Föreningsnytt från Hylte kommun

Innehåll:

Information ansökningar och dokument

Uppdatering av Arbets- och näringslivskontorets bidragsnormer

Månadens bidrag

- Lokal- och anläggningsbidrag

Inspirationskväll med föreläsare Aron Andersson

Idrottsledare till Sportsommar

Invigning av kontaktcenter

Hylte kommuns föreningsregister
Föreningsbidrag


Information angående olika ansökningar och dokument

 

Under året får jag frågor gällande olika ansökningar. Ansökningar ska alltid lämnas in signerade, d.v.s. antingen via E-tjänst eller via blankett i original med underskrift. Ansökningar ska alltså inte mailas in, detta gäller alla slags ansökningar.

 

Jag får även många frågor om de fem dokument som enligt bidragsnormerna ska lämnas in för att beviljas bidrag. I bidragsnormerna står det följande:

 

För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden:

 • Föreningsregister (lämnas in via E-tjänst eller blankett som finns på kommunens webbplats)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport (Balans och resultatrapport)
 • Revisionsberättelse
 • Alkohol- och drogpolicy 

Vissa föreningar skriver att t.ex. att Föreningsregistret eller alkohol- och drogpolicy lämnades in förra året, och därmed inte skickas med årets ansökan.
Samtliga fem dokument måste lämnas in årligen för att få bidraget utbetalt.

 

För att handläggningen ska gå smidigare, och för att ni föreningar ska få bidraget utbetalt fortare så ber jag er att skicka med samtliga dokument. Om inte alla dokument är inlämnade, innebär det att er förening får ett mail om att ni måste komplettera er ansökan.
OBS att dokumenten bara behöver skickas in en gång om året, och inte med varje ansökan. Vi behöver de senaste dokumenten efter föreningens senaste årsmöte.

 


Uppdatering av Arbets- och näringslivskontorets bidragsnormer.

 

Arbets- och näringslivsnämnden beslutade vid senaste sammanträdet att lägga till en punkt under de allmänna bestämmelserna i bidragsnormerna.

 

I bidragsnormerna finns ett antal kriterier som ska uppfyllas för att en förening ska vara bidragsberättigad. Däribland till exempel verksamhetsberättelse samt alkohol- och drogpolicy. Arbets- och näringslivskontoret beslutade att framöver ställs även kravet att ledsagare, kontaktpersoner och personliga assistenter i brukares sällskap ska erbjudas fritt inträde till föreningsarrangemang i Hylte kommun för att sökande förening ska vara berättigad till bidrag.

 

Punkten som är tillagd är följande:

16. Föreningar ska vid arrangemang erbjuda fritt inträde för personliga assistenter, kontakpersoner eller ledsagare i uppdrag som stöd till person med funktionshinder.

 


Månadens bidrag

Lokal- och anläggningsbidrag 
Bidrag utgår till förening som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Stödberättigad förening
Förening som bedriver regelbunden organiserad verksamhet.

Kommunala lokaler/anläggningar:
Kommunens lokaler hyrs ut till föreningars organiserade verksamhet enligt bestämda hyreskostnader.

Förhyrda lokaler:

Till hyrda lokaler som inte är kommunala kan en förening få bidrag med högst 50 % av den godkända kostnaden, dock med högst 50 kronor per medlem och år.

Bidraget betalas ut endast då kommunala anläggningar och lokaler inte finns tillgängliga eller då särskilda skäl finns för uthyrning.

En förening kan maximalt få 5000 kronor per år. 

Egna anläggningar:
Föreningar kan få både grundbidrag och bidrag per kvadratmeter för egna lokaler och anläggningar enligt följande:
Grundbidrag - Föreningar med omklädningsbyggnad/klubbstuga som har fasta avgifter för el, vatten, avlopp, telefoni/internet mm. - 7000 kr
Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum använd året runt – maximalt för 120 m² - 100 kr/m²
Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum, använd delvis under året– maximalt för 120 m² - 40 kr/m²
Fotbollsplan, gräs: används till träning och seriespel, seniorer - 15000 kr
Fotbollsplan, gräs: används till träning och juniorspel - 7500 kr
Fotbollsplan, grus: används till träning - 4000 kr
Elljusspår - 5 kr/m
Övriga spår Princip: ersättning bör utgå för materialkostnad - Ersättning efter särskild prövning
Tennisbana med grusbeläggning - 2500 kr
Tennisbana med asfaltbeläggning - 750 kr
Övriga lokaler såsom skjutbanor, motionsbanor, golfbanor, bandyplan (naturis), ishockeyrink (naturis) mm. - Ersättning efter särskild prövning

Utbetalning
Utbetalning sker senast 4 månader efter sista ansökningsdag. 

Ansökan
Ansökan skall vara arbets- och näringslivsnämnden tillhanda senast 30 april. Ansökan görs på blankett ”Ansökan om lokal- och anläggningsbidrag”.


www.boosthylte.se

Inspirationskväll med Aron Andersson

Välkomna till årets Inspirationskväll! Ta med hela föreningen och kom och lyssna på Aron!
Sprid gärna informationen om föreläsningen i era kanaler inom föreningen!

Aron Andersson är äventyraren som rest jorden runt och pressat sig själv i extrema situationer för att inspirera andra att kämpa för sina drömmar. Han har bland annat deltagit i fyra Paralympics i tre olika grenar, bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro, simmat 37 km över Ålands hav och skidat till Sydpolen. Hans motto är: Ju större mål – desto häftigare resa.

Under Inspirationskvällen berättar Aron om sina erfarenheter av att maximera sin potential och nå sina mål oavsett hinder. Kvällen anordnas av Boost Hylte och bjuder på många skratt och användbara verktyg.

Det är fri entré och alla oavsett ålder är välkomna!

Tid och plats
Onsdagen den 10 maj
Klockan 19:00-20:30 i Örnaskolans aula, Dalgatan 3 i Hyltebruk

Kontakt
Joel Käll-Karlsson
Projektledare Boost Hylte
Telefon: 072-396 70 41
E-post: boost@hylte.se

”Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, utan vad man väljer att göra med dem.”  – Aron Anderson


Idrottsledare till Sportsommar!

Känner du någon som skulle passa som idrottsledare till Sportsommar? Tipsa gärna om kommunens feriearbete! 

Går du på gymnasiet, är idrottsintresserad, och funderar över vad du ska hitta på i sommar? Varför inte ansöka om feriearbete hos oss?

Som feriearbetare för Sportsommar hjälper du till att planera och hålla i kul idrottsaktiviteter för barn 9-12 år. Du kommer att ha en utsedd handledare under din arbetsperiod och aktiviteterna sker i Hyltebruk. Sportsommar arrangeras av Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Arbetet är förlagt under vecka 24-27 enligt följande upplägg:

 • Vecka 24 (15-16 juni) får du Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning (Plattformen) på Katrinebergs Folkhögskola utanför Falkenberg.
 • Vecka 25 (19-21 juni) är det planeringsdagar inför aktivitetsveckorna.
 • Vecka 26-27 genomförs aktiviteterna. Arbetstiden är kl. 8-16, aktiviteter genomförs kl. 9-13.

Under anställningen så får du också:

 • Utbildning i hjärt- och lungräddning
 • Utbildning i kris- och konflikthantering

Kvalifikationer
10 st. platser totalt.
Idrottsintresse och medlemskap i idrottsförening, ange i din ansökan vilken förening du är medlem i. Du ska tycka om att leda barn och unga i olika idrottsaktiviteter.

Du som har gått ut första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Hylte kommun är välkommen med din ansökan. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Anställningsform/Varaktighet
Feriearebete ungdom vecka 24-27, 40 timmar per vecka.

Tillträdesdag 2017-06-19
Sista ansökningsdag 2017-04-23

Ansökan görs via Lediga jobb - Hylte kommun.  


Invigning av kontaktcenter

 

Tisdag den 25 april kl. 12.00 öppnas dörrarna upp till Hylte kommuns kontaktcenter. Inviger den nyrenoverade och tillgängliga lokalen gör kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S). Varmt välkommen att vara med du också!

Nu är arbetet med Hylte kommuns kontaktcenter färdigt och vi kan öppna upp verksamheten i nyrenoverad och tillgänglig lokal i markplan. Kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om kommunens tjänster och verksamheter. Kommunvägledare möter dig som kommer in på besök, ringer in i telefon eller skickar e-post och hjälper dig direkt med enklare frågor och ärenden för att göra din vardag enklare.

Välkommen att vara med när kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) öppnar upp dörrarna och officiellt inviger kontaktcenter. Medverkar gör också Anna Roos (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Datum: tisdag 25 april
Tid: 12.00
Plats: Storgatan 8, Hyltebruk

På grund av förberedelser inför invigningen stänger kommunhuset denna dag kl. 11.30, men öppnar igen för ärendehantering efter invigningen ungefär kl. 12.30. 

Välkommen!

 

/Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande

 


Hylte kommuns föreningsregister

Vi uppmanar er föreningar att årligen uppdatera era uppgifter till föreningsregistret. 
Anmälan kan nu göras via E-tjänst eller som tidigare på en blankett. E-tjänsten och blanketten hittar ni under Självservice & blanketter.

Anmälan till föreningsregistret är valfritt för föreningar som inte söker bidrag. För föreningar som ansöker om bidrag är anmälan till föreningsregistret ett av kraven för att få bidraget beviljat.

Föreningar/organisationer som ej uppdaterar sina uppgifter kommer att tas bort från registret. Detta pga. att vi vill att registret ska vara uppdaterat med aktuella uppgifter.

Kommunens föreningsregister hittar ni på www.hylte.se/forening. Där kan man söka efter kontaktuppgifter till föreningar som är verksamma i Hylte kommun, och som anmält sej till registret.


Föreningsbidrag

 

Ansökan om bidrag ska lämnas in till arbets- och näringslivskontoret senast följande datum:
Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer - 30 september
Bidrag till Pensionärsföreningar
- 15 mars
Bidrag till samlingslokaler - 31 mars
Investeringsbidrag till idrottsföreningar - 30 september
Kulturbidrag - 30 september
Ledarutbildningsbidrag - senast 3 månader efter utbildning
Lokal- och anläggningsbidrag - 30 april
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) - 28 februari (29 feb skottår) och 31 augusti
Startbidrag - löpande under året

 

Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från www.hylte.se/kulturfritid/fritidochforening/foreningsbidrag.

 

För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden:

 • Föreningsregister (Anmälan via E-tjänst eller blankett)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport
 • Revisionsberättelse
 • Alkohol- och drogpolicy

Föreningar som ej lämnat in dessa kommer inte att få sitt bidrag utbetalt, innan dokumenten är inlämnade till Arbets- och näringslivskontoret.

 

Ansökan/Anmälan

Ansökan/Anmälan görs via E-tjänst eller på blankett som finns att hämta från Självservice & blanketter.

 


Hylte kommun i sociala medier/kanaler:
Webbadress: www.hylte.se
Facebook: www.facebook.com/hylte
Twitter: www.twitter.com/hyltekommun 

 

Med vänliga hälsningar
Nancy Bertilsson
Kultur- och fritidshandläggare
Arbets- och näringslivskontoret
Hylte Kommun
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Telefon: 0345 -180 10
Kontaktcenter: 0345- 180 00
www.hylte.se/kulturfritid
www.hylte.se/bokning
www.hylte.se/forening