Föreningsbrev 1, 2018


Ändringar i regler kring aktivitetsstöd

På grund av den nya dataskyddslagen (GDPR) så görs vissa ändringar i regelverket kring aktivitetsbidraget. Detta innebär att kommunen ser över sin personuppgiftshantering i stort.

Ändringar i reglerna är från 1 januari 2018:

• Regeln om att rapportera inom 28 dagar tas bort

• För att kunna göra kontroller vid utbetalning av bidrag så behöver föreningen spara sina personuppgifter i APN (Aktivitetskort på nätet) minst 14 månader efter avslutad ansökningsperiod.

• Bidrag till personer med funktionsnedsättningar över 20 år tas bort. Föreningar kan istället söka inkluderingsbidrag.

• Föreningsbyrån kan besluta om undantag från kravet att rapportera i APN när det inte bedöms vara lämpligt.

• Föreningen behöver skriva avtal med Umeå kommun för att få nyttja systemet APN.

Mer information gällande avtal (sista punkten) kommer i ett separat utskick till berörda föreningar.


Personalförändringar på Föreningsbyrån

Fredrik Röst ny fritidskonsulent med fokus på IT-samordning och digital utveckling
Från den 5 februari tar Fredrik Röst över tjänsten som fritidskonsulent, IT och digital utveckling på Fritid. Idag arbetar Fredrik Röst på lokalbokningen på Föreningsbyrån.

Wilmer Prentius, som idag har tjänsten, tar tjänstledigt för att påbörja forskarutbildning inom skoglig tillväxt på SLU.

–Jag vill passa på och tacka alla föreningsledare och övriga som jag haft kontakt med via bokningen för ett gott samarbete. Nästa gång vi hörs gör vi det i ett annat sammanhang, säger Fredrik Röst.

Gun-Marie Johansson ny som administrativt stöd
Förra veckan gjorde Gun-Marie Johansson sin första dag på Föreningsbyrån som administrativt stöd. Hon kommer att finnas på plats på Föreningsbyrån tisdagar–fredagar.

Gun-Marie har arbetat på Fritid unga bland annat som ungdomskonsulent på fritidsgårdar i Umeå i 37 år. Nu senast på Hartvigsgården. Hon kommer att fortsätta arbeta på Hartvigsgården på måndagar med administrativa uppgifter samt med Måndagsgruppen som är en riktad verksamhet till unga med aspergers syndrom.

Kontakt

Användarfrågor, APN: 090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett mejl till apn@umea.se

Systemfrågor, APN: Fredrik Röst, fredrik.rost@umea.se , 090-16 16 57.

Frågor om bidrag eller regelverk: fritid.bidrag@umea.se

Har du lokalbehov eller behöver hjälp med tider och tillträde så kontakta lokalbokningen via mejl fritid.bokning@umea.se

Dags för årsmöte

Har ni funderat på hur ni ska göra årsmötet tillgängligt för de allra yngsta? I höstas ordnade föreningsbyrån en utbildning tillsammans med Förbundet Vi Unga. De har arbetat med att ta fram verktyg som gör skillnad för de yngsta medlemmarna i föreningen. Målet är att skapa roligare och mer rättvisa årsmöten - för alla. Alla som inte hade möjlighet att vara med på utbildningen kan kolla in materialbanken för konkreta verktyg.

Vinn en bok med bästa tips
På föreningsbyrån har vi tre metodböcker som tagits fram i projektet. Boken heter ”Maxa mötet - från ett måste till en möjlighet”. Vi skänker nu bort dessa böcker. Skicka ett mejl till oss med ditt bästa tips för ett bra årsmöte så kanske du blir den som får en.

Skicka ditt tips till fritid.bidrag@umea.se eller lämna en kommentar på www.facebook.com/foreningsbyran

Verktyg för roligare och mer rättvisa verktyg i materialbanken


Parkeringar i närheten av Umeå Energi Arena

Vid matcher och större arrangemang har det ibland varit svårt att hitta en parkeringsplats. För att underlätta för besökare har vi tagit fram en karta över parkeringsplatser i närheten.

Se karta över parkeringsplatser i anslutning till Umeå energi arena


Nominera till rese- och kulturstipendium 2018

Varje år delar Kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur.

Nu har du möjlighet att nominera de du tycker är värda att få lite extra uppskattning.

Nomineringstiden är 1–28 februari.

Nominera till kultur- och resestipendiet  


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun

Hae tukea suomalaisesta kulttuuripotista

31. tammikuuta on viimeinen päivä jolloin aatteelliset yhdistykset voivat hakea tukea suomalaisesta kulttuuripotista. Tämä tuki on tarkoitettu sellaisiin toimintoihin, jotka edistävät suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria, erityisesti lapsia ajatellen.

Kulttuuripotista
Uumajan kunta on suomen ja saamen kielten hallintoaluekunta. Kunta saa vuosittain valtion tukea tehdäkseen työtä kansallisten vähemmistöjen kanssa.

Kuka voi hakea?
Aattelliset yhdistykset, joilla on toimipaikka Uumajan kunnassa ja jotka ovat rekisteröity kunnan yhdistysrekisteriin, voivat hakea tukea kulttuuripotista.

Lue enemmän kulttuuripotista ja löydä hakemuksen linkki www.umea.se/kulturpotten

Sök bidrag ur finska kulturpotten

31 januari är sista dagen för ideella föreningar att ansöka om bidrag från den finska kulturpotten. Bidraget ska gå till aktiviteter som främjar det finländska språket och finsk kultur, särskilt med fokus på barn.

Om kulturpotten
Umeå kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Årligen får kommunen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna.

Vilka kan söka?
Ideella föreningar med säte i Umeå kommun, som är registrerade i kommunens föreningsregister, kan söka bidrag ur kulturpotten.

Läs mer om kulturpotten och hitta länk till ansökan på www.umea.se/kulturpotten


Nu är det dags att söka bidrag för aktiviteter under sportlovet

• Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå

• verksamheten ska vara alkohol och drogfri• du/ni som arrangerar gör det på fritiden

• arrangemanget ska vara öppet för alla och marknadsföras

• ersättning ges för kostnader i samband med aktiviteterna som t.ex. lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring m.m.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan.

Glöm sedan inte att marknadsföra
Lägg in era öppna sportlovsaktiviteter i den kommungemensamma kalendern på www.umea.se/handerpalovet. Kommunen samarbetar med evenemangskalendern "Allt om Västerbotten". Du bidrar med tips till lovkalendern via www.alltomvasterbotten.se Det kan vara ett bra sätt att nå ut till nya målgrupper. Vi kommer att marknadsföra den gemensamma kalendern på olika sätt.

Gör er ansökan senast 18 februari

Läs mer om hur du lägger in arrangemang så de syns i lovkalendern

För frågor kontakta sara.nordstrom@umea.se  

 


Dags att söka kommunalt aktivitetsstöd

Den 25 februari är sista datum för att ansöka om aktivitetsbidrag för höstens aktiviteter. Aktivitetsbidrag ges till föreningar som bedriver barn och ungdomsaktiviteter.

För att få bidrag ska aktiviteterna registreras i ApN och sedan ska föreningen ansöka om bidrag genom att skicka in en periodrapport till kommunen. Det är bara rollen föreningsadministratör i ApN som kan skicka in periodrapporten.

Har du funderingar om ansökan och hur du gör för att skicka in periodrapporten? Läs mer och få instruktioner i manualen på nätet. Här finns också korta filmer som visar hur det går till att använda ApN.

Läs manualen för APN  


Garderob och publikvärdskap Väven

Kultur, Umeå kommun söker nu efter föreningar som vill arbeta som garderobiärer och publikvärdar i samband med olika arrangemang på Vävenscenen. Arbetet kommer att fördelas på tre föreningar som åtar sig att arbeta under minst tjugo arrangemang per år. Föreningen kan om den önskar åta sig fler pass än 20 om möjligheten uppstår.

Krav: Föreningen ska kunna åta sig tjugo arrangemang per år. Fyra av dessa ska kunna vara arrangemang med stående publik, vilket innebär att de som arbetar för föreningen vid dessa tillfällen ska vara minst 18 år. Föreningen ska vid arrangemang med sittande publik alltid kunna bistå med 6 personer. Föreningen ska vid arrangemang med stående publik alltid kunna bistå med 8 personer.

Meriterade: Det är i första hand meriterade om föreningen har tidigare erfarenhet av att ha hand om garderob vid arrangemang.

I andra hand är erfarenhet av andra typer av värdskap under större arrangemang meriterande, till exempel arbete som parkeringsvakt, publikvärdar m.m.

Ersättning: Förening får en ersättning för arrangemang med sittande publik med 2000 kr Förening får en ersättning för arrangemang med stående publik med 4000 kr

Kultur, Umeå kommun garanterar att föreningen ges arbete vid minst 20 arrangemang per år om föreningen kan uppfylla kraven på antal medarbetare samt särskild åldersgräns då det krävs.

Ansökan ska gå via mejl till bokning.vaven@umea.se senast  14 februari 2018.

Vid frågor kontakta Maria Häggström, Umeå kommun, kultur på 072-575 08 49

Kom ihåg att besvara önskemålen ovan i ansökan.

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 januari
Finska kulturpotten
Bygdeavgiftsmedel (söks hos länsstyrelsen)

25 februari
Aktivitetsbidrag till allmänna ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar

1 mars
Stöd till pensionärsföreningar
Stöd till politiska ungdomsförbund

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet
(OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Handikappföreningar verksamhetsbidrag
Etniska föreningar verksamhetsbidrag

30 april
Stöd till samlingslokaler
Stöd till skoterleder
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

  • Projektstöd Ungdom
  • Projektstöd Mångfald
  • Projektstöd Folkhälsa
  • Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
  • Internationellt ungdomsutbyte
  • Inkluderingsstöd
  • Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Hur ansöker du?

Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter.

Vilka bidragsregler gäller?

Läs mer om vilka bidragsregler som gäller.

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Köp biljetter till Umeå idrottsgala 22 februari

Den 22 februari är det dags för Umeå idrottsgala på Universum. Under kvällen hyllas Umeå som idrottsstad men framförallt människorna bakom. Under kvällen delas både idrottsgalans och fritidsnämndens stipendier ut. För er som är medlem i en idrottsförening är biljettpriset reducerat till 495 kr.

Läs mer om Umeå idrottsgala


Ansök om Bygdeavgiftsmedel senast 31 januari 2018

Sök bygdeavgiftsmedel hos Länsstyrelsen.

Stöd kan sökas till:

- byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt

- handikappanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt

- miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt

- större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt

Verksamheter som främjar barn- och ungdomars samt funktionsnedsatta personers situation ska prioriteras.

Läs mer och gör ansökan på länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/


Lokal utveckling av Umeå landsbygd

En kväll där landsbygdens många aktörer kan dela med sig och tillsammans diskutera en fortsatt hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Under kvällen uppmärksammas lokala initiativ och aktiviteter samtidigt som lokala grupper och intresserade kan inspireras av varandra och diskutera med kommunen, Länsstyrelsen och Biofuelregion om exempelvis möjligheter till stöd och bidrag, projekt och laddinfrastruktur till elfordon.

Under kvällen finns det även möjlighet att diskutera utställningsversio­nen av översiktsplanedelen för landsbygden och remissversionen av Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Tyck till om dessa dokument fram till den 26 januari 2018 (översiktsplan) respektive den 25 februari 2018 (program).

När: Torsdag 25 januari 2018 klockan 18–20

Var: Restaurang Översten, Stadshusområdet, Skolgatan 31A

Kontakt: Annika Myrén,  annika.myren@umea.se , 090-16 12 45, 070-388 49 66.

Läs mer på www.umea.se/landsbygd och www.umea.se/oversiktsplan

 


Vad gäller för extratjänster? - informationstillfälle med Arbetsförmedlingen

Jobbar du inom ideell förening? Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid? Vi kan erbjuda dig ekonomiskt stöd för anställning av nyanlända eller personer som sedan länge har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.

Kom på informationstillfälle 30 januari på Arbetsförmedlingen

Målgrupp för inbjudan är arbetsgivare inom:

- Kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativ till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter

- Ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar

- Registrerade trossamfund

- Idella föreningar med social hjälpverksamhet

- Verksamhet avseende omsorg av barn och unga

Anmäl dig till informationstillfället


Nominera till Umeå Föreningsråd

Umeå Föreningsråd är en paraplyorganisation för föreningar i Umeå. Föreningsrådet är en fristående organisation från Umeå kommun och medlemskap är frivilligt för föreningar.

Valberedningen för Umeå Föreningsråd söker eldsjälar som vill arbeta för att utveckla det gemensamma föreningslivet i Umeå kommun. Det handlar bland annat om att öka dialogen och samverkan med politiker och tjänstepersoner inom Umeå kommuns organisation. Men också om att tillsammans i styrelsen vara lyhörd och skapa delaktighet för att försöka ta tillvara föreningars intressen.

Är du eldsjälen, eller har du förslag på personer med olika erfarenheter och kompetenser?

Hör av dig senast 18 februari 2018 till ann-marie.lindgren@blabandet.se

 


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid