedicinskt centrum


PrEP Fakta - ny broschyr från KSH

PrEP Fakta broschyr

 

Nu finns en broschyr om PrEP ( Pre-expositionsprofylax) framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Den är tänkt som informationsstöd kring vad PrEP är och vikten av provtagning. Broschyren är tänkt till PrEP-användare men också för personal inom hälso- och sjukvård. Sedan hösten 2016 finns indikationen att förskriva läkemedlet Truvada för att minska risken för hivöverföring. Truvada används som PrEP. Vi tror att allt fler kommer att vända sig till hälso- och sjukvården med frågor kring PrEP men också med en önskan om att få detta förskrivet som ett sätt att ta hand om sin sexuella hälsa. 

 

Läs och ladda ner PrEP Fakta

 

Virtuell ungdomsmottagning

 

Närhälsans ungdomsmottagningar i Skaraborg har öppnat en virtuell ungdomsmottagning.  Sedan den 3 december kan ungdomar kostnadsfritt kan ladda ner en app och genomföra ett videomöte med personal på ungdomsmottagningen. Den här typen av virtuell ungdomsmottagning är den första i sitt slag i Sverige.

 

Virtuella vårdmöten fungerar precis som precis som vanliga besök, med skillnaden att patienten och vårdgivaren befinner sig på olika platser och kommunicerar genom videosamtal. Genom en app loggar besökaren in till en virtuell ungdomsmottagning och får besked om hur lång väntetiden är. Besökaren blir sedan ”uppringd” när det är dags för videomötet.

 

 

Läs vidare här för mer information och öppettider för den virtuella ungdomsmottagningen.

 

 

SMC Pilen - nu information på flera språk!

 

 

 

 

Information om SMC Pilen finns nu på flera språk på vår hemsida som pdf för utskrift. SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hit kan du vända dig om du har erfarenhet av sex mot din vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, och internetrelaterad sexuell utsatthet.​

 

www.narhalsan.se/smc-pilen

 

UMO-podden

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO har i dagarna lanserat UMO-podden! I den diskuteras sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt, utanförskap och mycket annat. Varje avsnitt utgår från en verklig fråga. Två personer mellan 18 och 22 år berättar om sina erfarenheter av ämnet. Tillsammans med en sjuksköterska eller en barnmorska besvarar de frågan och ger råd och tips. 

UMO-podden

 

Aktuella catch-up datum våren 2017

 

20/2 - Plats: NYA Gullbergsvass konferens 9-16.30 
24/3 - Plats: NYA Gullbergsvass konferens 9-16.30 
26/4- Plats: NYA Gullbergsvass konferens 9-16.30 
18/5 - Plats: NYA Gullbergsvass konferens 9-16.30

Mer information om catch-up hbtq

Anmälan via regionkalendern


Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa hittar du på vår hemsida www.narhalsan.se/ksh