Logotyp

Nyheter från den brottsförebyggande verksamheten direkt i din inkorg!

Till ekobrottsmyndigheten.se | Kontakta oss | Följ oss på Twitter | Till vår mobilwebb


Här kommer det tredje nyhetsbrevet i ordningen. Antalet prenumeranter ökar stadigt vilket vi gläds åt. Förhoppningen med nyhetsbreven är att sprida intressant och trevlig läsning. Tidigare utskick kan Du läsa via länken nedan.

Tidigare utskick i nyhetsbrevet

grafik

Nytt svartjobbsupplägg i städbranschen avslöjat

Skatteverket har det senaste året specialgranskat ett femtiotal företag inom städbranschen i en särskild kontroll. Syftet var att ta reda på hur och när risk för svartjobb uppstår. Granskningen avslöjade ett nytt upplägg med falska kontrolluppgifter, för att förvandla vita pengar till svarta löner.

Företag har anlitat personer i stark beroendeställning som har jobbat mot låga, svarta löner. För att täcka detta har företagen redovisat och betalat skatter för andra, färre personer än de som faktiskt utfört uppdragen.

På så sätt har företagen fått en vit fasad. Fusket är svårt att upptäcka vid en ytlig kontroll.

Andra förekommande upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt fusk med bidrag från Arbetsförmedlingen.

Ekobrottsmyndigheten ingår tillsammans med Skatteverket, Migrationsverket, Almega, Kommunal och Fastighetsanställdas förbund i Policygruppen Städ. Policygruppen är en samverkansgrupp under Gruppen för konkurrensneutralitet (Stora branschgruppen).

Skatteverkets rapport i pdf-format

SVT: Organiserat fusk i städbranschen avslöjat


"Offentlig sektor drivmotor i ekonomisk brottslighet"

Gesa Markusson, mångårig ombudsman på Fastighetsanställdas förbund, diskuterar fusket i städbranschen med Almegas Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, i Sveriges Radios P1. Lyssna på programmet via länken.

P1 - Utbrett fusk i städbranschen


Nya åtgärder mot assistansbedrägerier

Försäkringskassans nya generaldirektör Ann-Marie Begler ser fusket inom assistansersättningen som ett av de viktigaste områdena för myndigheten framöver.

 

Ann-Marie Begler skriver i Svenska Dagbladet den den 30 september: "Under senare år har ett antal fall upp­dagats där överutnyttjande och fusk inom assistans­ersättningen stått i fokus. Mörkertalet är stort, men regeringens utredning från 2012 pekar på i storleksordningen 2 till 3 miljarder kronor årligen. [...] Försäkringskassan kommer utifrån kunskap om hur fusket ser ut, ta fram en kraftfull åtgärdsplan, där såväl behov av samarbete med andra aktörer som egna åtgärder lyfts fram."

Riksåklagare Anders Perklev kommenterar löftet med att det är mycket välkommet, och att rättsväsendet inte ska belastas av bidragsbrott som Försäkringskassan själva hade kunnat förhindra.

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter framgångsrikt drivit ett antal mål som handlat om assistansbedrägerier. Den 23 juli dömdes till exempel 34 personer i Svea hovrätt för assistansbedrägerier i mångmiljonklassen.

Ann-Marie Beglers debattartikel i SvD

Tidigare pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten


Högsta domstolen tar upp oklara regler om bokföring

HD

Högsta domstolen ska avgöra var gränserna går för den svenska bokföringslagen avseende utlandsregistrerade företag. Bakgrunden är att allt fler svenska företagare flyttar bolag utomlands efter att ha lovats lägre kostnader, skattelättnader och förenklingar.

Fallet som nu tas upp i HD och väntas bli prejudicerande rör en redovisningskonsult i Göteborg. Mannen hade utnyttjat EU:s fria etableringsrätt och registrerat ett så kallat Limited-företag i Storbritannien, en bolagsform som kräver endast ett brittiskt pund i aktiekapital. Genom företaget hjälpte han andra svenskar som bildat bolag utomlands att bokföra inkomster och utgifter.

Några av mannens kunder fälldes för bokföringsbrott och skattebrott efter att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket granskat deras räkenskaper. Mannen själv dömdes för medhjälp till brotten och avtjänar nu ett fängelsestraff.

Myndigheterna gick också till botten med redovisningskonsultens egen verksamhet. Han dömdes i tingsrätten för grovt bokföringsbrott men friades i våras av Hovrätten för Västra Sverige, trots att han låtit Limited-företaget betala privata hyror, resor och kapitalförsäkringskostnader för nästan en miljon kronor. HD meddelade nyligen prövningstillstånd ett avgörande väntas under senhösten.

Läs Ekobrottsmyndighetens yttrande här


Ekobrottsmyndigheten håller seminarium mot penningtvätt

Seminarium: Vägen till sund kon-kurrens i offentlig upphandling

Ekobrottsmyndigheten håller den 12 november ett seminarium för alla som arbetar med att motverka penningtvätt.

Syftet med seminariet är att förmedla kunskap om ekonomisk brottslighet och därigenom underlätta för banker att i ett tidigt skede upptäcka vad som kan vara penningtvätt.

Seminariet syftar även till att belysa hur Ekobrottsmyndigheten arbetar med penningtvättsfrågor. Det finns också möjlighet till frågor och diskussion samt erfarenhetsutbyte.

Tid: Torsdag 12 november 2015, kl. 13.00–16.00
Plats: Aulan, Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Hantverkargatan 15

Seminariet är fullbokat, men kommer också att filmas och finnas tillgängligt i efterhand på www.ekobrottsmyndigheten.se/seminarium.

Initiativtagare till seminariet är Lars Elmquist, regional handläggare i Stockholm för EBM:s brottsförebyggande arbete.

Varje år sker offentliga upphandlingar för mer än 600 miljarder kr i Sverige. En stor del av dessa följs aldrig upp överhuvudtaget.

  

- Förra årets seminarium fokuserade på själva upphandlingssituationen. Nu ligger fokus på uppföljningsfasen, det vill säga hur man ska kontrollera om beställaren verkligen fått vad man beställt och hur man går till väga för att kontrollera detta. Ett ytterligare tema i årets seminarium är möjligheten att ta social hänsyn i upphandlingssituationer t ex kräva att kollektivavtal tillämpas för arbetskraften. Syftet är främst att förhindra att svart arbetskraft anlitas när tjänster upphandlas inom t ex byggsektorn, säger Stefan Lundberg, samordningsansvarig för Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete.

Seminariet arrangeras av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt flera andra myndigheter och branschorganisationer.

Tid: Onsdagen 11 november kl. 13.00 – 16.30
Plats: Skatteverket, Korta gatan 10, Solna

 


Vägledning för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd

Nu finns det en vägledning med checklista som ska underlätta för en arbetsgivare att innan en anställning påbörjas och under anställningstiden kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige.

Vägledningen är framtagen av Almega Serviceföretagen, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Fastighetsanställdas förbund, Kommunal, Skatteverket och Städbranschen Sverige, och berör de vanligaste arbets- och uppehållstillstånden. Mer information finns att hämta från Migrationsverket.

Vägledning och checklista i pdf-format

Mer information på Migrationsverkets webbplats

Checklista

Lärarseminarium: "Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet"

Byggbranschen i samverkan, BBIS, bjuder tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket in till lärarseminarium under hösten för lärare, syokonsulenter och rektorer vid utbildningar rörande bygg och anläggning.

Seminarierna inleddes under oktober och fortsätter under november på flera ställen i södra Sverige med rubriken: ”Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet". Carina Telsing, regional handläggare i Malmö för Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete och Kristian Paulsson från Skatteverket sammanfattar sitt förebyggande arbete.

Nytt skolmaterial presenteras!
Med det lärarmaterial som Ekobrottsmyndigheten i samarbete med flera branscher tagit fram deltar Byggbranschen i samverkan i undervisningen på bygg-, energi- och elprogram, högskola och universitet runt om i landet.

Läs mer om lärarmaterialet på www.ekobrott.se/laerare


Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som ni tror kan vara intresserade! Den som vill prenumerera kan registrera sig på vår webbplats www.ekobrottsmyndigheten.se.

Ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten | Fleminggatan 14 | Box 22098 | 104 22 Stockholm | Vxl 010 - 562 90 00
E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se

Webb: www.ekobrottsmyndigheten.se