Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 2, juni 2017

 


Sommartid för Single Responder

Single responderenheterna som utgår från ambulansstationerna i Åmål och Munkedal gör sommaruppehåll i sin verksamhet 5/6-27/8. Uppehållet för nattbilen i Strömstad är mellan 1/6-27/8.

 

De övriga två single responderenheterna i Färgelanda och Lilla Edet kommer att arbeta som vanligt under sommaren.

www.samverkandesjukvard.se

Mobil närvård - nuläget i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen har beslutat om breddinförande av mobil närvård i hela regionen. I vårt område har man valt olika lösningar för den nära vården. Uddevalla och Orust har valt en kombination av förstärkt hemsjukvårdsläkare (som har till uppgift att på kort varsel kunna göra oplanerade besök hos patienter inskrivna i kommunala hemsjukvården) och närsjukvårdsteam (som enligt grundmodellen är ett team som utgår från specialistsjukvården och gör hembesök hos svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet som är i behov av specialistsjukvård). I övriga kommuner i Fyrbodal har man valt att satsa på förstärkt hemsjukvårdsläkare på varje vårdcentral för att behålla kontinuiteten för patienten. Den nära vården i dessa kommuner behöver kompletteras med närsjukvårdsteam och NU-sjukvården kommer inom kort att ansöka om projektmedel för att starta upp närsjukvårdsteam som utgår från specialistsjukvården.

Uddevallas hybridteam jobbar sedan mars med ett planerat team där läkare och sjuksköterska enbart gör oplanerade besök. Resten av teamet tar hand om uppföljande hembesök och stöttar det oplanerade teamet. Under våren har MÄVAS läkare auskulterat hos teamet. Till hösten planeras en pilot med biståndshandläggare via Skype.

Orust hybridteam har utökat tillgängligheten för ambulans, sjukhus och hemsjukvård som vill nå läkare på vårdcentralen. Det mobila teamet gör hembesök både i ordinärt och i särskilt boende. Fokus ligger på att hitta ”gråzonspatienter”, det vill säga patienter som ännu inte har några kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, där teamet kan göra stor skillnad. Mobila teamet är bemannat hela sommaren.

Lilla Edet – förstärkt hemsjukvårdsläkare. I Lilla Edet är alla vårdcentraler igång med akuta hembesök efter hemsjukvårdens önskemål. Har även börjat erbjuda bokade besök för årskontroller. Samma tillgänglighet erbjuds under sommaren.

 

Norra Bohuslän och Dalsland – förstärkt hemsjukvårdsläkare. Akuta hembesök sker av vårdcentralens läkare tillsammans med kommunens sjuksköterska. Sju vårdcentraler är igång med detta och fler planerar att starta strax efter sommaren. De akuta hembesöken ersätter inte den ordinarie verksamheten.

 

Norra Bohuslän och Dalsland – närsjukvårdsteam. Under våren och början av sommaren har Hanna Holgersson som är projektledare för uppstart av närsjukvårdsteam i norra Bohuslän och Dalsland genomfört studiebesök på flera av de närsjukvårdsteam som är igång i andra delar av regionen. Hon har besökt teamen på Mölndals sjukhus (geriatriskt team), Lidköpings sjukhus (Närsjukvårdsteam), Mobila vårdteamet i Uddevalla, Alingsås lasarett (Närsjukvårdsteam) och Palliativa teamet i Uddevalla. Hanna har sedan redovisat sina erfarenheter från besöken vilket resulterar i att NU-sjukvården nu står i begrepp att ansöka om projektmedel för att starta närsjukvårdsteam i vårt område.

 

Trollhättan och Vänersborg - hemsjukvårdsläkare. Kommunerna har lämnat in var sin ansökan och nu också fått beviljade medel.

 

Västra Götalandsregionen har beslutat om breddinförande av mobil närvård i hela regionen.


 

Hur fungerar uppdragen från MÄVA?

  

Hej Mimmi Sultan som jobbar på MÄVA 1 (Uddevalla sjukhus) som inskrivningssjuksköterska. 

 

Nu har MÄVA möjlighet att ge uppdrag till kommunens sjuksköterska och till sjuksköterska i ambulans. Kan du berätta om din senaste patient som fick nytta av denna uppdragsform?

 

- Det var en patient som tog kontakt med mig på MÄVA på grund av obehag i bröstet. Hon klagade på andningsproblematik, men hon lät inte andningspåverkad på rösten. Min första tanke var ändå att ta in patienten för bedömning, men så kunde jag se i journalen att den här patienten har mycket oro- och ångestproblematik. Jag kunde då be Singel Respondern om hjälp med ett hembesök och det visade sig att patienten bara var orolig och kände sig ensam. Hon fick en lugnande tablett och en pratstund och mådde sen mycket bättre. Det var skönt för patienten att kunna få hjälp hemma.

Hur tycker du att samverkan fungerar?
- Det fungerar bra! Vi har dementa patienter som mår dåligt av miljöomväxling. Förresten tror jag att alla patienter har stor nytta av samverkande sjukvård!

Vad önskar du för MÄVA inför sommaren?
Samarbetet fungerar bra men vi kan alla bli bättre. Vi på MÄVA kan bli bättre på att planera för patienterna innan hemgång. Och inom hemsjukvården kanske man kan bli ännu bättre på att göra en bedömning hemma hos patienten och ta vitala parametrar innan kontakt tas med MÄVA.

Något att tillägga?
- MÄVA kommer under sommaren att dra ned på antal platser. Därför är det ännu viktigare att vi kan samverka med andra enheter. Vi på MÄVA är så tacksamma över att samverkande sjukvård finns. I samarbete med andra kan vi ge trygg och god vård till alla MÄVA-patienter även under sommaren. Jag vill passa på att önska er alla en Glad Sommar!


Forkning om Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har inlett ett samarbete med forskaren Jenny Hallgren på Jönköping University. Hon har fått tillgång till vår samlade statistik och har även kommit med förbättringsförslag till vår Blankett B. Forskningen startar så snart etikansökan är inlämnad och godkänd.

Sjuksköterskor får tillfälle att auskultera i annan verksamhet

Grunden för samverkan är att ha förståelse för varandras verksamheter. Därför ges nu sjuksköterskor i verksamheter som är med i Samverkande sjukvård möjlighet att auskultera i varandras verksamheter. Ett tillfälle att öka förståelsen för andra verksamheter samt att knyta nya kontakter. Ett auskultationskort fylls i vid varje auskultationstillfälle. Auskultationskort och mer information finns hos närmaste chef. Mer information om auskultationsprogrammet finns även på Medarbetarsidan.   


Hemtjänstuppdrag i Färgelanda kommun

Hej Maria Lobrant, sjuksköterska i Färgelanda kommun. Hur fungerar hemtjänstuppdragen hos er?

- Vi har inte många hemtjänstuppdrag i Färgelanda, men de uppdrag vi har haft har varit relevanta. Det fanns en farhåga om att det skulle vara svårt att veta vilket uppdrag som skulle kunna ges till sjuksköterska och kanske att uppdragen skulle bli många och på fel grunder. Men så har det inte blivit!

Vilken nytta kan ni se med att hemtjänsten kan ge uppdrag till kommunens sjuksköterska?
- Det kan bli en snabbare väg till bedömning av vårdtagare som bara har SOL-insatser. Förut var undersköterskan hänvisad att kontakta 1177 även om hemsjukvårdens sjuksköterska var i närheten, om vårdtagaren inte var inskriven i hemsjukvården.

Hur fungerar samverkan tycker Du? 
- Vi har en bra samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst i Färgelanda kommun. 

Vilken skillnad blir det för vårdtagaren?
- Att en sjuksköterska kan komma hem för att göra en bedömning om akut sjukvård behövs eller inte, utan att ta omvägen via 1177. Det blir en snabbare hantering och en ökad trygghet för den enskilde. Det blir effektivare för både vårdtagaren och i hur samhällsresurser användas. 

Är det något i samverkan som skulle kunna fungera bättre? 
- Vi har pratat om att vi behöver fräscha upp och påminna varandra om dessa uppdrag och förtydliga i vilka situationer de ska användas, särskilt nu inför sommaren med nya vikarier, så att fler kan få hjälp på detta sätt! 

Läs mer om hemtjänstuppdrag på Medarbetarsidan


Seminarier och studiebesök

Omvärlden visar fortsatt intresse för Samverkande sjukvård och vi tar emot så många studiebesök vi kan. När tillfälle ges är vi också ute och berättar om vår verksamhet i regionen och övriga delar av landet, dels för att sprida vår kunskap men också för att ta med oss goda tips tillbaka. Under våren har vi haft studiebesök bland annat från Skaraborg, Sjuhärad och Göteborg, både av politiker och tjänstemän.

Samverkande sjukvård deltog på Högskolan Väst symposium den 14 juni "Hur skapar vi attraktiva miljöer för innovation och entreprenörskap utanför storstadsregionerna?" där vi berättade om vår satsning på GPS-positionering.


Mer samverkan med 1177 Vårdguiden

Samverkande sjukvårds projektledare har medverkat vid 1177 Vårdguiden på telefons arbetsplatsträffar. Bra diskussioner om uppdragsformen och vi hoppas att informationssatsningen ska leda till fler 1177-uppdrag framöver.


Glad sommar önskar projektledningen!

Vilket år vi har haft hittills! Uppstart av ny uppdragsform med uppdrag från hemtjänst till sjuksköterskor inom hemsjukvården, införande av GPS-app för att göra IVPA-uppdragen ännu bättre och Orust med i samverkan från och med april! Tillsammans har vi utfört 505 samverkansuppdrag från 1 januari till 15 juni. Vid alla dessa tillfällen har en invånare i vårt område fått hjälp i sitt hem av en sjuksköterska på ett sätt hon eller han förmodligen inte förväntat sig. Projektledningsgruppen för Samverkande sjukvård vill rikta ett stort varmt tack till alla er som gör dessa uppdrag möjliga. Ni gör en fantastisk insats! Och tillsammans gör vi skillnad!

 

Studiebesök på Sjöräddningen i Uddevalla efter projektledningens sista möte innan sommaren.