Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 1, april 2019

 

Samverkan på allas läppar

 

Samverkan över vårdgränser, nära vård och vård på rätt vårdnivå. Idag är dessa begrepp högaktuella i alla diskussioner kring framtidens hälso- och sjukvård. Inom Samverkande sjukvård har detta varit i fokus sedan starten 2009. Vi kan konstatera att i Fyrbodal var vi tidigt ute. Men vi kan för den sakens skull inte luta oss tillbaka. Samverkan är som en relation, det krävs ömsesidigt engagemang, vilja och lyhördhet för att inte ramla tillbaka i gamla hjulspår utan fortsätta utvecklas. Och både engagemang, vilja och lyhördhet möter vi ständigt på i alla möten med cocher, medarbetare, chefer och politiker. Det bådar gott för framtiden. I det här numret av Nyhetsbrevet kan du läsa om några av dessa möten och ta del av de resultat vi  tillsammans uppnådde under 2018.

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 

 
 

Hälso- och sjukvårdsdirektören på besök

I mitten av mars besökte Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, och Tobias Nilsson, ledningsstrateg inom omställningen i Västra Götalandsregionen, Samverkande sjukvård.

- Det är viktigt att Samverkande sjukvård räknas som en del av den nära vården i Västra Götalandsregionen och inte bara en lokal företeelse i Fyrbodal, sa Ann Söderström. 

Både Ann och Tobias följer Samverkande sjukvårds utveckling med intresse. Nästa steg är att utvärdera modellen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vår förhoppning är att även övriga regionen ska se vinsterna med arbetssättet inom Samverkande sjukvård och att konceptet kan spridas även utanför Fyrbodal.


Verksamhetsberättelse 2018

Tre nya kommuner med, uppstart i första kommunen utanför Fyrbodal, informationskampanj, scenarioövningar, ny utbildningsplan och studiebesök. 2018 var ett händelserikt år. I verksamhetsberättelsen för 2018 kan du läsa en sammanställning av det gångna året. Här redovisar vi också statistik för 2018.  Totalt 1457 samverkansuppdrag utfördes. Det är en ökning med 27 procent sedan 2017. Läs och känn stolthet!  

 

Samverkande sjukvårds verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Samverkande sjukvård nominerade till Götapriset 2019!

Samverkande sjukvårds arbete med att förbättra utlarmningen vid IVPA-uppdrag genom samverkan och ny teknik har nominerats till Götapriset 2019! Av 383 inskickade bidrag har 29 bidrag från Sveriges alla hörn valts ut och ett av dessa var vårt förbättringasrbete. Inte nog med att vi nu är med och tävlar om att vinna Götapriset, vi får också presentera vårt arbete på Kvalitetsmässan 12-14 november. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Några exempel på övriga nominerade är:

Sfi – Klara, färdiga, gå!
Yrkesjakten – Virtuell vägledning för unga
Välkommen till Framtiden – vägen till viktiga, riktiga jobb
Från vårdavdelning till vandrarhem
Breddinförande av Mobil närvård i Västra GötalandSnabbare
Brukare blir utvecklare
Kraftens hus – en social innovation för cancerberörda
Min plan
Unik kulturskola för alla i Nacka

Mer om Götapriset och samtliga nominerade kan du läsa här  


Närmare samverkan sedan uppstarten i Lysekil

I början av december startade Lysekil med Samverkande sjukvård. I slutet av mars träffades arbetsgruppen för att följa upp den riskanalys som gjordes innan uppstarten.

- Det märks när vi träffas, vi har ett bra samarbete och håller en god ton mot varandra, säger Lotta Pettersson, enhetschef för hemsjukvården i Lysekil.

- Inom ambulansverksamheten finns ett stort intresse för samverkan. Många medarbetare är intresserade av att utveckla och bygga vidare på den samverkan vi har idag. Bra att det finns en officiell väg att gå för samverkan med andra vårdgivare som inte bygger på egna kontakter, säger Tomas Hallgren, avdelningschef för ambulansen Bohus Väst där stationen i Lysekil ingår.

- Efter uppstarten bokar vi in gemensamma fikaträffar hos varandra för att lära känna varandra mer och prata med varandra när det inte är något problem som uppstått. Det har gjort att det blir lättare att prata med varandra när väl situationer uppstår, säger Elin Hansson, vårdcentralschef för Närhälsan i Lysekil.


Coacherna fick lära sig mer om buksmärta

Vid förra årets sista cocahträff diskuterade coacherna svårbedömda patienter och buksmärta var ett av de tillstånd man tyckte kunda vara klurigt att bedöma och behandla. Med anledning av diskussionen bjöds Joakim Söderberg, ambulansöverläkare i NU-sjukvården, in till coachmötet i mars. Joakim  höll en föreläsning i buksmärta, hur man undersöker, symptom, tänkbara bakomliggande orsaker och vilken smärtlindring man kan ge i väntan på att ambulansen ska anlända.


Ny syrgasrutin

En arbetsgrupp från samverkande sjukvård och NU-ambulansens teknikavdelning har arbetat fram en ny rutin för syrgashantering. Rutinen innebär att AGA levererar syrgas direkt till ambulansstationens eller räddningstjänstens syrgasförråd i varje kommun.

Hemsjukvården kommer i och med rutinen inte ha något eget förråd eller extra flaskor syrgas utan beställer och hämtar syrgas till sin utrustning från det lokala syrgasförrådet på ambulansstationen eller räddningstjänsten. Syftet med rutinen är att minska interna transporter av syrgas samt få bättre kontroll över de syrgasflaskor som finns ute samt hur ofta de byts ut. I samband med den nya rutinen byts alla befintliga syrgasflaskor ut till Liv-flaskor.

Liv-flaskorna är i kompositmaterial och ergonomiskt utformade vilket gör dem lättare att hantera och de är utrustade med en tydligare mätare som anger tryck även då ventilen är stängd så att man kan se hur mycket gas som är kvar i dem. Vid Samverkande sjukvårds coachmöte i början av mars höll enheten för Medicinsk teknik i NU-sjukvården utbildning i syrgashantering för hemsjukvården.

För mer information och för att läsa rutinen se mer på Samverkande sjukvårds webbplats:

Länk till ny syrgasrutin


2018 i siffror

Kortfattad sammanställning av årsstatitik för 2018

 

 

Samverkansuppdragen i Fyrbodal har ökat för varje år, delvis beroende på att fler och fler kommuner arbetar efter konceptet Samverkande sjukvård men vi kan också se att benägenheten att dra nytta av varandra genom att efterfråga assistansuppdrag ökar. Följ länken för en kortfattad sammanställning av statistiken för 2018.

  

Sammanställd årsstatistik för 2018


Snart är det hela tio år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!