Föreningsbrev 3, 2018


Oskar och Eva är nya på Föreningsbyrån

Oskar Sundström ersätter Fredrik Röst på lokalbokningen. Han kommer senast från Umeå Energi Arena där han arbetat som idrottsplatsarbetare med bland annat stöd till föreningar vid arrangemang, varit hallvärd och med tillsyn av skolhallar. Oskar har erfarenhet från flera olika roller inom ideella sektorn. Fredrik Röst arbetar numera med IT-samordning och digital utveckling för Fritid.

Eva Lindgren är ny vikarie i bidragsgruppen och ersätter Sara Nordström fram till 31 december 2019. Hon har lång erfarenhet från den ideella sektorn och kommer senast från en tjänst som administratör på Ekobrottsmyndigheten. På Föreningsbyrån kommer hon att arbeta med stöd till projekt riktade mot folkhälsa och ungdom, aktivitetsstöd unga, stöd till politiska ungdomsförbund, stöd till samlingslokaler, lotteritillstånd samt lovsatsningen.

Sara Nordström kommer att koordinera lovsatsningen som finansieras av statliga medel samt slutföra och implementera den påbörjade bidragsutredningen.


Stöd till lokal utveckling på landsbygden i Umeå kommun

Nu kan föreningar på landsbygden söka stöd för utvecklingsprojekt. Syftet med det nya stödet är att ge ideella föreningar på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling.

På lång sikt kan utvecklingsinsatserna bidra till uppfyllelse av kommunens mål, teman och strategier för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Föreningar kan söka upp till 20 000 kr för varje projekt och för arbete med lokal utvecklings-/byaplan kan föreningar söka 3000 kr.

Läs mer om stödet i Umeå kommuns bidragsregler

Ta gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare Annika Myrén om du har frågor eller funderingar kring stödet.

Annika Myrén, 090-16 12 45, annika.myren@umea.se

Jennie Jonsén, Föreningsbyrån, 090-16 21 45, jennie.jonsen@umea.se 


Saknar ni er utbetalning av det lokala aktivitetsstödet?

Vi har påbörjat utbetalningarna av aktivitetsstödet och pensionärsstödet. Många av er har redan fått er utbetalning. Saknar din förening sitt bidrag beror det mest troligt på att ni inte har uppdaterat era uppgifter i Umeå kommuns föreningsregister.

Administrera era uppgifter i Föreningsregistret

Saknar ni inloggningsuppgifter till föreningsregistret går det bra att höra av sig till fritid.bidrag@umea.se

 


Uppförandekod för behandling av personuppgifter – nytt material från Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) har precis lanserat ”Behandling av personuppgifter – uppförandekod för idrottsrörelsen”. Den hanterar hur föreningar ska behandla personuppgifter. Något som är aktuellt i samband med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj.

Materialet riktar sig främst till idrottsföreningar men kan vara värd att läsa för övriga föreningar då det beskriver grundläggande principer, enskildas rättigheter och barns personuppgifter.

Läs materialet på RFs webbsida


Glöm sedan inte att marknadsföra Påsklovsarrangemang

Lägg in era öppna påsklovsaktiviteter i den kommungemensamma kalendern på www.umea.se/handerpalovet. Kommunen samarbetar med evenemangskalendern "Allt om Västerbotten". Du bidrar med tips till lovkalendern via www.alltomvasterbotten.se Det kan vara ett bra sätt att nå ut till nya målgrupper. Vi kommer att marknadsföra den gemensamma kalendern på olika sätt.

Läs mer om hur du lägger in arrangemang så de syns i lovkalendern.

Vid frågor kontakta Eva Lindgren, eva.lindgren.2@umea.se


Dags att söka lokaltider för säsongen 2017/2018

Nu är det dags för att söka återkommande lokaltider för den kommande inomhussäsongen. Din ansökan behöver lämnas senast 30 april. Enstaka tider kan alla som vanligt boka när som helst under året. Observera att det är föreningen som söker tider inte enskilda ledare. Ansökningsblankett hittar du på www.umea.se/blanketter.

 

Ni kan även hämta en blankett hos fritid, Södra flygeln på stadshusområdet. För mer information kontakta lokalbokningen 090-16 18 55 eller fritid.bokning@umea.se


Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2018

Nu finns möjlighet för föreningar att söka stöd för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2018. Extra pengar kommer från regeringen via Socialstyrelsen.

Arrangemangen ska bland annat rikta sig till barn i åldersgruppen 6–15 år och ge möjlighet till aktiviteter under sommarlovet. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Vi behöver er ansökan senast den 15 april.

Läs mer om kriterier för ansökan av bidrag. Ansökan gör ni därefter via projektsstöd ungdom. 

För frågor kontakta Föreningsbyrån, fritid.bidrag@umea.se

 

Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Dags att söka stöd för samlingslokaler

Föreningar som driver samlingslokaler kan senast den 30 april söka stöd för sin verksamhet för föregående år.

Målsättning med stödet är att:

- uppmuntra föreningar att driva samlingslokaler företrädesvis i kommunens ytterområden

- skapa ett mervärde för kommuninvånarna och en sammanhållande faktor för de boende i området

- skapa möjlighet till ett utbud av både kultur och friskvårdsaktiviteter i hela kommunen och för alla åldrar

- ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv

Stödet består av ett grundbidrag samt ett bidrag för kostnader för uppvärmning, vatten/el, sophämtning, försäkring av fastigheten.    

Föreningen ska tillhöra någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Husrörelsen.

Till ansökan ska bifogas föreningens senast godkända verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse.

Sök via kommunens blankettbank

 

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

31 mars
Lokalbidrag ungdomsverksamhet (OBS! ansökan görs via ApN)

1 april
Handikappföreningar verksamhetsbidrag
Etniska föreningar verksamhetsbidrag

30 april
Stöd till samlingslokaler
Stöd till skoterleder
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:

Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd
Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs mer om vilka bidragsregler som gäller.

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv

 


Caroline Muzito-Bagenda, Mats Bäckström,
IKSU innebandy,
Teodor Peterson,
Karl-Uno Olofsson och Tore Wikberg.

De blev fritidsnämndens stipendiater under Idrottsgalan 2018

Den 22 februari var det dags för Umeås årliga Idrottsgala. Under galan presenterades fritidsnämndens stipendiater:

Årets ledare: Caroline Muzito-Bagenda, KFUM Umeå, Umeå BSKT

Årets ledare: Mats Bäckström, Umedalens IF

Årets idrottsutövare: IKSU innebandy

Årets idrottsutövare: Teodor Peterson, IFK Umeå

Årets eldsjäl: Karl-Uno Olofsson, IFK Umeå

Lång och trogen tjänst: Tore Wikberg, Umeå FC

Genom de årliga stipendierna vill fritidsnämnden uttrycka sin uppskattning över ett värdefullt ideellt ledarskap, föreningsengagemang samt idrottsliga prestationer som utförts under det senaste året.


3 mnkr till lovverksamhet från Socialstyrelsen

Umeå kommun har blivit beviljade cirka 3 mnkr till Umeå kommun i stadsbidrag för att kunna erbjuda gratis lovaktiviteter till barn i 6–15 år. Summan är fördelad på cirka 1, 4 mnkr till sommarlov och cirka 1, 7 mnkr till övriga lov.

Pengarna kommer att gå till att förstärka kommunens egna satsningar för lovaktiviteter. Det innebär också att Föreningsbyrån kommer att kunna dela ut fler bidrag till föreningar som vill arrangera aktiviteter under loven.

Syftet med pengarna är bland annat att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Summan är baserad på antalet barn i målgruppen som lever i familjer med försörjningsstöd.

Bakgrund
Sedan några år tillbaka har vi fått ett statligt stöd för aktiviteter under sommarlovet från MUCF. Stödet kommer numera från Socialstyrelsen och har utökats med en summa för övriga lov.


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på Facebook


Vad tycker du?

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka - din åsikt är viktig. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Lämna dina synpunkter och läs mer på www.umea.se/tyckomdinfritid