Föreningsbrev 11, 2018


Tack för 2018!

Så var det dags för det sista föreningsbrevet för i år. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar som bidragit under året.

Till er alla, från oss alla - God jul och gott nytt år!

önskar

Föreningsbyrån


Föreningsbyråns öppettider under mellandagarna

Föreningsbyrån, bidrag och rådgivning
- Obemannat 27-28 december
- Begränsad bemanning 2–4 januari
- För frågor om bidrag och rådgivning mejla fritid.bidrag@umea.se

Föreningsbyrån, lokalbokning
- Begränsad bemanning 27 december–4 januari
- För frågor om bokning mejla fritid.bokning@umea.se

För akuta ärenden om bokade lokaler, kontakta ronderingsgruppen: 090-16 16 30, 070-850 65 36, 070-850 65 37


Nominera till idrottsgalans och fritidsnämndens stipendier

Snart är det dags för Umeås Idrottsgala. Passa på att nominera till fritidsnämndens stipendiater men även kandidater till idrottsgalan.

Fritidsnämndens stipendier
Nu kan du föreslå kandidater till fritidsnämndens fyra olika stipendier, som delas ut på idrottsgalan i februari. Ta chansen och uppmärksamma någon som gör bra saker för Umeås levande föreningsliv.

Stipendier delas ut i kategorierna:
- aktiv idrottsutövare
- idrotts- och/eller ungdomsledare
- årets eldsjäl
- lång och trogen tjänst.

Årets stipendier delas ut under idrottsgalan 21 februari 2019.
Sista dagen att nominera är 13 januari.

Läs mer om stipendierna på www.umea.se/fritidsstipendier .

Nominera till idrottsgalan
Nu kan du även nominera aktiva, ledare eller lag i din eller någon annan förening till Umeås Idrottsgala. Dessa nomineringar kan du göra fram till 31 december.

Läs mer på www.umeaidrottsgala.se


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari

Du söker bygdemedel med hjälp av e-tjänsten Min ansökan på Länsstyrelsens webbplats. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag. Du loggar in i Min ansökan med hjälp av ett användarkonto eller e-legitimation.

Observera att ingen pappersansökan ska skickas in.

(E-tjänsten och en manual för denna publiceras 1 januari 2019).

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. Ansökan ska innehålla:

- Syftet med projektet
- Kostnads- och finansieringsbudget

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats  


Hae tukea suomalaisesta kulttuuripotista

31. tammikuuta on viimeinen päivä jolloin aatteelliset yhdistykset voivat hakea tukea suomalaisesta kulttuuripotista. Tämä tuki on tarkoitettu sellaisiin toimintoihin, jotka edistävät suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria, erityisesti lapsia ajatellen.

Kulttuuripotista  Uumajan kunta on suomen ja saamen kielten hallintoaluekunta. Kunta saa vuosittain valtion tukea tehdäkseen työtä kansallisten vähemmistöjen kanssa.

Kuka voi hakea?  Aattelliset yhdistykset, joilla on toimipaikka Uumajan kunnassa ja jotka ovat rekisteröity kunnan yhdistysrekisteriin, voivat hakea tukea kulttuuripotista.

Lue enemmän kulttuuripotista ja löydä hakemuksen linkki www.umea.se/kulturpotten

 

Sök bidrag ur finska kulturpotten

31 januari är sista dagen för ideella föreningar att ansöka om bidrag från den finska kulturpotten. Bidraget ska gå till aktiviteter som främjar det finländska språket och finsk kultur, särskilt med fokus på barn.

Om kulturpotten  Umeå kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Årligen får kommunen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna.

Vilka kan söka?  Ideella föreningar med säte i Umeå kommun, som är registrerade i kommunens föreningsregister, kan söka bidrag ur kulturpotten.

Läs mer om kulturpotten och hitta länk till ansökan på www.umea.se/kulturpotten

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Vad händer under jullovet?

Nu är det dags för jullovet och vi hoppas att er förening lägger in era aktiviteter som rör barn och unga i lovkalendern www.umea.se/handerpalovet. Det kan vara ett bra sätt att nå ut till nya målgrupper.

Vi kommer att marknadsföra webbsidan veckan innan lovet med annonser på facebook.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du lägger in dina arrangemang  

Lovkalendern hittar du på www.umea.se/handerpalovet


Nya regler för föreningen som arbetsgivare

Från januari 2019 gäller nya regler för att lämna arbetsgivardeklaration om din förening har anställda. Alla föreningar med arbetsgivaransvar måste lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå och den ska i framtiden redovisas varje månad istället för en gång per år.

Läs mer på Skatteverkets webbplats  


Kvinno- och tjejjouren blev Årets eldsjäl

Under internationella frivilligdagen den 5 december delades utmärkelsen Årets eldsjäl ut av individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S).

I år gick utmärkelsen till ¨Kvinno- och tjejjouren med motiveringen:

Kvinno- och tjejjouren i Umeå är en feministisk rörelse på ideell grund som funnits i 40 år. Med gedigen erfarenhet och outtröttligt engagemang arbetar föreningen med att förebygga våld samt stötta och skydda våldsdrabbade kvinnor och barn. Förutom skyddat boende arbetar jouren bland annat med samtalsstöd och juridisk rådgivning som bärs upp av ideella eldsjälar. Kvinno- och tjejjouren arbetar dessutom för förändring genom att sprida kunskap och bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid