September 2017 

FoU-dagen 30 november


”Från student till docent”

Den 30 november går årets FoU-dag av stapeln i Varberg. Dagen har som utgångspunkt att forskning ger ständig förbättring i vården för bättre hälsa. I linje med Region Halland hälso- och sjukvårdsstrategi så lägger vi extra fokus på forskningens värde för verksamheten.

 

Aktuella forskare föreläser utifrån denna utgångspunkt och en paneldebatt mellan forskare, chefer och politiker ger deltagarna nya reflektioner och kunskap utifrån dagens tema. Du kommer få möjligheter att ställa frågor under dagen och diskutera villkoren för lyckosam forskning.

 

Årets inspirationsföreläsare är den ständigt aktuella Agnes Wold.

 

Anmäl dig här  

 


Temadag läkare - 11 oktober


Årets tema är läkekonst. Förmiddagen vigs åt kritisk läkemedelsgranskning och sund läkemedelsanvändning, medan eftermiddagen inleds av den kände landslagsläkaren Leif Swärd. Därefter fördjupar vi oss i det läkande samtalet i svåra livssituationer. Eftermiddagen avslutas med läkaren som författare.

Anmäl dig här   


Etik och moral i samröre med läkemedelsindustrin


Seminarieserien som anordnas tillsammans med Läkemedelsenheten fördjupar sig i frågan kring det nödvändiga samarbetet mellan hälso- och sjukvård och läkemedelsindustrin. Hur kan vi balansera vår relation?

13 oktober i Halmstad

17 oktober i Kungsbacka

27 oktober i Varberg

Anmäl dig här


Doktorandträff: 26 oktober


FoU bjuder på nytt in till doktorandträff. Mötet äger rum den 26 oktober 2017 på Hallands sjukhus Varberg. Programmet är under utarbetning och personlig inbjudan skickas ut när det är klart.


Lunchseminarier inför disputation och halvtidskontroll

Kom och lyssna till en övning inför halvtidskontroll och disputation!

FoU bjuder in till lunch och seminarium för att sprida forskningsresultat i verksamheterna och lyfta fram den forskning som görs i Region Halland till alla medarbetare.

 

Anmäl dig här


7 november

7 december

8 december


 

Olga Calcagnile har undersökt de kliniska och hälsoekonomiska aspekterna av S100B (en biomarkör) vid initial handläggning av skallskador.

 

David Buchebner undersöker sambandet mellan lågt D-vitamin och risken för frakturer, allmän skörhet och dödlighet hos äldre kvinnor.

Carina Sjöbergs forskningsprojekt syftar till att öka kunskap och förståelse om hur en barncentrerad perioperativ vård kan utformas.


Halländsk forskning får nationellt pris


 

 

Det nyinstiftade priset delas ut av Region Östergötland och Linköpings universitet. Mottagare är Region Halland med samverkansprojektet Ambulant Bedömning, som leds av ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson, Anders Holmén FoU Halland och professor Kristina Ziegert Högskolan i Halmstad. Utdelningen skedde under konferensen Nationella samtal om ambulanssjukvården och den kommunala sjukvården som ägde rum i Linköping den 16 augusti 2017.


Forskningsmetodikkurs 30hp


 

 

 

Ny kurs startade 29 augusti med 27 deltagare.

 

För ytterligare information om kursen Klicka här  


Kliniska studier konferens i Stockholm


Årets konferens i Kliniska studier fokuserade på Framtidens forskning.

Hur ser vårt team ut? Vilka metoder och verktyg kommer vi att använda? Och vilka är morgondagens patienter?

"Dagens forskning är morgondagens vård.

Dagens utbildning är morgondagens personal."

 

Nodföreståndarna i kliniska studier Sverige är rörande överens om att vi tillsammans kan skapa en bättre infrastruktur för kliniska studier för att möjliggöra den kliniska patientnära forskningen.

Presentationerna från dagarna finns nu här  .  

 

Barnets hälsa och tillväxt i fokus!


 

 

Torsdagen den 21 september bjöd tillväxtprojektet in till konferens i Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad.

 

Mer än 170 deltagare fick ta del av nya forskningsrön från Tillväxtprojektet.

 

Du som inte hade möjlighet att närvara kan streama konferensen i efterhand genom att  Klicka här. 

 

Utbildningar under hösten


GCP-utbildning 24 oktober

Ska du jobba med kliniska studier eller är nyfiken på att jobba med kliniska studier framöver?

Passa på att uppdatera dig på de regler och riktlinjer som gäller i samband med genomförande av kliniska studier.

Karin Boo från Gothia Forum går igenom de internationella och nationella riktlinjer som vi har att förhålla oss till och vi passar även på att under dagen gå igenom de rutiner vi har i Region Halland när vi arbetar med kliniska studier.

 

Anmäl dig här


Externa kurser i samarbete med Gothia Forum och Region Skåne


GCP fortsättningskurs ges via Gothia Forum i Göteborg den 23 november. Anmäl dig här  

 

GCP introduktionskurs ges via Region Skåne i Lund den 11-12 oktober. Anmäl dig här  

 

Gothia Forum anordnar en seminarieserie i klinisk forskning med allt från registerstudier och hälsoekonomiska analyser till powerberäkning. Anmäl dig här till seminarierna som är kostnadsfria.

 

Gothia Forum anordnar en seminarieserie kring biobanking med allt från seminarier kring etikprövning, personuppgiftslagen och informationshantering vid biobanking. Anmäl dig här till seminarierna som är kostnadsfria.


Kontaktperson: Lönn Stefan RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD FOU

Publiceringsdatum: 2017-04-01