Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 3, oktober 2019

 

Samverkande sjukvård på kartan

Den här hösten sätter vi verkligen Samverkande sjukvård på kartan. I augusti fick vi reda på att utlarmningen av kommunsjuksköterskor på IVPA-uppdrag gått vidare i nomineringsförfarandet till Götapriset och är nu en av fem bidrag med chans att vinna det åtråvärda kvalitetspriset! Ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt! Vi ska alla känna stolthet över den här nomineringen. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att den samverkansmodell vi arbetar efter här i Fyrbodal är värd att uppmärksamma. Tisdagen den 12 november sker prisutdelningen i samband med Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan. Vi håller så klart alla tummar vi kan och återkommer i nästa nyhetsbrev med hur det gick!

Önskar er alla en fin höst!  

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 
 

Vänersborg redo att utöka samverkan!

Som fjortonde kommun kommer Vänersborg under våren 2020 att starta upp med Samverkande sjukvård. Liksom i Uddevalla är det Trestadsmodellen som kommer att införas, det vill säga vårdgivarna kommer att kunna ge assistansuppdrag till varandra men man kommer inte att utföra IVPA-uppdrag. Sedan tidigare utför man 1177-uppdrag i Vänersborg. Gemensamma utbildnings- och faciliteringsdagar kommer att genomföras för medarbetare i hemsjukvården i Vänersborg, ambulansen Trestad Öst, vårdcentraler i Vänersborg samt representanter från MÄVA, 1177 och hemtjänsten i Vänersborg. 


I Lysekil rondar vårdcentralsläkarna digitalt

Att koppla upp sig i videosamtal med sin doktor blir allt mer populärt. Nu drar Lysekil nytta av den teknik som redan finns och förbättrar tillgängligheten för hemsjukvårdspatienter i Lysekil. Tillsammans med sjuksköterska kan hemsjukvårdspatienter nu möta doktorn i ett videosamtal, i stället för att vårdgivarna enbart stämmer av med varandra i telefon.

Närhälsan Lysekil Vårdcentral och hemsjukvården i Lysekil möts i ett gemensamt pilotprojekt som stöttas av Samverkande sjukvård, Digitala vårdmöten inom VGR, Närhälsan online och Visiba Care, den plattform som används för digitala vårdmöten. Tack vare det digitala vårdmötet mellan läkare på vårdcentralen och sjuksköterskan i hemsjukvården kan patienten bli mer delaktig i samtalet. Möjlighet finns även för anhöriga att ansluta till det digitala vårdmötet.

Plattformen Visiba Care är samma plattform som används av Närhälsan Online. Det unika med projektet i Lysekil är att här fokuserar man inte bara på att öka tillgänglgiheten till vården utan det är även kontinuiteten, att träffa samma läkare vid varje besök oavsett besöksform, som står i fokus.

Pilotprojektet i Lysekil beräknas starta 20 november och till att börja med är det en begränsad del av hemsjukvårdspatienterna som kommer få tillgång till digitala vårdmöten. När projektet utvärderats under våren är planen att det ska kunna utökas till att gälla för hela hemsjukvården i Lysekils kommun.


Inspirationstour för att prata samverkan

Under hösten är projektledningen för Samverkande sjukvård ute på en inspirationstour till hemsjukvården i samtliga samverkanskommuner som utför IVPA-uppdrag. Touren har fått namnet "Samverkanssnack" och det är just det som är syftet, att snacka om samverkan. Och då med särskilt fokus på IVPA-uppdrag. Vi får ofta till oss att det finns en oro i de kommuner som utför IVPA-uppdrag att det går lång tid mellan gångerna man är ute på uppdrag vilket kan göra att man känner sig ringrostig när man väl får ett uppdrag. Syftet med touren är dels att fånga upp synpunkter och känslor kring IVPA-uppdragen och dels peppa och entusiasmera för att skapa stolthet och vilja att välja att vara så tillgänglig för IVPA-uppdrag som det bara är möjligt. Det är ju just IVPA-uppdragen vi nominerats till Götapriset för och i samband med touren delar vi ut en Götaprisettavla och en korg med lite smått och gott för att gratulera till det fina arbetet som lett till nomineringen. 


Nätverksträff med scenarioövningar

Varje höst bjuder Samverkande sjukvård in D-HLR-instruktörer och RETTS-ansvariga från samtliga kommuner som utför IVPA-uppdrag för att träna scenarioövningar. Övningarna är framtagna utifrån resultatet av det test i behandlingsriktlinjer som genomförs av sjuksköterskorna i hemsjukvården i början av varje år. Tanken är att D-HLR-instruktörer och RETTS-ansvariga vid nätverksträffen ska få verktyg för att själva kunna genomföra scenarioövningarna på hemmaplan för sina kollegor, till exempel i samband med den årliga HLR-utbildningen.

 


Utbildningsdagar för SOS Alarm, SvLc och ambulansen

Under hösten är Samverkande sjukvård inbjudna som föredragshållare vid utbildningsdagar för nyanställd personal på Sjukvårdens Larmcentral i Västra Götalandsregionen, SvLc. Vi medverkar även regelbundet vid utbildningsdagar för nyanställda sjuksköterskor inom NU-sjukvårdens ambulansverksamhet och kommer medverka vid utvecklingsdagar för all ambulanspersonal i NU-sjukvården under slutet av november och början av december. Västra Götalandsregionen bjuder in personal från SOS Alarm till utvecklingsdagar och även på dessa dagar är Samverkande sjukvård inbjudna som föreläsare. Att träffa medarbetare från de olika verksamheterna och prata samverkan är en stor möjlighet för oss att påverka, inspirera och påminna om vilken skillnad samverkan kan göra för den enskilda patienten.

 


Nu är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

 

 
 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard