Föreningsbrev januari, 2019


Demokratiskjutsen – tillfällig satsning för att stärka demokratin

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 000 kr för att genomföra demokratiprojekt under 2019. Den nya satsningen kallas för demokratiskjutsen. Fram till 31 januari 2019 kan stödet sökas hos Umeå kommuns Föreningsbyrå.

Syftet med demokratiskjutsarna är att öka kunskapen om demokratiska processer, stärka demokratin och öka medborgarnas inflytande i olika samhällsfrågor.

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs i Umeå kommun.

Stödet ges till följande verksamhet:

- Kunskapshöjande aktiviteter kring demokratiska processer

- Kontaktskapande aktiviteter mellan beslutsfattare och medborgare.

- Aktiviteter som riktar sig till målgrupper som inte aktivt deltar i demokratiska processer

- Projekt och arrangemang som ökar samarbete och samverkan.

Vid fördelning av stödet prioriteras projekt som sker i samverkan mellan olika föreningar/aktörer. Bidraget går inte att söka för partipolitiska aktiviteter. 

Vilka som får bidragen beslutas av Föreningsbyrån. Handläggningstiden beräknas till fyra veckor från och med 31 januari.  

Sök stödet för via blankett för projektbidrag  

För mer information, kontakta Föreningsbyrån fritid.bidrag@umea.se


Nominera till rese- och kulturstipendium 2019

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Nu har du möjlighet att nominera de du tycker är värda att få lite extra uppskattning. Nomineringstiden är 1–28 februari.

Nominera till kultur- och resestipendiet 


Sök bidrag och arrangera på lovet

Nu finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna aktiviteter för barn och unga under sport- och påsklov. Arrangemangen ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå och vara kostnadsfria. Många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar.

• aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå
• det ska vara lätt att vara ny och delta, t.ex. genom drop-in eller prova-på verksamhet
• arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras
• du/ni som arrangerar gör det på fritiden
• verksamheten ska vara alkohol och drogfri

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Ansökningar om bidrag till sportlovet ska vara föreningsbyrån tillhanda senast den 12 februari och ansökningar om bidrag till påsklovet senast den 26 mars.

Läs mer om att ansöka


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari

Den 10 januari - 31 januari 2019 kan föreningar söka bygdemedel via e-tjänsten Min ansökan. Observera att ingen pappersansökan skall skickas in. Det finns en manual till e-tjänsten Min ansökan på länsstyrelsens hemsida, det är mycket viktigt att ni läser manualen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats  


Dags att söka kommunalt aktivitetsstöd

Den 25 februari är sista datum för att ansöka om aktivitetsbidrag för höstens aktiviteter. Aktivitetsbidrag ges till föreningar som bedriver barn och ungdomsaktiviteter.

För att få bidrag ska aktiviteterna registreras i ApN och sedan ska föreningen ansöka om bidrag genom att skicka in en periodrapport till kommunen. Det är bara rollen föreningsadministratör i ApN som kan skicka in periodrapporten.

Har du funderingar om ansökan och hur du gör för att skicka in periodrapporten? Läs mer och få instruktioner i manualen på nätet. Här finns också korta filmer som visar hur det går till att använda ApN.

Läs manualen för APN  


Är ni uppdaterade i föreningsregistret?

Har ni haft årsmöte? Glöm inte att ändra kontaktuppgifter i föreningsregistret. Alla föreningar ska logga in varje år för att ändra eller godkänna uppgifterna om föreningen.

Vi på Föreningsbyrån behöver ett register med aktuella uppgifter för att bidragsbesked, fakturor och information ska skickas till rätt person. Det är också viktigt att vi har rätt kontonummer för föreningar som får bidrag från kommunen. Föreningar som inte uppdaterat sina uppgifter på två år raderas ur registret.

Vi kommer inte heller att betala ut några bidrag förrän föreningen uppdaterat sina uppgifter i registret.


Ansök om Lokalbidrag för barn- och ungdomsverksamhet via ApN senast den 31 mars

Stödet är avsett att medverka till att tillgodose föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Lokalstöd kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet i. Dock gäller inte detta om lokalen är subventionerad av Umeå kommun.

Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (t ex vuxenverksamhet, uthyrning etc.) ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna ungdomsverksamheten. Stödets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska lokalkostnad.

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 januari
Finska kulturpotten
Bygdeavgiftsmedel (söks hos länsstyrelsen)

25 februari
Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar 
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar 
Stöd till politiska ungdomsförbund

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Handikappföreningar verksamhetsbidragEtniska föreningar verksamhetsbidrag

30 april
Stöd till samlingslokaler Stöd till skoterleder Stöd till fiskevårdande åtgärderFinska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid