Kurs i forskningsmetodik 30hp hösten 2017

 

FoU Halland anordnar en kurs i forskningsmetodik i samarbete med medicinska fakulteten i Lund och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. 

Föreläsningarna äger rum vid Hallands sjukhus. Kursbehörighet: All personal med behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. Kursavgift: 5000 kr för anställda i Region Halland, för övriga deltagare är kostnaden 15000 kr.

Anmälan sker via Kompetensportalen


Är du i behov av forskningsmedel

Under april kommer vi att öppna upp för ansökningar om två olika forsking och utvecklingsmedel. Håll ögonen öppna på intranätet för mer information. E-post kommer även att skickas ut till alla som har registrerat sig för att få vårt nyhetsbrev.

 

Du som är i början av ditt forsknings- och utvecklingsarbete kommer ha möjlighet att söka projektmedel för inledande forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid.

 

Vi kommer även öppna upp för ansökningar om Externa medel. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbanksstiftelsen i Varberg och huvudsyftet med stödet är att täcka lönekostnader för forskningsprojekt. 

 

Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet 2018 kommer att utlysas i mitten av maj månad.

Alla våra medel söks genom ett externt ansökningssystem och via det hittar du ansökningsformulär och mer information om respektive utlysning.


Behöver du strukturera dina referenser och artiklar?

Med referensverktyget RefWorks kan du enkelt samla dina referenser och strukturera dem i mappar. RefWorks är webbaserat så du har tillgång till ditt material online och kan därmed använda det även utanför din arbetsplats samt dela referenser med andra.

Hör av dig till biblioteken så bokar vi in en genomgång av RefWorks med dig.

Biblioteket Hallands sjukhus Halmstad: biblioteket.hsh@regionhalland.se

Biblioteket Hallands sjukhus Varberg: biblioteket.hsv@regionhalland.se


Professorsbesök från Finland

Kaisu Pitkälä, professor vid Helsingfors universitet höll en föreläsning med rubriken:

”IS THERE EVIDENCE ON EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE INTERVENTIONS IN OLDER PEOPLE?”

Hennes forskningsteam har genomfört randomiserade kontrollerade studier om effektiviteten av olika omfattande insatser på sköra äldre människor: demens, delirium, ensamhet, undernäring, funktionshinder och kardiovaskulära riskfaktorer. Inom området för demens, undersöktes flera förebyggande och rehabiliterande metoder. Omfattande geriatrisk bedömning och skräddarsydd behandling har visat sig vara effektivt för att förbättra kognition och livskvalitet hos patienter som lider av förvirring. En studie bland ensamma äldre människor visade att socialt stimulerande aktiviteter kan förbättra deras kognition. Dessutom har en samordnare och skräddarsydd behandling för dementa par visat sig vara effektiva i att skjuta upp institutionalisering av patienter med demens. Många olika yrkeskategorier var och lyssnade på henne vid lunchföreläsningen i Kungabacka respektive e.m. föreläsningen på sjukhuset i Varberg. Den engagerade publiken bidrog till många intressanta diskussioner.


 

GCP-utbildning den 6 april i Varberg.

Ska du jobba med kliniska studier eller är nyfiken på att jobba med kliniska studier framöver?

Passa på att uppdatera dig på de regler och riktlinjer som gäller i samband med genomförande av kliniska studier.

Karin Boo från Gothia Forum går igenom de internationella och nationella riktlinjer som vi har att förhålla oss till och vi passar även på att under dagen gå igenom de rutiner vi har i Region Halland när vi arbetar med kliniska studier.

 

Det finns några platser kvar maila Katarina Ekelöf om du är intresserad:

Katarina.ekelof@regionhalland.se

  

Nationell konferens om kliniska studier

 

Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri. Årets tema är framtidens kliniska studier och programmet kommer att fyllas med intressanta föreläsare från akademi, hälso- och sjukvård samt industri som presenterar och diskuterar temat med utgångspunkt i olika perspektiv såsom framtidens kliniska forskare, framtidens forskningspatient, framtidens forskningsmetoder, framtidens terapiområden och framtidens verktyg. Se programmet och anmälan: http://www.kliniskastudier.se/nationell-konferens-om-kliniska-studier

 

 

Kliniska Studier Sverige

 

Nu är hemsidan för Kliniska Studier Sverige lanserad:

Kliniskastudier.se

 

Läs mer om de utvecklingssatsningar som görs av Kliniska Studier Sverige i samverkan med de regionala noderna via hemsidan.

Region Halland deltar aktivt bland annat med en representant i den nationella projektgruppen ”Infrastruktur för kliniska studier i öppenvården”.

 

Har du några frågor angående utvecklingssatsningarna eller Kliniska Studier Sverige hör gärna av dig till Katarina Ekelöf, forskningsutvecklare på FoU. Katarina.ekelof@regionhalland.se

 


Temadag Läkare den 11 oktober 2017

I höst är det åter dags för Temadag Läkare, en heldag för läkare i Region Halland. Temat för året är Läkekonst – läkemedel och läkande samtal. Medverkar gör Pia Dellson, Anders Hernborg, Herman Holm, Allan Linnér och Leif Swärd.

Så boka redan nu in den 11 oktober.

Mer information kommer framöver!

 


Doktorandträff

Den 25 april kl 15.00-17.30 är det dags för vårens doktorandträff, Denna gång är mötesplatsen FoU i Halmstad. Huvudtema är forskning med hjälp av registerdata. Personlig inbjudan skickas i dagarna ut till alla berörda.

 

Vid frågor kontakta:

Ann-Kristin.Karlsson@regionhalland.se


Besök Imperial College, SAHSU

 

För att utveckla samarbetet när det gäller "Geomapping", besökte personal från FoU Halland Imperial College i London och SAHSU (Small Arera Health Statistics Unit).

För ytterligare information klicka här SAHSU  


 

Externa kurser i samarbete med Gothia Forum och Region Skåne

Grundkurs i medicinteknisk utveckling ges via Gothia Forum i Göteborg den 31 maj.

För anmälan se följande länk: https://regionkalender.vgregion.se/regionkalender/main.nsf/0/D85083739F321180C1258096004E9B96?opendocument

 

GCP med inriktning på barn och ungdomsstudier ges via Gothia Forum i Göteborg den 5 maj.

För anmälan se följande länk: https://regionkalender.vgregion.se/regionkalender/main.nsf/0/E1A94DC8A106EA08C12580B50033736C?opendocument

 

GCP introduktionskurs ges via Region Skåne i Lund den 11-12 oktober. För anmälan se följande länk:

http://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/Framtid-och-utveckling-kalender/2017/introduktionskurs-inom-klinisk-lakemedelsprovning-20172/


Kontaktperson: Lönn Stefan RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD FOU

Publiceringsdatum: 2017-04-01