Olga Calcagnile försvarade sin avhandling i Lund


Den 16 november disputerade Olga Calcagnile i Lund. Hennes avhandling har titeln: "Clinical validation of S100B and the Scandinavian Guidelines for management of traumatic brain injury in adults".

Huvudhandledare: docent Johan Undén

Fakultetsopponent: professor Andrew Maas, Antwerpen

Ordförande vid disputationen: professor Jonas Åkeson

 

FoU Dagen 2017Den 30 november hölls den årliga FoU-dagen. I år med temat ”Från student till docent”,  med underrubriken  ”Hur kan forskningen bidra till att förbättra vården i behovet av bättre hälsa”. Utgångspunken för temat är ett samarbete som Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet, som syftar till att underlätta forskning på alla nivåer och därmed skapa en kunskapsbaserad vård. Ann-Charlotte Eriksson från Region Östergötland deltog i en paneldebatt med företrädare från politiken och chefer från Hallands sjukhus.

Paneldebatten var givande och det kom många frågor från publiken som bidrog till en bra debatt. En fråga som ställdes var hur forskningstiden och det dagliga arbetet ska kunna fungera tillsammans. Ann-Charlotte Eriksson svar var att det är viktigt att en forskningsmiljö byggs, där förståelse och acceptans för att forskning bidrar till bättre sjukvård. 

Bland de andra föreläsarna vill vi lyfta fram Karina Malm och Olga Calcagnile. En direkt effekt av Olgas forskning är att akutmottaning har förändrade rutiner för patienter med lättare skallskador. Karina har hittat samband mellan levnadsvanor och framtida besvär av Reumatoid Artrit. Genom att diskutera besvär och levandsvanor kan livskvalitén hos patienter höjas. 

Årets inspirationsföreläsare var Agnes Wold, professor/överläkare samt avdelningschef för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin, som konstaterade att vi än idag tar råd som bygger på osaklig grund vilket kan skapa livshotande konsekvenser för medborgare. Av den enkla anledningen måste vi forska i vardagen för att inte osaklig kunskap ge upphov till bristande livskvalité.


Kvalitetspristagarna 2017


Kvalitetspristagarna presenterade sina projekt på FoU-dagen. Du kan läsa om projekten här!

 

Kvalitetspristagarna


Forskningsmedel från Vetenskapliga rådet


Till ansökan om ”Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet 2018” inkom det 52 ansökningar vilket är ett rekordstort antal.

Vetenskapliga rådet konstaterade i sin bedömning att årets ansökningsomgång överlag var av hög kvalitét och att det bland de inkomna ansökningarna fanns 31 pågående avhandlingsarbeten vilket visar på en stark forskningsframtid i Region Halland!

De ansökta beloppen uppgick till sammanlagt 16,623 Mkr där 3,580 Mkr fanns att fördela. På förslag från Vetenskapliga rådet beslutade Regionstyrelsen den 13/12 att fördela projektmedel till 42 forskningsprojekt.


Seminarieserien våren 2018 - Klinisk Forskning


Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.  Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

MÅNDAG 29 JANUARI KL 13:00-14:00

Kliniska Studier Sverige – Nationell portal för dig som forskareTalare: Marika Hellqvist Greberg, biträdande enhetschef, Kliniska Studier Sverige Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetSeminariet ger dig information om enheten Kliniska Studier Sverige och om hur du som forskare kan hitta information och stöd på webbplatsen kliniskastudier.se.

MÅNDAG 26 FEBRUARI KL 13:00-14:30

Vad är Regenerativ Medicin och ATMP? Talare: Ann Novotny, Gothia Forum och företaget VeriGraftPlats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetSeminariet ger dig en inblick i ett mycket aktuellt forskningsområde. Vi tar upp  grundläggande kunskap om ATMP samt ger en bild av vad som är på gång inom  ATMP nationellt. Vi avslutar med att företaget VeriGraft får presentera sin verksamhet inom fältet.

TORSDAG 8 MARS KL 13:00-14:00

Radiologiska metoder i kliniska studierTalare: John Brandberg, Marit Johannesson och Niklas Lundqvist, Kliniska Prövningsenheten Radiologi, Sahlgrenska UniversitetssjukhusetPlats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Seminariet ger dig en introduktion till vad man ska tänka på vid radiologiska  metoder/undersökningar. Vi berättar också vad KPE Radiologi på Sahlgrenska  Universitetssjukhuset arbetar med, vilka mätningar vi utför och vad vi kan hjälpa till med.

 


FoU-lunchföreläsningar våren 2018


I vår är det åter dags för FoU-lunchföreläsningar. Så här ser schemat ut:

14 februari

Hallands Sjukhus Kungsbacka Föreläsningssal Habilitering,
Carina Sjöberg, Anestesisjuksköterska, Hallands sjukhus

"Vårdförloppet vid sövning av barn-metoder som främjar barncentrerad vård utifrån olika perspektiv"

 7 mars

VC Hyltebruk personalrum 2.a vån
Björn Agvall, Distriktsläkare, Närsjukvården Halland

"Hjärtsvikt i primärvård – vinster med hjärtsviktsmottagning på vårdcentral"

19 april

Folkets Hus Varberg
Mats Neumann, Distriktsläkare, Närsjukvården Halland

"Osteoporos - hur kan man förhindra frakturer? Screening i samband med mammografi?"

 24 maj,

Stadsbiblioteket Halmstad
Helen Andersson, Verksasmhetscontroller, Hallands sjukhus

”Tidig upptäckt av högt blodtryck vid besök i tandvården”

 

Tidpunkt för samtliga lunchföreläsningar är 12-13. 

Anmälan görs via Kompensportalen eller via mejl till fouu.forskning@regionhalland.se.

Ange i mejlet vilken föreläsning du önskar gå på tillsammans med ditt för- och efternamn. Tänk även på att anmäla eventuell specialkost då vi bjuder på lättare förtäring.


Doktorandträff


Den 25 april kl 15.00-17.30 är det dags för vårens doktorandträff. Huvudtema denna gång blir den nya dataskyddslagen (GDPR). Personlig inbjudan skickas inom kort ut till alla berörda.

 

Vid frågor kontakta:

Ann-Kristin.Karlsson@regionhalland.se


Ufo-anslag Södra sjukvårdsregionen 2018


Landstingen i Södra sjukvårdsregionen har för år 2018 avsatt 50 öre per invånare, dvs ca 998 990 kr för utvecklings- och forskningsarbete (Ufo) inom Södra sjukvårdsregionen. Det fanns ca 1 milj kr att fördela för år 2018. I enlighet med kungörelsen 2017-06-30 ska de avsatta medlen användas för att stimulera till utvecklings- och forskningsarbete. Alla ansökningar ska ha en vetenskaplig grund. Det inkom 52 ansökningar varav en från Landstinget Blekinge, 11 från Region Halland, 38 från Region Skåne samt två från Extern enhet med avtal.

FoU-gruppen Södra sjukvårdsregionen, tillika granskningsgrupp, prioriterade de inkomna ansökningarna vid sammanträde 2017-11-13. Av de 52 inkomna ansökningarna var det endast 8 som bedömdes vara berättigade till anslag. Det var en ansökan som tilldelades 250 000 kr, två tilldelades 175 000 kr vardera, tre tilldelades 100 000 kr vardera och två tilldelades 50 000 kr vardera.

 

Tre medarbetare i Region Halland erhöll bidrag:

Magnus Lindén, Spädbarns UVI - nu och i framtiden, 250.000

Lotta Sunnersjö, Non-Vitamin K orala antikoagulatias påverkan på koagulationen mätt med ROTEM, 50.000

Martin Johansson, Transkraniell doppler som ett non-invasivt verktyg för att estimera intrakraniellt tryck, 100.000

 

Kurs - Från idé till förändring


I vår finns åter chansen att gå denna kurs. Den vänder sig till medarbetare och chefer son vill bekanta sig med begrepp och metoder som rör forskning och utveckling.  Kursen ges tre torsdagseftermiddagar i maj(17, 24, 31) på Hallands sjukhus Varberg och man kommer snart kunna anmäla sig till kursen.


Doktorandmedel


Nu är det snart dags för en utlysning av Doktorandmedel – det som tidigare hette Forskning på arbetstid – detta blir under 2018 en riktad utlysning till doktoranderna.

Planerad utlysning är slutet på januari med sista ansökningsdag 16/2.

Medarbetare i Region Halland som är doktorander ges här möjlighet att söka medel för sin arbetstid. Syftet med stödet är att täcka lönekostnader för doktoranden. Arbetstiden för doktoranden debiteras således inte kliniken. Ansökan kan göras en gång per år och beviljas för som längst 12 månader per ansökningsomgång. Medel beviljas för max 20 % av arbetstiden under 12 månader per person.


Kontaktperson: Lönn Stefan RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD FOU

Publiceringsdatum: 2018-01-19Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här