Föreningsbrev 5, 2018


Nytt om behandling av era personuppgifter

Från den 25 maj så träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Därför behöver vi informera dig om att vi fortsättningsvis kommer att spara och behandla privatpersoners och medlemmar i föreningars personuppgifter hos Föreningsbyrån på Fritid. Personuppgifter som sparas kan vara för- och efternamn, personnummer, mobilnummer, adress och mailadress.

Syftet med en sådan behandling är att bland annat kunna:

- behandla föreningars ansökan om att finnas i kommunens föreningsregister

- handlägga bidragsansökningar, utifrån Umeå kommun fritidsnämnds bidragsregler.

- handlägga lotteritillstånd

- hantera bokning och fakturering av lokaler och anläggningar

- skicka ut information via föreningsbrevet

- Vi använder också uppgifterna för uppföljning av fritidsnämndens mål, statistik och arkiv ändamål. Statistiken går inte att koppla till en person.

Föreningsbyrån kommer via föreningsregistret att skicka ut specifik information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med att föreningar söker aktivitetsstöd. Samt vilken information föreningarna måste informera sina medlemmar om.

I samband med bidragsansökningar via webben kommer det i varje blankett finnas information om Fritids behandling av personuppgifter.

Så får du föreningsbrevet efter 25 maj
Om du står som kontaktperson i någon av våra föreningar i föreningsregistret så kommer du att fortsätta få brevet som vanligt, som vi nämner ovan i texten. Anledningen är att vi fortsättningsvis behöver kunna informera dig om sådant som påverkar er förening.

Om du blivit prenumerant genom att lämna din mejladress hos oss via vår webbsida så kommer du att behöva anmäla dig på nytt och godkänna att du samtycker till att din mejladress lagras på vår webbsida för utskick av Föreningsbrevet. Du kommer att få ett särskilt utskick om detta.

Läsning om hur GDPR påverkar er förening  
För er förening vill vi återigen tipsa om läsning som hjälper din förening behöver göra i samband med att dataskyddsförordningen inför 25 maj 2018.

Fram till dess tipsar vi om följande läsning om GDPR och vad det kan innebära för er förening:

Personuppgiftshantering för föreningar, material från Riksidrottsförbundet som beskriver personuppgiftshantering för föreningar

Dataskyddsförordningen/GDPR , kort film framtagen av Sundsvalls kommun

Dataskyddsreformen information från datainspektionen.se  

Vad är GDPR? artikel från laget.se


Förändrad tidsplan för bidragsutredningen

Ett stort tack till alla föreningar som lämnat synpunkter på förslaget till nya bidragsregler för Umeå kommun som arbetats fram av en extern utredare. Era synpunkter är mycket värdefulla så att det i slutet av denna förändringsprocess finns bra lösningar på stöd till föreningslivet i Umeå kommun.

Beslut är nu fattat om att förändra tidsplanen då längre bearbetning av materialet samt dialog med politik och föreningsliv behövs. Genom att förlänga tidsplanen skapas förutsättningar för ännu mer genomarbetade bidragsregler. Detta betyder att tidsplanen stämmer ännu bättre överens med införandet av ett nytt systemstöd för bidragshantering som just nu utvecklas via Sveriges kommuner och landsting (SKL) där cirka 200 kommuner deltar i utvecklingen av en ny systemlösning för bidrag och lokalbokning. Detta betyder också att föreningslivet får en längre tid för anpassning av de nya reglerna och att det finns bättre förutsättningar för dialog kopplat till kommunens budgetprocess.

Den förändrade tidsplanen innebär att fortsatt bearbetning och dialog sker under höstterminen 2018 och att ett färdigt förslag finns framtaget i början av 2019 då det fattas beslut i Kommunfullmäktige under första kvartalet 2019 som innebär att förändringarna börjar gälla 1 januari 2020. Det betyder att nuvarande bidragsregler fortsätter gälla under 2019.


Missa inte sista ansökningstid för arrangemang i våra anläggningar

Glöm inte att sista dag för att söka tid för arrangemang i våra anläggningar är 15 juni.

Skicka ett mejl till fritid.bokning@umea.se med alla uppgifter om arrangemanget, som önskad lokal, datum, klockslag och kontaktperson.


Informera barn och unga om era evenemang på www.umea.se/handerpalovet

Har din förening öppna aktiviteter för barn och unga under sommarlovet? I så fall kan ni synliggöra det genom att lägga upp era evenemang på www.umea.se/handerpalovet.

I år har kalendern snyggats till och fått bättre funktionalitet. Som besökare på sidan kan du direkt se om evenemangen är gratis att besöka. Du kan även sortera på dag, vecka och månad, men även på typ av evenemang och var de sker på en karta.

Förra sommaren hade vi ett stort antal besökare på webbsidan. Vi skapade intresse främst via Händer på lovet-kortet som går ut till alla grundskoleelever, men även genom att annonsera på facebook och instagram för att nå vårdnadshavare. Samma koncept kör vi i år.

Se hela utbudet på www.umea.se/handerpalovet

Läs mer om hur du gör för att lägga upp ett evenemang i lovkalendern  


Boka Hemgårdens bad

Alla föreningar i Umeå har möjlighet att boka Hemgårdens bad. Badet är anpassat för personer med funktionsnedsättning så vi prioriterar grupper med särskilda behov. Bassängen är 16x7 m, 1,25–1,86 m djup och vattnet är 33 grader varmt. Hjälpmedel för att ta sig ned i vattnet finns.

Hemgårdens bad kan bokas vardagar kl. 16–21. Från och med i höst kan ni också boka Hemgården på helger: lördagar kl. 10–14 och söndagar kl. 15–19.

Besök oss gärna om ni är intresserade av en visning. Kontakta oss på mejl hemgardenbad@umea.se eller telefon 090-16 21 59.

För att boka, kontakta Lokalbokningen på mejl fritid.bokning@umea.se eller telefon  090-16 18 55.

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv

 


Snacka aktiv fritid och idrott för nybörjare med Fritidsbanken och Parasport Västerbotten

Tisdag 29 maj bjuder Fritidsbanken in till middagspizza i samband med snack om aktiv fritid och idrott för nybörjare. Träffen riktar sig till idrottsföreningar eller andra aktörer med parasport på agendan.

Anmälan är ett måste för att rätt mängd av pizza. Anmäl dig till vasterbotten@parasport.se eller via sms till 070-528 05 43. Senast 28 maj.

Träffen äger rum på tisdag 29 maj, kl 17.30–19.30, Idrottens hus Umeå, Kungsgatan 89 (stora vita huset).

Om Fritidsbanken
Fritidsbanken är ett ”bibliotek” fast med sport– och fritidsprylar. Här kan du låna utrustning gratis för en aktiv fritid. Utlåningstiden är 14 dagar.

 


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid