SRHR-nytt

Västra Götalandsregionens nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

#1 Metoo

 

#metoo från engelskans "me too" som betyder "jag också", är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier mot kvinnor är. Rörelsen startade under hösten 2017 i USA men spreds snabbt internationellt. Miljoner människor, främst kvinnor, berättade om övergrepp, trakasserier, våldtäkter och sexuella ofredanden. I Sverige har #metoo rörelsen blivit särskilt stor.

 
 

#metoo och vårt ansvar

Ingen kan ha undgått det massiva upproret under hashtaggen #metoo. Kvinnliga filmstjärnor i USA startade en lavinartad rörelse och våra flöden i sociala medier blev fullständigt översköljda av vittnesmål, inte bara från kändisar. Vänner och systrar kom ut med sina berättelser från vitt skilda branscher. Jag blev särskilt berörd av vittnesmålen från kvinnor inom sjöfarten (#lättaankar). Min syster är sjökapten och jag läste vittnesmål efter vittnesmål. Att arbeta i en så pass isolerad miljö och vara helt beroende av resterande besättning (som oftast är män) är förstås en extremt utsatt situation, inte ens hytten är privat.

Samtidigt krävs det inget hav. Vi sitter alla i samma båt. Och i båten sitter inte bara vi som identifieras som kvinnor. Själv sitter jag just nu på ett tåg. Hör hur en man bredvid mig berättar anekdotiskt för sin granne om ett besök på en plantskola. Hur han såg en lång dam med hatt och kappa, hur hon råkade stöta till honom med sin kundvagn och bad om ursäkt med en alldeles för mörk röst. Mannen och hans granne skrattar i samförstånd. Kvinnan på plantskolan fråntogs sin rätt att själv identifiera sig. Tänk om grannen låtit bli att skratta? Vi är alla ansvariga för att sätta stopp för förlöjliganden av såväl kvinnor, män som transpersoner. 

I vården ska vi ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp, ändå har över 10000 kvinnliga läkare samlats under ett av de största #metoo-uppropen #utantystnadsplikt. Vi har alltså ett enormt arbete att göra både utifrån ett arbetsgivar- och vårdperspektiv. Den som råkat ut för sexuella övergrepp och söker vården får idag inget självklart psykosocialt stöd. Samtidigt vet vi att obearbetade trauman efter sexuella övergrepp och sexuell utsatthet leder till stor påverkan på den allmänna hälsan. Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa leder idag ett projekt finansierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) där vi tagit fram en modell för hur vården skulle kunna förbättras. Det och mycket mer kan du läsa om i detta nyhetsbrev.

Sol åt alla.

 

 

 

 

 

  

 

Karin Rasper, enhetschef

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

 

Förslag på öppenvårdsmottagning inom Närhälsan för personer med erfarenhet av sexuella övergrepp

Närhälsan Sexualmedicinskt centrum (SMC) och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) undersöker möjligheterna att öppna en öppenvårdsmottagning inom Närhälsan för personer som har erfarenheter av sexuella övergrepp. Vi intervjuar Charlotta von Mentzer och Emma Svanholm på SMC samt Karin Rasper på KSH för att ta reda på mer.

Varför behövs en specifik mottagning?

Idag upplever många patienter och vårdgivare att vården för de som har erfarenhet av sexuella övergrepp är otillräcklig. Det kan vara svårt att veta var man som patient kan söka hjälp och svårt för vårdgivare att hänvisa. I synnerhet har traumabehandlingar visat sig svårt att få hjälp med inom den ordinarie vården. Sexuella övergrepp är inte bara en mycket viktig bakomliggande orsak till psykisk och fysisk ohälsa utan också en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter. Att förbygga och behandla konsekvenser av sexuellt våld i alla former är en kärnfråga i arbetet för jämlikhet. Ökade insatser inom detta område sänder signaler till hela samhället att det är viktigt och prioriterat vilket kan bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Vem skulle mottagningen vara till för?

Om det blir verklighet är mottagningen tänkt att erbjuda vård och behandling till alla över 13 år. 

Finns det andra liknande mottagningar i Sverige eller internationellt?

I Stockholm finns en mottagning som erbjuder psykologisk traumabehandling samt medicinsk bedömning till personer med erfarenhet av sexuella övergrepp oavsett när i tiden de skedde. I Umeå en specialiserad mottagning inom vuxenpsykiatriska kliniken som erbjuder psykologisk behandling, främst i grupp, till personer med erfarenhet av sexuellt våld och våld i parrelation. I Danmark, Norge och Holland finns flertalet mottagningar.

 Hur ser omhändertagandet ut idag?

I Göteborg erbjuds akut vård med spårsäkring inom 72 timmar efter sexuella övergrepp på akutmottagningen gynekologi (gynakuten) Sahlgrenska sjukhuset till kvinnor från 13 års ålder.

 

Alla som söker via gynakuten erbjuds medicinsk uppföljning på gynmottagningen och psykosocial uppföljning på kuratorskliniken på Sahlgrenska sjukhuset. På gynakuten görs spårsäkring alltid om det inte gått mer än 7 dygn sedan det sexuella övergreppet. I vissa fall görs spårsäkring även efter 7 dygn.

 Män från 16 års ålder erbjuds akut vård efter sexuella övergrepp på kirurgintaget på akutmottagningen Sahlgrenska sjukhuset samt uppföljning hos kurator på Hud- och könsmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. När det gäller transpersoners möjlighet att få akut vård efter sexuella övergrepp är det inte helt tydligt vart man kan vända sig idag.

För personer som önskar söka vård och behandling för sexuella övergrepp som skett längre tillbaka i tiden eller då man inte varit i kontakt med akutsjukvården kan man som vuxen bland annat vända sig till vårdcentralerna och för de som är mellan 13-25 år kan man vända sig till ungdomsmottagningarna. 

Skulle mottagningen ersätta det omhändertagande som finns idag?

Nej, öppenvårdsmottagningen är tänkt att komplettera den sjukvård som redan finns. Öppenvårdsmottagningen skall vara tvärprofessionell och kunna erbjuda både ett medicinskt och psykosocialt omhändertagande, psykologisk traumabehandling och anhörigstöd.

Mottagningen är tänkt att också vara ett kunskapscentrum där ett nära samarbete med andra vårdgivare kan bidra till ökad kvalitetssäkring och en kompetenshöjning av vård som erbjuds i Västra Götalandsregionen för de som har erfarenhet av sexuella övergrepp.

 

 

 

 

charlotta von Mentzer, SMC

Emma Svanholm, SMC

Karin Rasper, KSH

 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I slutet av 2017 kom Västra Götalandsregionens rutin för Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Rutinen förtydligar hur vi i Västra Götalandsregionen ska hantera trakasserier och sexuella trakasserier och hur vi ska arbeta förebyggande i våra verksamheter.

Den talar om hur du som känner dig utsatt på olika sätt kan lyfta problemet men också vad du som chef eller HR-anställd har för ansvar.

Mer information om hur du kan arbeta förebyggande med, rapportera eller anmäla kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på din arbetsplats hittar du på intranätet.

 

VGR Rutin Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

 

Läs mer om förebygga, rapportera och anmäla sexuella trakasserier - Intranät

#metoo - Lästips

Min upprättelse
En hemsida för alla som blivit utsatta för övergrepp och för alla som vill engagera sig i frågan.

 

www.minupprattelse.se

Metoo - Röster, redskap och råd
En antologi med Alexandra Pascalidou som redaktör.
Finns i bokhandeln.

#Metoo - 100 berättelser och 10 frågor som behöver besvaras.

I bokens faktadel medverkar tio av landets främsta sakkunniga inom psykologi, juridik, arbetsliv, politik och genusforskning.

Finns i bokhandeln.

 
 

Aktuellt om SRHR

Närhälsan har släppt sin första podd

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Podden tar upp olika teman kopplat till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet.

Varje program är ca 30 min långt och har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Programmen ger också praktiska tips på hur vi inom vården kan ställa frågor, ge behandling och hur vi kan träna på att ha med ett sexologiskt perspektiv i patientmötet.

Lyssna här

Nu kan du besöka SMC Online

För att öka tillgängligheten finns nu möjlighet för patienter att boka besök online med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum via mobil eller surfplatta. 

 Läs mer om hur du besöker Sexualmedicinskt centrum Online

Cellprov räddar liv!

Snart är det dags för årets Cellprovsvecka som är vecka 21. Cellprovsveckan anordnas för sjätte året i rad i Västra Götalandsregionen. Syftet är att uppmärksamma och påminna alla som har en livmoderhals om vikten av att ta gynekologiskt cellprov.Regionens barnmorskemottagningar kommer under cellprovsveckan att vara delaktiga och ge extra information på mottagningarna. Ett bildstöd om cellprovtagning finns framtaget för cellprovsveckan och är översatt till tio språk.  

SRHR-bussen kommer under cellprovsveckan att bli en cellprovsbuss. Bussen kommer att befinna sig på flera platser runt om i regionen.

I bussen kommer det att finnas möjlighet för provtagning och att få information, till exempel genom att göra ett quiz, om vikten av att ta gynekologiskt cellprov. Under cellprovsveckan släpper vi också ett podcastavsnitt om HPV och cellprov.

 

Hit kommer SRHR-bussen, Kalendarium    

 

 

Bildstöd för cellprovtagning - för utskrift 

 

 

Länk till Sex på arbetstid - En podcast om SRHR

 

PrEP Fakta - uppdaterad broschyr

Bild på broschyr PrEP Fakta

 Nu finns en uppdaterad broschyr om PrEP (Pre-expositionsprofylax). PrEP är en hivpreventiv åtgärd som innebär att hivnegativa personer tar ett läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter.

PrEP Fakta riktar sig båda till patienter och vårdpersonal. Syftet är att personer som har behov av PrEP ska veta om att det är möjligt att få hjälp med förskrivning och provtagning samt få bra möten med hälso- och sjukvården för diskussion kring sin sexuella hälsa. 

PrEP Fakta 

 

Bildstöd om SRHR

KSH har i samarbete med DART - Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, SU, tagit fram bildstöd om SRHR som en del av projektet KomHIT Flykting. Bildstöden om SRHR är ett komplement vid information och samtal med patienter runt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kan användas som stöd inom samtliga delar av hälso- och sjukvården. De bildstöd som tagits fram är Information om slidkransen, Samtal om mens, Att få barn och Cellprovtagning. Bildstöden finns översatta till tio språk och kan användas som komplement till tolk.

Länk till bildstöd om SRHR

 
 

Utbildning

 

Aktuella datum för catch-up hbtq

Praktisk andrologi

Nytt är att deltagaren inför utbildningsdagen ska ha genomfört tre förberedande uppgifter, du hittar dessa på vår hemsida.

 

Aktuella datum

29/8 - Gullbergsvass konferens
15/10 - Gullbergsvass konferens
5/11 - Gullbergsvass konferens
17/12 - Gullbergsvass konferens

 

Information om förberedelser och anmälan

 

Medicinsk behandling av erektil dysfunktion (ED) - en halvdag 7 september. Vilka läkemedel används inom vården vid ED? För dig som jobbar på t ex vårdcentral, i urologisk verksamhet, på ungdomsmottagning eller liknande.

 

Mer information och länk till anmälan

 

Tema hbtq – Save the date 12 september

Med tema hbtq vill Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuda återkommande tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i vidmakthållande av arbetet som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena kommer att ha olika teman och olika upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier, rapporter.

Tema hbtq 2018
Till höstens tema-hbtq har vi bjudit in Kalle Norwald för att prata om att arbeta med normer inom hälso- och sjukvården.

För vem? Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen eller särskilt ansvarig för hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter.

Datum: Eftermiddagen 12 september.

Program och anmälan kommer inom kort.

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på vårdcentral

Kunskapscentrum för sexuell hälsa anordnade den 17 april en utbildningseftermiddag, Forum sexuell hälsa med temat SRHR på vårdcentral, vilket livesändes och spelades in. Föreläsningarna presenterar information om det senaste inom hiv/ STI, vikten av korrekt hiv/ STI- provtagning och handläggning då det är av stor betydelse utifrån smittskyddsperspektiv, men också en rättighetsfråga. Den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Forumet riktar sig till dig som möter patienter inom primärvården.

Rättigheter/skyldigheter utifrån Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)/ Mänskliga Rättigheter (MR) - Fatou Sonko utvecklingsledare KSH

 

”Whats new”, rapport från venereologsektionens utbildningsdag - Anna Skoglund och Eva Rundberg, utvecklingsledare KSH

 

Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik Klamydia/ Gonorré. Peter Nolskog, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland

STI-provtagning och smittspårning - tips och tricks. Ann Söderstrand, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland

SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Sexualmedicinskt centrum 

 

SRHR och MR - Fatou Sonko, 28 min

 

What's new - Anna Skoglund och Eva Rundberg, 27 min

 

Smittskyddslagen, skyldigheter och rättigheter - Peter Nolskog, 46 min

 

STI-provtagning och smittspårning tips och trix - Ann Söderstrand och Kajsa Lundqvist, 30 min

 

SpecialLinjen - Siw Blom, 13 min