Skriv ut

 

Nyhetsbrev 3 2017 EU/Internationella relationer

"Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter och intressen genom internationella samarbeten, nätverk och projekt"

Gilla oss på Facebook


Habo beviljas medel inom Erasmus+

Beviljat medel från Erasmus+ för barn- och utbildningsförvaltningen i Habo kommun.

Habo kommun satsar på internationellt utbyte och kompetensutveckling och kommer därmed utbilda rektorer, skolledare och tjänstemän inom IT-stöd och ITK-användning i klassrummet samt internationalisering. Målet med projektet är att höja kompetensen inom ledningsfunktionen vid skolorna och även inom den centrala förvaltningen.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014-2020 och firar 30-årsjubileum i år. Programmet ger möjligheter för förskolor, skolor, universitet att söka medel för att genomföra samarbeten med organisationer i andra länder.

För mer information kring projektet kontakta charlotte.sjodahl@habokommun.se


Hisingstorpsskolan i Jönköping beviljas EU-medel

Tredje gången gillt för Hisingstorps-skolan! Skolan ha blivit beviljade medel för ett projekt inom Erasmus+. Ansökningsförfarandet har inte varit enkelt och detta var deras tredje försök.

Ett av huvudsyftena med mobiliseringsprojekt är att ge några lärare möjlighet att höja sin kompetens inom det engelska språket, vilket i längden höjer kunskapsresultaten hos eleverna.

Hisingstorpsskolan planerar att anlita den brittiska kursarrangören Sidmouth International School. Jönköpings kommun har vid flera tillfällen tidigare anlitat skolan och deltagarna har varit mycket nöjda. Skolan tar emot deltagare från hela världen och det kan därmed finnas goda möjligheter att knyta internationella kontakter. Projekttiden sträcker sig till 31 augusti 2019.

För mer information kring projektet kontakta carina.grondahl-sjoo@jonkoping.se

 


Kommande händelser

EU fokus - En dag på Jönköping University

I oktober kommer EU-kommissionen att besöka Jönköpings University under sin Sverigeturné. Det kommer erbjudas flera kostnadsfria aktiviteter för både studenter och allmänheten i samarbete med Europaparlamentets Informationskontor i Sverige och Universitets- & Högskolerådet.

CHANGE-projekt - Konferens om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Frukostmöte: Erasmus+, Nordplus och Atlas program

För att öka de nyanlända elevernas möjligheter till en likvärdig utbildning erbjuds pedagoger en dag med föreläsningar som syftar till att ge djupare och bredare kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, detta arbetssätt gynnar alla elever i skolan.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till lärare/pedagoger, utvecklingsledare, förskolechefer, rektorer i grundskola och gymnasiet.

Tid och plats: Tisdagen den 15 augusti kl.09.30-16.00 på Jönköping University. Lunch och fika ingår.

Anmälan här.

Har du en idé? Vill du ha EU-finansiering till din skola eller klass men undrar vad som finns och vad du behöver göra? Målgruppen är lärare/pedagoger/rektorer/förskolechefer på för-, grund-, gymnasieskola samt tjänstepersoner från UBF. Välkommen till detta frukostmöte den 21 september från 7.45-9.30 i Galleriet på Rådhuset i Jönköping.

Vi bjuder på kaffe och macka. Anställda inom Jönköpings kommun kan anmäla sig på Intranätet och anställda från andra kommuner kan kontakta mig över mail.

Anmälan här.

Kontakta Chantal.cote@jonkoping.se för mer information.


Detta har hänt

Europaveckan

Europadagen ägde rum den 9 maj och detta firades med EU-tårta på stadskontoret för alla anställda. Dagen till ära besökte Ingmarie Froman Jönköping och Habo där hon föreläste om det franska valet och hur resultatet påverkar Sverige och EU.

Andra aktiviteter som ägde rum var föreläsningen ”integration has no labels” från föreningen Integrera Mera. Peter Kumla föreläste om kakaokooperativ på Grand Hotell i samverkan med Fairtrade City Jönköping, Folkets bio hade visning av en italienskt hyllad film ”Vad döljer du för mig” och OPUS, ett internationellt dansgästspel hade ett framträdande på Kulturhuset Spira.

Vänortsbesök i Jönköping från Väst-Virumaa, Estland

Vecka 19 hade Jönköpings kommun ett vänortsbesök från Estland. Åtta personer från Väst-Virumaa besökte kommunen och fick möjligheten att besöka spännande kulturella och turistiska platser tillsammans med Presidiet och internationella strategen Chantal Coté.

Från 8 till 11 maj hann sällskapet med att besöka biosfärområdet Östra Vätterbranterna med Rudenstam, Gränna Museum och Gränna polkagriskokeri samt Visingsö med Visingsborg slottsruin.

 

Europaforum

Fredagen den 12 maj ägde Europaforum rum på Elmia i Jönköping med Marcus Oscarsson som moderator. Dagen var fullspäckad med spännande föredrag och diskussioner med politiker där frågor om EU:s framtid togs upp samt hur det berör oss regionalt, kommunalt och lokalt. Europaforum anordnades av Jönköpings Region för alla kommuner inom Småland Blekinge Halland – South Sweden.

 

 


Utlysningar

Kommunala Partnerskap

SIDA, Globala målen

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom kärnområden såsom deltagande och delaktighet, jämlik/rättvis och inkluderande behandling.

Kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns, t.ex. Kosovo, Serbien, Uganda och Kina.

Länken till hemsidan.

Kommunikationsaktiviteter om Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling. 

Från och med 1 augusti till den 1 september kan man söka särskilda medel från SIDA för anställda som vill använda sig av kommunikationsaktiviteter för att sprida information kring Globala målen för hållbar utveckling och hur det berör på regional, kommunal och lokal nivå.

Medel kan sökas för bland annat framtagande av produkter, extra personal, konsultstöd och arvode till externa föredragshållare och moderator.

För mer info kring utlysningen klicka här.

 


Information från Brysselkontoret

Brysselkontorets omvärldsbevakning bygger på ett urval av EU-frågor som har EU-relevans utifrån våra läns situationer.

 

Vad är ett Brokerage event?

Ett brokerage event (BE) är en mötesplats för projektaktörer. Temat för BE förekommer inom alla politikområden. Exempel är energieffektivisering, digital utveckling och social hållbarhet.

BE arrangeras av intressenter som har för syfte till att hitta projektpartners för att ansöka om EU-medel.

Mer information om vad som händer i Bryssel hittas på kontorets hemsida.

  Brysselkontorets hemsida  

 


Vi strävar efter att inspirera och engagera inom EU/internationella frågor

 

Det släpps tre nyhetsbrev vid tre tidpunkter varje halvår med fokus på att lyfta kunskap om internationalisering inom de fyra kommunerna; Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo.

 


Ansvarig:

Chantal Coté

Internationell strateg

chantal.cote@jonkoping.se 

Jönköpings kommuns hemsida
Facebook - Internationella relationer Jönköping