Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 1, mars 2017

 


År 2016 var ett bra samverkansår!

Under 2016 har det totalt gjorts 1077 st uppdrag inom Samverkande sjukvård.

 • Färgelanda kommun har som åttonde kommun gått med i Samverkande sjukvård under året
 • Mobila vårdteamet firade ett år i Uddevalla i september. Teamet har unnder 2016 gjort 2641 st hembesök
 • Visit day genomfördes i oktober i Trollhättan
 • Med gps-positionering av hemsjukvårdssköterskor förbättrar vi IVPA-uppdragen

 Verksamhetsberättelse Samverkande sjukvård 2016

Verksamhetsberättelse Mobila vårdteamet i Uddevalla 2016

www.samverkandesjukvard.se

Orust med i Samverkande sjukvård

Utbildning i nya behandlingsriktlinjer

Den 3 april går Orust kommun med i Samverkande sjukvård och börjar utföra samverkansuppdrag.

 • Utbildnings- och faciliteringsdagar för sjuksköterskor inom hemsjukvården och ambulansen på Orust under mars månad.
 • Riskanalys avklarad.
 • Presskonferens måndagen den 3 april.

Enligt den nya utbildningsstrategi som gäller för 2017 utbildar kommunerna själva sina medarbetare i tex triagering enligt RETTS och D-HLR.

 • Utbildning i behandlingsriktlinjer ansvarar Samverkande sjukvård fortsatt för.
 • Utbildning i behandlingsriktlinjer 4 gånger / år
 • Nya medarbetare kan bokas in på utbildningstillfällena
 • Första utbildningstillfället var 7 februari 2017

GPS-positionering

 • Vi är med och driver utvecklingen av en applikation som ska underlätta för operatörer på SOS Alarm.
 • Visar var kommunens sjuksköterskor befinner sig
 • Enklare att avgöra tidsvinst vid IVPA
 • Enklare för kommunens sjuksköterskor att ange om de är tillgängliga eller inte för uppdrag samt att statusrapportera sig när de är framme hos patienten.
 • Mätbara insatstider

 

Projektet startade den 20 mars i skarpt läge. Samtliga kommuner har nu fått utbildning i den nya applikationen.

Studiebesök

Den 12 april kommer en grupp med projektledare från Skaraborg till Uddevalla för att höra mer om Samverkande sjukvård. I Skaraborg arbetar man sedan 10 år tillbaka med mobil närvård. Nu vill de komplettera deras befintliga modell med guldkorn från Samverkande sjukvård.

Fler studiebesök
Den 27 januari kom en delegation från ambulansverksamheten på Södra Älvsborgs sjukhus till Uddevalla och Samverkande sjukvård. Efter en heldag hos oss återvände de hem, fulla av inspiration och fast beslutna att starta liknande samverkan i sin del av regionen.


Mobil närvård i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen har beslutat om breddinförande av mobil närvård i hela regionen.

 • Ansökningar för att få regionalt stöd för Mobil Närvård 2017 har gjorts för hela Fyrbodal.
 • Vårdsamverkan Fyrbodal beviljades totalt
  15 400 000 kr.
 • Medlen avser utveckling av den nära vården för sjukva äldre med sammansatt vårdbehov (enligt modellen Mobil närvård Västra Götalandsregionen). Utvecklingen sker i samarbete med vårdcentraler, länssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård inom vårdsamverkansområde Fyrbodal.
 • Samverkande sjukvård fått i uppdrag från Vårdsamverkan Fyrbodal att projektleda och stötta satsningarna inom mobil närvård i vårt område.

Mobila vårdteamet i Uddevalla startade i september 2015. I mitten av januari 2017 startade Mobila vårdteamet på Orust (se bild till höger). Förstärkt hemsjukvårdsläkare är på väg att införas i norra Bohuslän, Dalsland och i Lilla Edet. Trollhättan och Vänersborg arbetar för att samordna kring varsin projektansökan innan sommaren 2017.

Läs mer om införandet av Mobil närvård i Fyrbodal  

 


Assistansuppdrag från MÄVA och Hemtjänst – nytt för 2017

Socialcheferna i de kommuner som är med i Samverkande sjukvård har beslutat att uppdragsformen ”Assistansuppdrag från hemtjänst till kommunens sjuksköterska” ska införas i samtliga kommuner.

Lathundar assistansuppdrag

Under 2016 har samverkansformen testats som pilot i Färgelanda och Sotenäs med mycket positivt resultat.

Uppdragsformen ”Assistansuppdrag från MÄVA” har tidigare inte använts men i grundavtalet står det att MÄVA kan ge uppdrag. Förtydligande kring uppdragsformen:

Tanken är att underlätta för inskrivningssjuksköterskan på MÄVA vid samtal från en pärm-patient när det är oklart om patienten behöver komma in till avdelningen. Inskrivningssjuksköterskan på MÄVA kan då be

 • sjuksköterska i hemsjukvård
 • sjuksköterska i ambulans

att åka hem till patienten och ta parametrar som underlättar bedömningen.


SOS-alarms utbildningsdagar

SPF-seniorernas inspirationsdag

Under januari och februari har Samverkande sjukvårds projektledare deltagit på SOS Alarms utvecklingsdagar för medarbetare. Många intressanta diskussioner har förts och det finns ett stort intresse från medarbetarna på SOS Alarm för det sätt vi samverkar på inom Fyrbodal. SOS-Alarm önskar vara med på auskultationsprogrammet. Mer info om utbytet mellan sjuksköterskor på olika verksamheter kommer att uppdateras på www.samverkandesjukvard.se framöver.

21 februari arrangerade SPF-seniorerna i Västra Götalandsregionen en inspirationsdag på Ljungskile Folkhögskola. Samverkande sjukvård och Mobila vårdteamet i Uddevalla var inbjudna som talare tillsammans med SKL och 1177 Vårdguiden på telefon.


Mobila vårdteamet i Uddevalla till mässa

Vitalis

Mobila vårdteamet i Uddevalla har bjudits in som talare på Vitalis den 27 april i Göteborg. Vitalis är en konferens och utställning inom eHälsoområdet där 3500 deltagare från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi möts för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg och hur visioner blir verklighet.


Mer samverkan med 1177 Vårdguiden

Under året görs satsningar inom 1177 Vårdguiden på telefon för att öka kännedomen om 1177-uppdraget. En del i detta är att Samverkande sjukvårds projektledare medverkar vid 1177 Vårdguidens arbetsplatsträffar och informerar och diskuterar uppdragsformen med sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden. Coacherna från 1177 Vårdguiden har också informerat och visat coacher från övriga verksamheter hur 1177 Vårdguidens beslutsstöd fungerar för att öka kännedomen om hur 1177 Vårdguiden arbetar.


Öckerö intresserade av vårt koncept

På Öckerö gör sjuksköterskor inom hemsjukvården IVPA-uppdrag sedan några år tillbaka. Nu vill de starta upp med hela samverkanskonceptet och den 8 februari var Samverkande sjukvårds projektledare och NU-sjukvårdens ambulansöverläkare inbjudna till socialnämndens möte på Öckerö för att berätta om hur samverkan mellan vårdgivarna sker i vårt område.