Skriv ut

Hej! Med vårt nyhetsbrev vill vi lyfta fram värdeskapande innovationer inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vi tycker också att det är viktigt att berätta om goda exempel på samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård.

 

I flera av artiklarna skriver vi om fördelarna med tjänstedesignmetodik. Det handlar om att utgå från behov hos patienter, närstående och vårdpersonal. Titta gärna på videon med Björn så får du en utförligare förklaring. Tveka inte att kontakta oss på Innovationsplattformen om du vill veta mer om hur metodiken kan bidra till en en positiv utveckling av hälso- och sjukvården.

 

Trevlig läsning!

Lina Strand Backman
Enhetschef, Innovationsplattformen i VGR


Nytt samarbete sätter föräldrar och förlossningspersonal i fokus

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen får ett tillskott på 308 miljoner kronor under 2018. Pengarna ska bland annat användas till att utöka personalen och förstärka eftervården för kvinnor som har fött barn. Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett arbete som sätter förlossningspersonal och nyblivna mammor i fokus. Med hjälp av tjänstedesignmetodik vill man få en bättre förståelse för de behov som finns före, under och efter förlossning. Behoven ska ligga till grund för utvecklingen nya innovativa lösningar som kan skapa trygghet för föräldrar och personal.

Läs mer  

 

Ny rapport om 3D-teknik: Behov och möjligheter i VGR

Christian Schaefer, specialist inom käkkirurgi på Odontologen i Göteborg, har tillsammans med Innovationsplattformen tagit fram en rapport som beskriver de behov som finns i hälso- och sjukvården och hur 3D-tekniken kan skapa möjligheter. Rapporten visar också till vilken grad Västra Götalandsregionen hänger med i utvecklingen av 3D-teknik och hur regionen positionerar sig i jämförelse med vår omvärld.

 

 

Läs mer

 

Innovativ samverkan förbättrar vården för patienter med hepatit C

 

Många patienter med kronisk hepatit C-infektion uteblir från uppföljande besök hos Infektionskliniken på Östra Sjukhuset/SU. Ett stenkast från kliniken ligger Substitutionsmottagningen, är en enhet inom Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dit söker sig personer som är beroende av heroin eller morfin för att få läkemedelsassisterad rehabilitering. Över hälften av dessa patienter har någon gång smittats av hepatit C-virus. Med hjälp av finansiering från Innovationsfonden har vårdpersonal från Infektionskliniken, Beroendekliniken och Klinisk mikrobiologi utvecklat ett samarbete som innebär att att vården flyttar från Infektionskliniken till patienterna på Substitutionsmottagningen. Resultatet visar på bättre vård och uppföljning, färre smärtsamma komplikationer samt en ökad kontakt med patienter i behov av behandling.

  

Läs mer  

 

Mer pengar till fler innovativa medarbetare i hälso- och sjukvården

Magnetkamerateknik i kombination med AI vid behandling av anorexi, superlim för brutna ben och digital teknik för att simulera och effektivisera vårdflödet på akutmottagning. Detta är bara tre av de totalt 11 värdeskapande innovationsprojekt som får pengar från Innovationsfondens andra utlysning. Totalt ges tre utlysningstillfällen under 2018. Hittils har 50 olika projekt fått finansiering för innovationsarbete vid förvaltningar runtom i hela Västra Götalandsregionen. 

 

Årets tredje och sista utlysning är öppen mellan 2-15 maj.
 

 

Läs mer  

 

Hackathon löser problem i vården tillsammans med patienter

Den 16 mars hölls H@ck for Health på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studenter, patienter och vårdpersonal träffades under ett 24 timmar långt hackathon för att ta fram lösningar på olika problem inom hälso- och sjukvården. Tjänstedesigners från Innovationsplattformen fanns också på plats för att stötta och vägleda deltagarna i arbetet med att utveckla lösningar utifrån användarnas behov.

 

Har du 90 sekunder över så kan du passa på att se videon där Björn Grauers förklarar tjänstedesignmetodik och hur det skapar möjligheter för hälso- och sjukvården.

Läs mer

 

Artificiell intelligens (AI) kan förbättra behandling av svårläkta sår

Svårläkta sår är ett problem som kan skapa lång väntan och lidande för många patienter. Vården är i behov av effektivare diagnostik och behandling av svårläkta och komplicerade sår. Sårcentrum på Skaraborgs Sjukhus har fått pengar från Innovationsfonden för att undersöka möjligheterna till effektivare sårbedömning med hjälp av AI.

 

 

 

 

 

Läs mer

 

Innovationsplattformen ingår i nya regionala processteamet KOL

Det första regionala processteamet KOL är på plats. Innovationsplattformen ingår som stödfunktion till processteamet KOL och har fått i uppdrag att samla in och analysera information kring hur patienter upplever livet med en KOL-sjukdom. Arbetet kommer att utföras med hjälp av tjänstedesignmetodik och intervjuer med både patienter och personal från fyra olika förvaltningar är planerade under våren. Resultatet från intervjuerna kommer sedan ligga till grund för den analys som ska ge en bättre förståelse för KOL-patienters upplevda behov.

 

 

Läs mer

 

Gillar du innovation?

Registrera din e-post och se till så du inte missar innovationsnyheter från oss i framtiden. Vi har som ambition att skicka ut ett samlat nyhetsbrev ungefär en gång per kvartal. 

 

Ja, håll mig uppdaterad!

 

Följ oss gärna i sociala medier! Vi finns på Twitter @InnovationVGR och på Facebook @Innovationsplattformen där vi regelbundet sprider innovationsnyheter från Västra Götalandsregionen.

 

Du kan också läsa mer på vår hemsida innovationsplattformen.vgregion.se