Föreningsbrev 8 - 2017


Anmäl dig till Umegration senast 8 oktober

Nu är anmälan öppen för Umegration som går av stapeln 12 oktober, kl 13.00 – 16.30 på Väven. Forumet erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte, nätverksskapande mingel och inspirerande föreläsare.

På programmet:

Anna Danielsson, särskild sakkunnig inom integration, Länsstyrelsen Västerbotten hälsar välkommen till Umegration.

Ideellt arbete – ett kravfyllt men nödvändigt bidrag till samhällsförändring? Åsa Gustafson, lektor Sociologiska institutionen, Umeå universtitet.

Ett flertal föreningar och andra aktörer visar på goda exempel på temat språk, kultur och integration.

Se detaljerat program och gör din anmälan på www.umea.se/umegration


#GeBortTillSport levererade 2644,7 kg utrustning till Fritidsbanken

Totalt i Sverige samlades det in hela 29 ton sport- och fritidsprylar. I Umeå stannade vågen på smått otroliga 2644,7 kg vilket innebär att Umeåborna stod för imponerande 9,1 % av all insamlad utrustning i hela Sverige.

Detta material kommer nu att ligga till grund för öppningen av Fritidsbanken under vintern. Fritidsbanken kommer att driftas av Västerbottens idrottsförbund.

Läs mer:

Fritidsbanken.se

www.tv4.se/geborttillsport  

 


Föreningsdag på Ersängsskolan i syfte att väcka engagemang

Den 25 augusti genomfördes en lyckad föreningsdag på Ersängsskolan i Umeå. Syftet med dagen var att inspirera unga och visa på vilka möjligheter som finns för att påverka, skapa, förändra och vara delaktiga i samhället. Alla elever på högstadiet fick träffa olika ungdomsföreningar och prova-på olika aktiviteter som Iaido, dans, kreativt skapande, låtskrivarworkshop m.m. De fick också lyssna på unga personer som berättade om sitt engagemang i sina föreningar. Ett lokalt exempel var Martina Gabara från Nördar i Norr som berättade om hur de utvecklat arrangemanget Nerdcon till att locka upp till 400 ungdomar att delta.  

Några elever sade följande saker om dagen

”Aktiviteten låtskrivarworkshop var mycket inspirerande, skriver själv låtar så jag fick många bra råd”

”Det var roligt och spännande med alla saker, jag kommer att börja med nåt utav det"

Föreningsdagen var ett samarbete mellan Ersängsskolan, lokala ungdomsföreningar och fritid, Umeå kommun.


Sök bidrag för arrangemang och aktiviteter under höstlovet

Nu är det dags att söka bidrag för aktiviteter för barn och unga på höstlovet.

 • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i Umeå
 • verksamheten ska vara alkohol och drogfri
 • du/ni som arrangerar gör det på fritiden
 • arrangemanget ska vara öppet för alla och marknadsföras
 • ersättning ges för kostnader i samband med aktiviteterna som t.ex. lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring m.m.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, m.m. Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan.

Gör er ansökan  

För frågor kontakta sara.nordstrom@umea.se  


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Saknar ni er utbetalning av det lokala aktivitetsstödet?

Vi har påbörjat utbetalningarna av aktivitetsstödet. En del av er har redan fått er utbetalning. Saknar din förening sitt bidrag beror det mest troligt på att ni inte har uppdaterat era uppgifter i Umeå kommuns föreningsregister.

Administrera uppgifter

Saknar ni inloggningsuppgifter till föreningsregistret går det bra att höra av sig till ida.odeblom@umea.se (idrottsföreningar)  sara.nordstrom@umea.se (övriga föreningar).


Driftstöd till föreningar med egna idrottsanläggningar

För att kunna erbjuda alla som bor i Umeå kommun ett stort urval av olika anläggningar för idrott och friluftsliv stöttar vi föreningar som äger egna anläggningar. Föreningar som hyr eller lånar ut anläggningen till andra intresserade föreningar, organisationer, grupper och privatpersoner kan få hjälp med skötsel- och driftskostnader.

Sista ansökansdag är 31 oktober.

Läs mer om hur du ansöker, bidragsregler och kontaktuppgifter


Ansök om investeringsbidrag

För att få stöd till utveckling av föreningsägda anläggningar och lokaler kan föreningar söka investeringsbidrag för att bygga och reparera lokaler och anläggningar. Bidraget används till att öka användningen av lokaler, öka tillgängligheten och förändringar som innebär miljöförbättringar och energisparåtgärder.

Sista ansökningsdag 31 oktober.

Läs mer om hur du ansöker, bidragsregler och kontaktuppgifter  


Verksamhetsbidrag till föreningar med social verksamhet

Nu kan föreningar som planerar att driva social verksamhet under 2018 söka bidrag. Syftet med bidraget är att förebygga sociala problem, stödja socialt utsatta grupper eller människor och motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet.  Det går att söka bidrag för verksamhet som kompletterar socialtjänstens insatser och för verksamhet som förhindrar och förebygger att personer behöver söka socialtjänstens bistånd. Beslut om bidrag fattas av individ och familjenämnden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Läs mer om bidraget i "Umeå kommun stöd till föreningslivet"

Ansök om bidrag


Sök bidrag till Social förebyggande insatser (SOFI)

Många barn och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur-och fritidsaktiviteter utan har också en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. Föreningar är viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor. Nu kan föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser söka bidrag. Stöd ges till verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer som visar tecken på en tilltagande social problematik och därmed riskerar sin egen hälsa och utveckling.

Läs mer om bidraget i "Umeå kommuns stöd till föreningslivet"  

Gör din ansökan

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

Höstens ansökningstider:

 • Finska kulturpotten
  30 september
 • Miljöskjutsen
  15 oktober
 • Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
  31 oktober
 • Investeringsstöd
  31 oktober
 • Stöd till social verksamhet
  31 oktober
 • Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar
  31 oktober
 • Stöd till orienteringskartor
  1 december

Löpande:

 • Projektstöd Ungdom
 • Projektstöd Mångfald
 • Projektstöd Folkhälsa
 • Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
 • Internationellt ungdomsutbyte
 • Inkluderingsstöd
 • Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Hur ansöker du?

Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter.

Vilka bidragsregler gäller?

Läs mer om vilka bidragsregler som gäller.

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Sök bidraget Miljöskjutsen

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under 2017 och 2018. Det nya bidraget kallas för miljöskjutsen. Fram till 15 oktober finns fem miljöskjutsar att söka hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

 

Läs mer på www.greenumea.se/miljoskjutsen  


Erbjudande till föreningar om att medverka på Tubecon

Som förening i Umeå kommun har ni möjligheten att kostnadsfritt delta under Tubecon i syfte att få nya medlemmar till er förening, exempelvis genom att arrangera prova på-aktivitet.

Tubecon arrangeras lördagen den 25 november (kl 12.00 - 19.00) på Nolia, Umeå!

På Tubecon träffar du några av landets största stjärnor på sociala medier, lyssna på spännande paneler, se färgsprakande uppträdanden och delta i fartfyllda aktiviteter.

Intresseanmälan för att delta görs till  gunnar@tubecon.se senast söndagen den 29 oktober.

För mer information kontakta Gunnar Svensson på telefon: 070-796 13 97.


Women in sport + Adventure, 28 - 29 september

WS+A är en årlig mötesplats som syftar till att stödja, stärka och uppmuntra kvinnors deltagande i idrott och äventyrssport.

 

Läs mer och boka din biljett på www.womeninsportandadventure.se  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid