Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 2, juni 2019

 

Tryggare sommar med samverkan

Sommaren 2019 är här. Inom vården är det inte en sommar med för mycket eller för lite sol eller regn vi oroar oss för, det största orosmomentet är hur de personella resurserna ska räcka till under semesterperioden. Våra verksamheter hör till de viktigaste funktionerna i samhället och måste fungera. Samtidigt behöver alla som arbetar inom vården få ha sommarsemetser, ladda batterier som tömts under året och njuta av ledighet. För att klara den här ekvationen är samverkan viktigare än någonsin! Att vi ser varandra som kollegor oavsett vilken verksamhet vi hör till, tar hjälp av varandra och löser situationen för våra patienter, brukare, invånare. Det är vi tillsammans som är den nära vården!

Önskar er alla en fin samverkande sommar!  

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 
 

Samverkan för kunskapsdelning

Vården blir allt mer tekniskt avancerad och ny forskning och kunskap ger nya rön och riktlinjer för behandlingar. Hur når ny kunskap ut i organisationerna? Hur delar vi med av oss vår kunskap och våra erfarenheter mellan verksamheterna? Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal har gett Samverkande sjukvård i uppdrag att se hur det fungerar i vårt närområde och om det finns goda exempel runt om oss där man hittat bra strukturer för kunskapsdelning.

 

En person med stort engagemang för utbildningsfrågor och utbildningens betydelse för en säker och trygg nära vård är Doris Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uddevalla kommun.
- Kontinuerlig utbildning är nödvändigt för att vi ska kunna sköta den alltmer avancerade sjukvården i hemmet, menar Doris. Vi ska inte träna på våra patienter, vi behöver få möjlighet att träna i utbildningsmiljö innan en patient med särskilda behov eller avancerad medicinteknisk utrustning kommer hem.

 

Tillsammans med Doris har vi besökt några kliniska träningscenter runt om oss, bland annat Simulatorcentrum i Väst på Östra sjukhuset. Förutom att tillgodose Sahlgrenska universitetssjukhuset behov av simuleringar har Simulatorcentrum i väst ett regionalt uppdrag. Besöket hos dem väckte många tankar och idéer om samverkan för att öka kunskapsutbytet mellan vårdverksamheter i framtiden.

 


Nytt nedtrappningsteam besökte coachträff

Medarbetare från verksamheter som är med i Samverkande sjukvård ingår i ett coachnätverk som träffas fyra gånger om året. Huvudsyftet med coachträffarna är att medarbetarna ska ha möjlighet att diskutera hur samverkan kan förbättras ännu mer mellan verksmaheterna. Men det är också ett bra tillfälle att presentera nyheter som berör alla verksamheter. Vid coachträffen 15 maj kom nystartade nedtrappnigsteamet Medpro Steps och presenterade sin verksamhet. Teamet finns till för invånare i Västra Götalandsregionen som fastnat i ett läkemedelsberoende och där ordinarie vård inte räcker till för att stötta patienten ut ur läkemedelsberoendet.

 

Här kan du läsa mer om teamet  Klicka här

 


På Öckerö använder hemsjukvården Rakel

Nu har Öckerö varit igång med Samverkande sjukvård i ett halvår. I början av juni besökte vi sjuksköterskor från hemsjukvården på Öckerö och projektledaren för införandet av Samverkande sjukvård på Öckerö, Cecilia Solvestad från ambulansen på Sahlgrenska. Vi pratade om hur de tycker att det gått hittills, att de sedan april får sina IVPA-larm via Rakel, samma utlarmningssystem som ambulansen använder, och vad de tycker om att utföra uppdrag på barn.

 

Öckerö är första kommunen utanför Fyrbodal där Samverkande sjukvård införts och vi har ett nära samarbete. Coacherna från Öckerö är till exempel med på Samverkande sjukvård i Fyrbodals coachmöte.


Visiba Care - verktyg för digitala vårdmöten

 

Digitalisering är ett hett ämne just nu. När Samverkande sjukvård presenterat förslag till verksamhetsplan och frågat verksamheterna om vilka punkter vi ska lägga mest kraft på har att öka användandet av digitala hjälpmedel för att effektivisera samverkan mellan  vårdgivare hamnat högt upp på listorna de senaste åren. Vi har tidigare drivit ett par olika pilotprojekt där vårdgivare använt Jabber och Skype for business som verktyg. Västra Götalandsregionen har nyligen upphandlat ett nytt verktyg för videomöten, Visiba Care. Fördelen med Visiba Care är att det är säkert att skicka information som bilder och filer via verktyget. Det finns även en schemafunktion kopplat till verktyget så att möten enkelt kan bokas mellan parter.

 

Hjälpmedelscentralen i Borås var en av de verksamheter i Västra Götalandsregionen som var först med att testa Visiba Care för digitala möten mellan olika vårdgivare. I början av maj besökte Samverkande sjukvård Hjälpmedelscentralen i Borås för att lära mer, få höra fördelar och nackdelar och hur de gjort för att komma igång.

Visiba Care deltog på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg, Skandinaviens största mässa för e-hälsa, och Samverkande sjukvård var där och samlade information.


Tjänstedesign fångar patientperspektivet

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. SKL har startat Innovationsguiden, en guide till användardriven innovation. Istället för att fokusera på att hitta lösningar läggs fokus på målgruppen, de som ska använda den tjänst vi utvecklar, vad tycker de? Vad är viktigt för dem?

Samverkande sjukvård vill börja arbeta mer med metoder som bygger på tjänstedesign för att fånga patienternas perspektiv på ett tydligare sätt. Socialtjänsten i Uddevalla har med hjälp av Innovationsgudiden drivit ett tjänstedesignsprojekt inom hemsjtänsten och i början av juni besökte vi dem för att lära mer av deras erfarnheter.

Läs mer om Innovationsguiden Klicka här  


Politiskt intresse för Samverkande sjukvård

Efter valet i höstas finns många nya politiker i styrelser och nämnder och alla känner inte till Samverkande sjukvård mer än till namnet. I mitten av maj träffades centerpartister inriktade på hälso- och sjukvårdsfrågor i olika nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och bjöd då in Samverkande sjukvård för att lära sig mer.

 

I mitten av juni kommer vi att träffa politiker från Norra Hälos- och sjukvårdsnämnden och NU-sjukvårdens styrelse för att berätta om de olika samverkansformerna och hur arbetet fungerar i Fyrbodal.

 

Snart är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

 

 
 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard