Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Hej! Det här är det första utskicket i Ekobrottsmyndighetens nya satsning på ett nyhetsbrev som belyser vår brottsförebyggande verksamhet. I detta första utskick nöjer vi oss med att berätta vilka vi är som arbetar med denna verksamhet. Vi planerar att komma ut med ett nyhetsbrev med skarpt innehåll åtminstone varannan månad fr.o.m. augusti.

Vi hoppas att vårt nyhetsbrev kommer att locka till läsning genom att sprida väsentlig information om det viktiga brottsförebyggande arbetet som Ekobrottsmyndigheten bedriver i nära samverkan med ett stort antal andra aktörer.

Målgruppen för detta nyhetsbrev är bred och innefattar bland andra:

  • Personer på andra statliga myndigheter/kommuner som arbetar med förebyggandefrågor
  • Konkursförvaltare
  • Företrädare för olika branscher på såväl arbetsgivarsidan som den fackliga sidan

Teamet bakom nyhetsbrevet:

Brottsförebyggande arbetsgruppen

Från vänster: Underrättelsehandläggare Tony Jacobsson (Linköping/Örebro), kriminalinspektör Carina Telsing (Malmö), kriminalinspektör Hans Bergström (Göteborg), kriminalinspektör Mats Sjölund (Umeå/Sundsvall), chefsåklagare Stefan Lundberg, kriminalinspektör Lars Elmquist (Stockholm/Uppsala)

Chefsåklagare Stefan Lundberg är nationell strateg för det brottsförebyggande arbetet och placerad på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor. Vid sin sida har han fem regionala handläggare, vars respektive område framgår i bildtexten ovan.


Sprid gärna informationen!

Detta första utskick går ut till drygt etthundra mottagare. Sprid gärna brevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.


Till sist vill vi tillönska en trevlig sommar!
På återseende i augusti.

Sommarbild

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se