Föreningsbrev februari, 2019


Nya telefontider för lokalbokningen på Föreningsbyrån

Från och med 1 april är det ändrade telefontider på Lokalbokningen till kl. 10–12, måndag–fredag.

Det går alltid bra att mejla till fritid.bokning@umea.se. Där hanteras ärenden löpande under dagen.


Ändrade rutiner för säsongsbokning av simbanor/simhallstider för föreningar

Från och med i år, 2019, ska alla föreningar som vill boka tider för simhallsbanor och simhallslokaler skicka in sin ansökan till lokalbokningen på Föreningsbyrån, Umeå kommun. Ansök om tider för kommande inomhussäsong via blankett på kommunens webbplats.

Om er förening har väldigt många tider, grupper och önskemål får ni hellre skicka underlag via mejl där ni tydligt skriver ner era önskemål om tider, banor, lokaler och hur många grupper ni är. Detta skickas till fritid.bokning@umea.se 

Ansökan ska vara inne hos oss senast tisdag 30 april!

Läs mer om hur du bokar anläggningar och lokaler

Ansök om tider för kommande inomhussäsong via blankett


Ungdomar söker sommarjobb

Umeå kommun söker lämpliga arbetsplatser till unga sommarjobbare. I sommar är det ungdomar födda 2002 som erbjuds sommarjobb.

Feriejobben innebär arbete under handledning, vilket givetvis förutsätter handledarens närvaro på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska vara lämpliga för åldersgruppen, d.v.s. de får inte vara farliga, tunga eller för svåra. Ungdomarna arbetar 6 timmar/dag i perioder om 3 veckor. Föreningen har inga lönekostnader för ungdomarna. De får lön av Umeå kommun.

Föreningar som är intresserade anmäler sitt intresse till kommunen senast den 5 mars 2019.

Mer information om kommunalt feriearbete

Kontakta
Pia Johansson, feriesamordnare, Umeå kommun, 090-16 41 29, pia.johansson@umea.se


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Godkänn periodrapporten i Apn

Den 25 februari är sista datum för att ansöka om aktivitetsbidrag för höstens aktiviteter. Aktivitetsbidrag ges till föreningar som bedriver barn och ungdomsaktiviteter.

För att få bidrag ska aktiviteterna registreras i ApN och sedan ska föreningen ansöka om bidrag genom att skicka in en periodrapport till kommunen. Det är bara rollen föreningsadministratör i ApN som kan skicka in periodrapporten.

Har du funderingar om ansökan och hur du gör för att skicka in periodrapporten? Läs mer och få instruktioner i manualen på nätet. Här finns också korta filmer som visar hur det går till att använda ApN.

Läs manualen för APN  


Påminnelse: Är ni uppdaterade i föreningsregistret?

Har ni haft årsmöte? Glöm inte att ändra kontaktuppgifter i föreningsregistret. Alla föreningar ska logga in varje år för att ändra eller godkänna uppgifterna om föreningen.

Vi på Föreningsbyrån behöver ett register med aktuella uppgifter för att bidragsbesked, fakturor och information ska skickas till rätt person. Det är också viktigt att vi har rätt kontonummer för föreningar som får bidrag från kommunen. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter på två år raderas ur registret.

Vi kommer inte heller att betala ut några bidrag förrän föreningen uppdaterat sina uppgifter i registret.


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

25 februari
Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar 
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar 
Stöd till politiska ungdomsförbund

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar
Verksamhetsbidrag etniska föreningar

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Workshop om mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i civilsamhället

Den 13 april kl 10-14 genomför Forum Syd en workshop i centrala Umeå. Workshopen kommer att handla om:

- hur du kan söka pengar till rättighetsbaserade projekt

- information om Forum Syd och deras koppling till Sida

- Vilka projekt som Forum Syd stödjer

Det finns även möjlighet till att lämna önskemål om vilket stöd ni behöver för att kunna genomföra effektiva projekt.

Målgrupp för workshopen är demokratiskt uppbyggda organisationer som har funnits i minst två år i Sverige, som inte tillhör någon ramorganisation inom Sida och som inte sökt bidrag genom Forum Syd tidigare.

Du kan max anmäla två personer från er förening.

Anmäl dig till workshopen

Läs mer om Forum Syd på www.forumsyd.org  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook